NamTokyo

NamTokyo Chuyên phong cách nhật cổ.
(1)

May áo 🔥
26/11/2023

May áo 🔥

Công trình đang thi công của tôi ❤️
23/11/2023

Công trình đang thi công của tôi ❤️

Cb vào mào thôi 🔥
05/11/2023

Cb vào mào thôi 🔥

Công việc hôm nay 💪
02/11/2023

Công việc hôm nay 💪

Kết thúc hợp đồng cho em trai cb cho hợp đồng tiếp theo 🔥
14/10/2023

Kết thúc hợp đồng cho em trai cb cho hợp đồng tiếp theo 🔥

Tác phẩm dần hoàn thiện của tôi ❤️
07/10/2023

Tác phẩm dần hoàn thiện của tôi ❤️

Ca đêm của tôi 🔥
17/09/2023

Ca đêm của tôi 🔥

Vài lần đón đưa nữa là sẽ kết thúc hợp đồng cố lên nhe em trai Lâm Thành Phúc
12/09/2023

Vài lần đón đưa nữa là sẽ kết thúc hợp đồng cố lên nhe em trai Lâm Thành Phúc

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng muốn thấy cồng vồng phải chấp nhận những cơn mưa 🔥
11/09/2023

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng muốn thấy cồng vồng phải chấp nhận những cơn mưa 🔥

Công việc hôm nay của tôi 🔥
06/09/2023

Công việc hôm nay của tôi 🔥

Khách chịu đau khá tốt 🥶 _________________________________________________☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ ...
26/08/2023

Khách chịu đau khá tốt 🥶
_________________________________________________
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Đang căng tự dưng đứt dây 🤣🤣 thôi đành hẹn lần sau 💪_________________________________________________☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣...
22/08/2023

Đang căng tự dưng đứt dây 🤣🤣 thôi đành hẹn lần sau 💪_________________________________________________
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

May bộ áo lên nhìn tê tái thiệt 🔥_________________________________________________☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 2...
20/08/2023

May bộ áo lên nhìn tê tái thiệt 🔥
_________________________________________________
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Nhìn đơn giản vậy chứ cũng mất 4 giờ làm việc đấy 🤣_________________________________________________☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0...
18/08/2023

Nhìn đơn giản vậy chứ cũng mất 4 giờ làm việc đấy 🤣
_________________________________________________
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Công trình đang thi công 🔥
17/08/2023

Công trình đang thi công 🔥

Hình xăm được thực hiện 1 lần trong 4 giờ làm việc của mình _________________________________________________☎️: 0️⃣3️⃣8...
15/08/2023

Hình xăm được thực hiện 1 lần trong 4 giờ làm việc của mình _________________________________________________
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Công trình đang dần hoàn thiện 💪_________________________________________________☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21...
11/08/2023

Công trình đang dần hoàn thiện 💪
_________________________________________________
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Phố nối cho cô bạn 🔥 _________________________________________________☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp...
02/08/2023

Phố nối cho cô bạn 🔥 _________________________________________________
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Tạm ứng nhiêu đây trước nhé 🔥_________________________________________________☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B...
30/07/2023

Tạm ứng nhiêu đây trước nhé 🔥
_________________________________________________
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Công việc của tôi 🔥_________________________________________________☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp m...
24/07/2023

Công việc của tôi 🔥
_________________________________________________
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Công việc hôm nay 🫰_________________________________________________☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp m...
18/07/2023

Công việc hôm nay 🫰
_________________________________________________
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Mỗi lần một tí từ từ cũng xong miễn không đau là được____________________________________________☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8...
17/07/2023

Mỗi lần một tí từ từ cũng xong miễn không đau là được
____________________________________________
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Công việc của tôi 🔥☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn (   )Ai muốn xăm hay hìn...
16/07/2023

Công việc của tôi 🔥
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Công trình đang thi công 🔥 ☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn (   )Ai muốn xăm...
14/07/2023

Công trình đang thi công 🔥
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Xong phần backround cho em trai 🔥☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn (   )Ai mu...
13/07/2023

Xong phần backround cho em trai 🔥
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Một lần nữa kết thúc 🔥☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn (   )Ai muốn xăm hay ...
09/07/2023

Một lần nữa kết thúc 🔥
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Hẹn một lần nữa hoàng thiện 🔥☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn (   )Ai muốn x...
08/07/2023

Hẹn một lần nữa hoàng thiện 🔥
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Đang căng tự nhiên đứt dây 🥹☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn (   )Ai muốn xă...
04/07/2023

Đang căng tự nhiên đứt dây 🥹
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Loading 60% cho anh khách chịu nhiệt cực tốt 🔥☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc m...
03/07/2023

Loading 60% cho anh khách chịu nhiệt cực tốt 🔥
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Đã đam mê thì có gì phải sợ, quá chất chơi cho anh trai 🔥 ☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung...
01/07/2023

Đã đam mê thì có gì phải sợ, quá chất chơi cho anh trai 🔥
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Tạm ứng nhiêu đây cho em trai rồng full lưng 🔥 ☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc ...
27/06/2023

Tạm ứng nhiêu đây cho em trai rồng full lưng 🔥 ☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Ít nền cho em trai 🔥☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn (   )Ai muốn xăm hay hì...
22/06/2023

Ít nền cho em trai 🔥
☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

Cover cho khách hẹn một lần nữa xong 🫰☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn (   )...
18/06/2023

Cover cho khách hẹn một lần nữa xong 🫰

☎️: 0️⃣3️⃣8️⃣9️⃣2️⃣0️⃣8️⃣0️⃣3️⃣3️⃣
🌏: 21/3B tổ 4 ấp mới 2 trung chánh hóc môn ( )
Ai muốn xăm hay hình xăm đang còn dang dở thì inbox nam ngay nhé mọi người 🤙

12/04/2023

Cover lại cho anh khách 🫰

01/04/2022
Anh em xăm gì liên hệ ngay cho mình nhé ❤️
18/01/2021

Anh em xăm gì liên hệ ngay cho mình nhé ❤️

Kết thúc hợp đồng 🤙
13/11/2020

Kết thúc hợp đồng 🤙

Address

21/3B Tổ 4 ấp Mới 2
Ho Chi Minh City

Telephone

+84389208033

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NamTokyo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

Category


Other Art in Ho Chi Minh City

Show All