Sưu Tầm-uynh

Sưu Tầm-uynh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Sưu Tầm-uynh, Amusement and theme park, Ho Chi Minh City.

25/02/2023
Anăn 'Bok Kei-Dei noh Yêhôwa. Anăn 'nâu bơ̆n gơh hlôh thoi âu: "'Bok pơm gơh jing". Yêhôwa noh 'Bok Kei-Dei Mơsêh Mơyang...
22/03/2022

Anăn 'Bok Kei-Dei noh Yêhôwa. Anăn 'nâu bơ̆n gơh hlôh thoi âu: "'Bok pơm gơh jing". Yêhôwa noh 'Bok Kei-Dei Mơsêh Mơyang, Sư gơh pơm tôm tơdrong. Sư đei tơdrong mơsêh mơyang gơh pơm dôm tơdrong Sư 'maih wă. Lăm nơ̆r Hêbrơ, anăn 'Bok Kei-Dei đei chih hăm puăn tŏ chư YHWH dah mă chư JHVH lăm chư La Tinh. Anăn 'Bok Kei-Dei đei chih 7000 wơ̆t lăm Sơ̆p Hla Bơar 'Bok Kei-Dei nơ̆r Hêbrơ sơ̆p tơm. Đei lơ bơngai jơ̆p jang teh yua anăn 'Bok Kei-Dei phara băl, lu sư krao kiơ̆ kơ drong juăt lăm nơ̆r lu sư kơdih.

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/03/22/yehowa/

Anăn ‘Bok Kei-Dei noh Yêhôwa. Anăn ‘nâu bơ̆n gơh hlôh thoi âu: “‘Bok pơm gơh jing”. Yêhôwa noh ‘Bok Kei-Dei Mơsêh Mơyang, Sư gơh pơm tôm tơdrong. Sư đei tơdrong …

Trong Lu-ca 8:14, 15 Chúa Giêxu đã kể cho các môn đệ ẩn dụ về người gieo giống. Trong câu 11, Ngài phán: "Hạt giống là l...
03/02/2022

Trong Lu-ca 8:14, 15 Chúa Giêxu đã kể cho các môn đệ ẩn dụ về người gieo giống. Trong câu 11, Ngài phán: "Hạt giống là lời Đức Chúa Trời". Ý muốn của Chúa cho đời sống chúng ta là sự kết quả (Thi Thiên 1:3) “Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em nữa.” (2Cô-rinh-tô 9:10)

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/02/03/loi-duc-chua-troi-la-hat-giong/

Trong Lu-ca 8:14, 15 Chúa Giêxu đã kể cho các môn đệ ẩn dụ về người gieo giống. Trong câu 11, Ngài phán: “Hạt giống là lời Đức Chúa Trời”. Ý muốn của Chúa cho đời sống chúng ta là sự kế…

"...Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thần Linh và sự sống" (Giăng 6:63) 1. Ấy là Lời Sáng tạo: “Các từng trời đượ...
03/02/2022

"...Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thần Linh và sự sống" (Giăng 6:63) 1. Ấy là Lời Sáng tạo: “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có ”,“Vì Ngài phán thì việc liền có; Ngài biểu thì vật liền đứng vững bền” (Thi Thiên 33:6, 9) Cũng xem Hê-bơ-rơ 11:13

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/02/03/loi-duc-chua-troi-san-sinh-ra-su-song-2/

“…Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thần Linh và sự sống” (Giăng 6:63) 1. Ấy là Lời Sáng tạo: “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở …

Danh từ Kinh Thánh, hay Thánh Kinh, trong Tiếng Việt được dịch từ chữ Holy Bible trong Tiếng Anh. Chữ Bible trong Tiếng ...
01/02/2022

Danh từ Kinh Thánh, hay Thánh Kinh, trong Tiếng Việt được dịch từ chữ Holy Bible trong Tiếng Anh. Chữ Bible trong Tiếng Anh xuất phát từ chữ biblia trong Tiếng La Tinh, hay βιβλία trong tiếng Hy Lạp. Đây là một danh từ mô tả số nhiều, trung tính, có nghĩa là “những cuốn sách.” Trong danh từ Hán Việt, các sách tôn giáo dạy đạo lý được gọi là kinh; cho nên chữ biblia sacra khi được dịch sang tiếng Việt đã được các dịch giả gọi là Kinh Thánh.

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/02/01/do-dau-co-ten-goi-la-kinh-thanh/

Danh từ Kinh Thánh, hay Thánh Kinh, trong Tiếng Việt được dịch từ chữ Holy Bible trong Tiếng Anh. Chữ Bible trong Tiếng Anh xuất phát từ chữ biblia trong Tiếng La Tinh, hay βιβλία trong tiếng Hy Lạ…

Sơ̆p Hla Bơar 'Bok Kei-Dei tơpŭ ming bơngai 'nao. Bơngai mơ̆ng nơ̆r 'Bok Kei-Dei păng sơng iŏk Kră Yang Yêsu pơm 'Bok Dŏ...
12/01/2022

Sơ̆p Hla Bơar 'Bok Kei-Dei tơpŭ ming bơngai 'nao. Bơngai mơ̆ng nơ̆r 'Bok Kei-Dei păng sơng iŏk Kră Yang Yêsu pơm 'Bok Dŏng pơklaih bơ̆n. 'Bok Kei-Dei yua Sơ̆p hla bơar Sư na đe kơtơ̆ng lui păng yua tơdrong mơsêh Yang Bơhngol 'Lơ̆ng na tơpŭ ming 'nao bơngai lui, jing kon 'Bok Kei-Dei. “ Tơdrong bơ̆n tơpŭ ming 'nao ưh kơ sĭ …...

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/12/dei-yua-do%cc%86ng-so%cc%86p-hla-boar-bok-kei-dei/

Sơ̆p Hla Bơar ‘Bok Kei-Dei tơpŭ ming bơngai ‘nao. Bơngai mơ̆ng nơ̆r ‘Bok Kei-Dei păng sơng iŏk Kră Yang Yêsu pơm ‘Bok Dŏng pơklaih bơ̆n. ‘Bok Kei-Dei yua Sơ̆p hla bơar…

Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học và tìm hiểu là quyển sách như thế nào? Kinh Thánh là quyển sách lạ thường, không giống như...
12/01/2022

Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học và tìm hiểu là quyển sách như thế nào? Kinh Thánh là quyển sách lạ thường, không giống như những quyển sách khác vì những điều sau đây: 1- Kinh thánh có hai tác giả. Đức Chúa Trời là tác giả Kinh thánh và con người là tác giả hay là trước giả Kinh thánh....

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/12/kinh-thanh-la-quyen-sach-co-mot-khong-hai/

Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học và tìm hiểu là quyển sách như thế nào? Kinh Thánh là quyển sách lạ thường, không giống như những quyển sách khác vì những điều sau đây:   1- Kinh thánh có hai tác…

Từ ban đầu các lãnh tụ Hội Thánh đã có quan điểm về sự linh cảm từng lời Kinh Thánh và sự vô ngộ của Kinh Thánh. Một tro...
10/01/2022

Từ ban đầu các lãnh tụ Hội Thánh đã có quan điểm về sự linh cảm từng lời Kinh Thánh và sự vô ngộ của Kinh Thánh. Một trong những điểm nhấn mạnh chính của thời cải chánh là “Chỉ một mình Kinh Thánh mà thôi” (sola scriptura ). Điểm nhấn mạnh này rất quan trọng cho việc canh tân thuộc linh....

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/10/tam-quan-trong-cua-kinh-thanh-duoc-linh-cam/

Từ ban đầu các lãnh tụ Hội Thánh đã có quan điểm về sự linh cảm từng lời Kinh Thánh và sự vô ngộ của Kinh Thánh. Một trong những điểm nhấn mạnh chính của thời cải chánh là “Chỉ một mình Kinh Thánh …

Cuộc cải chánh là một phong trào vĩ đại “trở về với Kinh Thánh “ . Phong trào nhấn mạnh đến việc trao Kinh Thánh vào tay...
10/01/2022

Cuộc cải chánh là một phong trào vĩ đại “trở về với Kinh Thánh “ . Phong trào nhấn mạnh đến việc trao Kinh Thánh vào tay tín hữu. Trước đó Wycliffle đã có lập trường này, nhưng Luther, Tyndale, và những người khác đã thực hiện việc dịch Kinh Thánh ra nhiều thứ tiếng cho tín hữu đọc. Quan điểm của họ là Kinh Thánh là một chính sách đơn giãn mà người bình dân đều có thể đọc và hiểu được....

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/10/giai-nghia-kinh-thanh/

Cuộc cải chánh là một phong trào vĩ đại “trở về với Kinh Thánh “ . Phong trào nhấn mạnh đến việc trao Kinh Thánh vào tay tín hữu. Trước đó Wycliffle đã có lập trường này, nhưng Luther, Tyndale, và …

Suốt lịch sử thì người ta vẫn gọi Kinh Thánh là được linh cảm, nghĩa là Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và hoàn toàn...
10/01/2022

Suốt lịch sử thì người ta vẫn gọi Kinh Thánh là được linh cảm, nghĩa là Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và hoàn toàn đúng. Theo truyền thống thì người ta gọi Kinh Thánh là “vô ngộ” (infallible) ; nghĩa là không thể nào sai lầm. Về sau giới tín hữu bảo thủ (conservative believers) thêm rằng Kinh Thánh là “qui luật vô ngộ của đức tin và đời sống”....

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/10/vo-ngo-va-khong-sai-lac-infallible-and-inerrant/

Suốt lịch sử thì người ta vẫn gọi Kinh Thánh là được linh cảm, nghĩa là Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và hoàn toàn đúng. Theo truyền thống thì người ta gọi Kinh Thánh là “vô ngộ” (infallible)…

Quan điểm này cho rằng từng lời trong Kinh Thánh đúng là lời của Đức Chúa Trời, được linh cảm bởi Thánh Linh. Đôi khi có...
10/01/2022

Quan điểm này cho rằng từng lời trong Kinh Thánh đúng là lời của Đức Chúa Trời, được linh cảm bởi Thánh Linh. Đôi khi có người gọi giễu quan điểm này là “Thuyết Chúa đọc cho chép”. Nhưng hầu hết những người bảo thủ (conservatives) ngày nay không tin rằng Đức Chúa Trời đọc lời Ngài cho các văn sĩ chép như kiểu cho thư ký hay người máy ngày nay vậy....

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/10/linh-cam-tung-loi-verbal-inspiration/

Quan điểm này cho rằng từng lời trong Kinh Thánh đúng là lời của Đức Chúa Trời, được linh cảm bởi Thánh Linh. Đôi khi có người gọi giễu quan điểm này là “Thuyết Chúa đọc cho chép”. Nhưng hầu hết nh…

Sơ̆p Hla Bơar 'Bok Kei-Dei mă bơ̆n wă pơhrăm păng chơ chă wă kơ hlôh noh sơ̆p hla bơar thoi yơ? Sơ̆p Hla Bơar 'Bok Kei-D...
10/01/2022

Sơ̆p Hla Bơar 'Bok Kei-Dei mă bơ̆n wă pơhrăm păng chơ chă wă kơ hlôh noh sơ̆p hla bơar thoi yơ? Sơ̆p Hla Bơar 'Bok Kei-Dei noh jơ̆ sơ̆p hla bơar hlĭch chrơp, ưh kơ thoi lu hla bơar nai yua kơ dôm tơdrong thoi âu: 1. Sơ̆p Hla Bơar 'Bok Kei-Dei đei 'bar pah bơngai chih. 'Bok Kei-Dei bơih Tơ'ngla mă chih sơ̆p hla bơar Sư păng kon bơngai chih păng pơm Sơ̆p Hla Bơar 'Bok Kei-Dei noh....

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/10/so%cc%86p-hla-boar-bok-kei-dei-jo%cc%86-minh-uh-ko-dei-bar/

Sơ̆p Hla Bơar ‘Bok Kei-Dei mă bơ̆n wă pơhrăm păng chơ chă wă kơ hlôh noh sơ̆p hla bơar thoi yơ? Sơ̆p Hla Bơar ‘Bok Kei-Dei noh jơ̆ sơ̆p hla bơar hlĭch chrơp, ưh kơ thoi lu hla bơar nai …

Trước khi bắt đầu tìm hiểu các sách trong Kinh Thánh, tôi muốn cùng với quý thính giả tìm hiểu về chính Kinh Thánh, Vì s...
09/01/2022

Trước khi bắt đầu tìm hiểu các sách trong Kinh Thánh, tôi muốn cùng với quý thính giả tìm hiểu về chính Kinh Thánh, Vì sao Kinh Thánh là quyển sách quan trọng nhất? Vì sao Kinh Thánh là quyển sách duy nhất, không có sách nào khác giống như Kinh Thánh? Làm sao chúng ta biết Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời?...

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/09/kinh-thanh-quan-trong-nhat-va-duy-nhat/

Trước khi bắt đầu tìm hiểu các sách trong Kinh Thánh, tôi muốn cùng với quý thính giả tìm hiểu về chính Kinh Thánh, Vì sao Kinh Thánh là quyển sách quan trọng nhất? Vì sao Kinh Thánh là quyển sách …

Adrol kơ chơ chă wă kơ băt lu hla bơar lăm sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei, inh ‘maih hơdai hăm lu iĕm wang tơchĕng wă kơ hlô...
09/01/2022

Adrol kơ chơ chă wă kơ băt lu hla bơar lăm sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei, inh ‘maih hơdai hăm lu iĕm wang tơchĕng wă kơ hlôh gah nơ̆r ‘Bok kei-Dei tơm, Yua kơ kiơ Sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei noh gĭt kăl hloh? Yua kơ kiơ Sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei noh lăp minh sư đĕch, ưh kơ đei hla bơar nai lei lăi thoi Sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei?...

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/09/no%cc%86r-bok-kei-dei-git-kal-hloh-ko-di-dang-pang-lap-minh-su-dech/

Adrol kơ chơ chă wă kơ băt lu hla bơar lăm sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei, inh ‘maih hơdai hăm lu iĕm wang tơchĕng wă kơ hlôh gah nơ̆r ‘Bok kei-Dei tơm, Yua kơ kiơ Sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei noh gĭt kă…

“Nhơn đó, chúng tôi càng tin lời các Đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơ...
08/01/2022

“Nhơn đó, chúng tôi càng tin lời các Đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em” (2Phi-e-rơ 1:19). 1. Lời Chúa Cho Chúng Ta Sự Hiểu Biết Trong Một Thế Giới Tối Tăm…...

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/08/loi-duc-chua-troi-la-anh-sang-cho-doi-song/

“Nhơn đó, chúng tôi càng tin lời các Đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em…

"...Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thần Linh và sự sống" (Giăng 6:63) 1. Ấy là Lời Sáng tạo: “Các từng trời đượ...
08/01/2022

"...Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thần Linh và sự sống" (Giăng 6:63) 1. Ấy là Lời Sáng tạo: “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có ”,“Vì Ngài phán thì việc liền có; Ngài biểu thì vật liền đứng vững bền” (Thi Thiên 33:6, 9) Cũng xem Hê-bơ-rơ 11:13

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/08/loi-duc-chua-troi-san-sinh-ra-su-song/

“…Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thần Linh và sự sống” (Giăng 6:63) 1. Ấy là Lời Sáng tạo: “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở …

Tơdrong mơn lăm jơhngơ̆mhttp://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/08/__trashed/
08/01/2022

Tơdrong mơn lăm jơhngơ̆m

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/08/__trashed/

Lúc ban sơ Thượng Đế đối thoại với loài người thì đó là sự măc khải đặc biệt bằng miệng (oral speccial revelation). Như chúng ta biết văn tự chưa có cho đến sau cơn Đại Hồng Thủy (cơn lụt thời Nô-ê…

08/01/2022
Sáng Thế Ký ghi lại cách thức Đức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài. Một trong những mục đích của Ngài là...
08/01/2022

Sáng Thế Ký ghi lại cách thức Đức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài. Một trong những mục đích của Ngài là để cho A-đam liên hệ và tương giao với Ngài. Kinh Thánh ghi rõ là Đức Chúa Trời đã chăm sóc, chuyện trò, truyền dạy A-đam. Thượng Đế chí cao mà lại bày tỏ cho loài người cách như thế này thì thật là một mặc khải quá kỳ diệu về bản chất, ý chỉ của Ngài....

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/08/mac-khai-cua-duc-chua-troi/

Sáng Thế Ký ghi lại cách thức Đức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài. Một trong những mục đích của Ngài là để cho A-đam liên hệ và tương giao với Ngài. Kinh Thánh ghi rõ là Đức Chúa T…

Nơ̆r 'Bok Kei-Dei đei pơtăm lăm jơhngơ̆m lu bơ̆n, wei lu bơ̆n rơngei lĕch đơ̆ng tơdrong yoch. "Bơngai oei hơmuh hơmŏng p...
08/01/2022

Nơ̆r 'Bok Kei-Dei đei pơtăm lăm jơhngơ̆m lu bơ̆n, wei lu bơ̆n rơngei lĕch đơ̆ng tơdrong yoch. "Bơngai oei hơmuh hơmŏng pơm liơ wă kơ trong sư 'lơ̆ng rơgoh? Athei arih pơm kiơ̆ nơ̆r Kră Yang. Inh răk boih nơ̆r Ih lăm jơhngơ̆m inh. Wă kơ inh huay kơ pơm yoch hăm Ih." (Hơriso 119:9,11) Lời Chúa Làm Cho Lòng Trong Sạch…...

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/08/no%cc%86r-bok-kei-dei-pom-ko-johngo%cc%86m-bo%cc%86n-lo%cc%86ng-rogoh/

Nơ̆r ‘Bok Kei-Dei đei pơtăm lăm jơhngơ̆m lu bơ̆n, wei lu bơ̆n rơngei lĕch đơ̆ng tơdrong yoch. “Bơngai oei hơmuh hơmŏng pơm liơ wă kơ trong sư ‘lơ̆ng rơgoh? Athei arih pơm kiơ̆ nơ…

Đĭ đăng lu bơ̆n, blŭng-a wă arih lăm dêh char 'Bok Kei-Dei đei "ôp rơgoh" hăm nơ̆r 'Bok 'Bok-Dei. “Na dang ei lu iĕm mă ...
08/01/2022

Đĭ đăng lu bơ̆n, blŭng-a wă arih lăm dêh char 'Bok Kei-Dei đei "ôp rơgoh" hăm nơ̆r 'Bok 'Bok-Dei. “Na dang ei lu iĕm mă 'Bă Inh kăt hơmet 'lơ̆ng boih noh kơlih kơ iĕm mơ̆ng dôm nơ̆r Inh bơtho.” (Yôhan 15:3) kŭm lăng Êphêsô 5:25-27.

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/08/no%cc%86r-bok-kei-dei-op-rogoh/

Đĭ đăng lu bơ̆n, blŭng-a wă arih lăm dêh char ‘Bok Kei-Dei đei “ôp rơgoh” hăm nơ̆r ‘Bok ‘Bok-Dei. “Na dang ei lu iĕm mă ‘Bă Inh kăt hơmet ‘lơ̆ng boih noh k…

Hết thảy chúng ta bắt đầu đời sống trong vương quốc Đức Chúa Trời đều được “tẩy sạch” bởi lời Đức Chúa Trời. “Các ngươi ...
08/01/2022

Hết thảy chúng ta bắt đầu đời sống trong vương quốc Đức Chúa Trời đều được “tẩy sạch” bởi lời Đức Chúa Trời. “Các ngươi đã được trong sạch, vì Lời Ta đã bảo cho” (Giăng 15:3) cũng xem Ê-phê-sô 5:25-27.

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/08/loi-chua-tay-rua/

Hết thảy chúng ta bắt đầu đời sống trong vương quốc Đức Chúa Trời đều được “tẩy sạch” bởi lời Đức Chúa Trời. “Các ngươi đã được trong sạch, vì Lời Ta đã bảo cho” (Giăng 15:3) cũng xem Ê-phê-sô…

"...Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Giêxu Christ. Cả Kinh Thánh đề...
08/01/2022

"...Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Giêxu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách sữa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:15, 16) “Quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy sự vinh hiển mà gọi chúng ta, và bởi vinh hiển nhơn đức ấy”...

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/08/muc-dich-cua-loi-duc-chua-troi/

“…Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Giêxu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách sữa …

Mối liên hệ quan yếu nhất mà bạn có thể có trong đời sống là mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Sự đọc Kinh Thánh sẽ dẫn bạn...
08/01/2022

Mối liên hệ quan yếu nhất mà bạn có thể có trong đời sống là mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Sự đọc Kinh Thánh sẽ dẫn bạn đến sự hiểu biết Đức Chúa Trời, ý tưởng của Ngài, chương trình của Ngài và lời hứa của Ngài dành cho bạn như thế nào. Mục lục ở trước quyển Kinh Thánh sẽ giúp bạn tìm thấy số trang của phần Kinh Thánh mà bạn muốn nghiên cứu....

http://dichkinhthanh.family.blog/2022/01/08/nghien-cuu-kinh-thanh/

Mối liên hệ quan yếu nhất mà bạn có thể có trong đời sống là mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Sự đọc Kinh Thánh sẽ dẫn bạn đến sự hiểu biết Đức Chúa Trời, ý tưởng của Ngài, chương trình của Ngài và l…

BTV Bible app Demo
25/04/2020

BTV Bible app Demo

Ứng dụng BTV Bible

25/04/2020

Đọc Kinh Thánh Tiếng Bahnar

21/02/2020

混音REMIX BY:Andy Low 中国新说唱 嘿人李逵 演唱:音闕詩聽, 趙方婧 小编听到嘿人版发布的rap版 超喜欢的! 觉得有一大段空白无人声有点可惜, 就把原唱混上,中西文化结合原来可以这样 正!酷毕了!嘿人666 而且还加了环绕音...

21/02/2020

Pot-Pourri: - Rivers of Babylon - Sugar Sugar - More Than I Can Say - Forever and Ever - Mississippi - Guantanamera - Kiss Me, Honey Honey, Kiss Me - Jeany I...

19/02/2020

Problem-solving hacks that will change your life Hey, some problems we encounter on a daily basis are inevitable, even though it can be hard to keep up. So, ...

17/02/2020

"Ngợi-khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng-liêng ở các nơi trên...

15/01/2020

Nhân cách khiến chúng ta trở thành những con người, làm cho chúng ta khác với loài vật.

12/10/2019

Found on Google from software.sil.org

04/10/2019

Trong bài học này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những thứ cơ bản nhất trong app inventor 2 cho android. Ghe thăm blog: http://nguoithanhmien.blogspot.com...

30/09/2019

Để bắt tay vào việc thiết kế game hay ứng dụng cho android sử dụng app inventor 2 thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm sao để khởi tạo môi trường làm việc ...

28/09/2019

Bài học cay đắng sau vụ Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng bằng thủ đoạn bán đất dự án “ma” đang thu hút sự chú ý của dư luận. Vậy làm thế nào để không bị lừa khi mua bất động sản? Các dấu hiệu nhận ...

Address

Ho Chi Minh City
70000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sưu Tầm-uynh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share


Other Amusement Park Rides in Ho Chi Minh City

Show All