Ars Aemula Naturae

Ars Aemula Naturae Vereniging voor Beeldend Kunstenaars Akademie voor Beeldende Kunst (cursussen voor leken en professionals) Galerie voor Hedendaagse Kunst
Missie Ars wil de kwaliteit van de actuele beeldende kunst in Leiden e.o. bevorderen door een ontmoetingsplaats te zijn voor beeldend kunstenaars en hun publiek, discussies te organiseren, kwaliteit uit te dragen en te tonen en de beste amateuristische kunstbeoefening te verzorgen. Ars Aemula Naturae (“de kunst wedijvert met de natuur”) is een kunstenaarsvereniging met ongeveer 90 leden. De vereniging is opgericht in 1694 door Willem van Mieris en Carel de Moor als het ‘Leids schilder- en tekengenootschap’. Het doel was ‘beeldend kunstenaars de gelegenheid bieden zich verder te bekwamen in hun vak’ en ‘het verspreiden van kennis van beeldende kunst in Leiden en omgeving’. Beide doelen zijn nog steeds van toepassing. Doelstellingen het verenigen van beeldend kunstenaars teneinde uitingen van beeldende kunst en de maatschappelijke waardering daarvoor in Leiden en omgeving te bevorderen; beeldend kunstenaars de gelegenheid te bieden zich verder te bekwamen in hun vak; het verspreiden van kennis van de beeldende kunst in Leiden en omgeving te bevorderen door middel van onder meer (maar niet beperkt tot) het (doen) organiseren van tentoonstellingen van leden en niet-leden; het bevorderen van de instandhouding van het pand Pieterskerkgracht 9A te Leiden en het behouden van dit pand voor de uitoefening van de voornoemde doelstelling en activiteiten van de vereniging; en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

ARS AEMULA NATURAE Is een kunstenaarsvereniging met ongeveer 90 leden. De vereniging is opgericht in 1694 door Willem van Mieris en Carel de Moor als het 'Leids schilder- en tekengenootschap'. Het doel was 'beeldend kunstenaars de gelegenheid bieden zich verder te bekwamen in hun vak' en 'het verspreiden van kennis van beeldende kunst in Leiden en omgeving'. Beide doelen zijn nog steeds van toepassing. De vereniging beheert een eigen galerie waarin jaarlijks minstens 12 tentoonstellingen van leden en niet-leden worden georganiseerd. Alle leden van ARS kunnen - onder voorwaarden en in overleg met de tentoonstellingscommissie - hun werk exposeren bij ARS. Daarnaast wordt er jaarlijks een tentoonstelling georganiseerd van leden en een tentoonstelling van nieuwe leden. Leden kunnen in overleg gebruik maken van de faciliteiten die ARS in huis heeft zoals het etslokaal en het boetseerlokaal met oven. Zij kunnen ook deelnemen aan wekelijkse sessies model- en portrettekenen. Voor de leden en/ of cursisten worden (al dan niet op verzoek) masterclasses en workshops georganiseerd en bijeenkomsten waarin leden eigen werk met elkaar bespreken. De vereniging beheert ook een 'academie' waar jaarlijks ongeveer 450 mensen cursussen volgen. Het cursusprogramma is vooral gericht op amateurs maar ook professionele kunstenaars bekwamen zich bij ARS verder in hun vak. De academie organiseert jaarlijks verschillende open dagen waar werk van cursisten te zien is.

De actuele beeldende kunst verdient een goed museaal podium!
06/06/2019

De actuele beeldende kunst verdient een goed museaal podium!

Young StARS 4 Tentoonstelling eindexamenwerk middelbare scholen beeldende vormgeving8 t/m 23 juni 2019ARS presenteert va...
18/05/2019

Young StARS 4

Tentoonstelling eindexamenwerk middelbare scholen beeldende vormgeving
8 t/m 23 juni 2019

ARS presenteert van 8 t/m 23 juni voor de 4de keer eindexamenwerk beeldende vormgeving HAVO en VWO Leiden. Een belangrijk onderdeel in het beleid van ARS is het stimuleren van jongeren om zich met kunst bezig te houden en hen daarvoor een podium te bieden zoals met de tentoonstelling Young StARS die inmiddels een traditie is geworden. ARS en docenten beeldende vormgeving van 7 middelbare scholen, waaronder als nieuwe deelnemer de internationale afdeling van het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest, hebben opnieuw in nauwe, maandenlange samenwerking dit unieke project georganiseerd en gerealiseerd. Ruim 200 werken van eindexamenleerlingen zijn in het prachtige pand van ARS te zien. Een vakjury zal de werkstukken beoordelen en een HAVO/VWO-prijs uitreiken. Ook wordt dit jaar bij de afsluiting van de expositie een publieksprijs toegekend. Tevens is er weer een prachtig boekje uitgegeven met alle geëxposeerde werkstukken. Het project Young StARS 2019 kon mede tot stand komen door de financiële steun van de Gemeente Leiden, de Stichting Utopa en Fonds 1818.

De tentoonstelling Young StARS is te zien van 8 t/m 23 juni 2019 bij ARS,
Pieterskerkgracht 9a, Leiden.
Geopend vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00, toegang vrij.
De opening en HAVO/VWO-prijs uitreiking is op 9 juni 16.00 uur en wordt verzorgd door Mirjam Flik, de cultuurmakelaar van Leiden.
De toekenning van de publieksprijs vindt plaats bij de afsluiting van het evenement op 23 juni 16.00 uur.
Tijdens de opening en afsluiting worden tussen 14.00 – 16.00 uur optredens georganiseerd door de deelnemende scholen.

16/05/2019

Zondagmiddag 15.00 uur (3 uur) 19 Mei. In de prachtige expositiezalen van ARS. Ivm de schitterende tentoonstelling ‘duizendpotig zijn wij’. 20 kunstwerken van ARS-leden waar Gentse (Gent, België) dichters gedichten bij hebben gemaakt.
Zondag dus, gaan we in aanwezigheid van en met een aantal betrokken kunstenaars en misschien ook dichters (dat is helaas nog niet zeker) en met het dan aanwezige publiek, een gesprek aan over het werk, de gedichten en de relatie er tussen.
Mij lijkt het uiterst boeiend om onze gedachten hierover uit te wisselen.
Dus kom zondagmiddag 3 uur naar ARS, Pieterkerkhof 9 in Leiden.

Afgelopen zondag was de opening van de expositie Duizenpotig Zijn wij heel geslaagd. Het boek: een combinatie van poëzi...
13/05/2019

Afgelopen zondag was de opening van de expositie Duizenpotig Zijn wij heel geslaagd.
Het boek: een combinatie van poëzie en beeldende kunst dat speciaal voor deze expositie uitgegeven is, kan men bij Ars kopen maar ook bij Kooyker, boekhandel De Kler, de Leidse Poëzie winkel en bol.com. Met dank aan uigeverij De Muze en aan Patricia Nauta voor de vormgeving.

ARSRuimte voor Beeldende KunstRuimte en Sculptuur Sculpturententoonstelling 26 mei t/m 30 augustus 2019door BLOK, Beeldh...
11/05/2019

ARS
Ruimte voor Beeldende Kunst

Ruimte en Sculptuur
Sculpturententoonstelling 26 mei t/m 30 augustus 2019
door BLOK, Beeldhouwers Leiden Op de Kaart.

Voor de tweede keer heeft ARS een zomerprogramma met het kunstenaarscollectief BLOK georganiseerd. Tussen 26 mei en 30 augustus vullen Petra de Haas, Janine Melai, Mirése Mudde, Dettie Vering en Koen de Vries de binnenplaats van ARS met hun beelden en werk in ontwikkeling dat en plein air nog gemaakt moet worden. Het is een eerbetoon aan de oudste broedplaats voor kunst in Leiden.
Petra de Haas verbeeldt vaak dieren die lijden onder erbarmelijke omstandigheden. Haar huidige materiaal is vooral gasbeton, corten staal, polystyreen en koper.
Janine Melai werkt graag met natuursteen. Op de binnenplaats van ARS zal het “stenen bruidsbed” ontstaan: Met harde steen een zachte uitdrukking realiseren.
Mirése Mudde’s rode draad is het model. Na uitgebreide studies zoekt zij de kern tot dat de vorm en de beleving in het maakproces samenvallen.
Dettie Veering beeldhouwt in natuursteen zoals marmer en hardsteen. In haar abstracte werk gaat zij op zoek naar de essentie van de zuivere vorm.
Koen de Vries modelleert sculpturen in klei die met grote kracht de gesteldheid van de menselijke geest verbeelden. Hij deformeert zijn beelden naar een sterke expressie.

Vanaf 12 juli is ook in de galerie van ARS ruimtelijk werk te zien van H. Arens, M. Geradts, V. de Kievit, M. Waanders en A. Zitman. ARS is deze zomer niet alleen de unieke plaats waar sculptuur onder de aandacht gebracht wordt, maar waar ook nog workshops met boetseren, ook voor kinderen, en sculpturen maken aangeboden worden, de YoungstARS weer in actie komen, en waar tijdens het Open Lucht Hotel slapen in het “stenen bruidsbed” (zie www.fieldsofwonder.nl) of slapen met de torso van Jan Wolkers in de stijlkamer mogelijk is.

De zomer tentoonstelling is te zien van 26 mei t/m 30 augustus bij ARS, Pieterskerkgracht 9a.
Geopend vrijdag, zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur. Toegang vrij.
Op zondag 26 mei 17 uur wordt de buitenexpositie geopend.
Op vrijdag 12 juli 17.00 uur is de opening van de binnen expositie.
De finissage vindt vrijdag 30 augustus 17.00 uur plaats.

11/05/2019

We heten Erik Romme, Annelies Brakkee, Wilma Keizer en Sophie Vrolijk welkom als nieuwe leden. Gefeliciteerd!

“Duizendpotig  zijn wij”ARS ontmoet Gentse dichters Thematentoonstelling, gedichten en boekpresentatie11 t/m 26 mei ...
29/04/2019

“Duizendpotig zijn wij”
ARS ontmoet Gentse dichters
Thematentoonstelling, gedichten en boekpresentatie
11 t/m 26 mei 2019

Erika de Stercke is een dichter uit Gent. Twee jaar geleden zocht zij contact met Leidse beeldend kunstenaars. Haar voorstel was om gedichten bij tentoonstellingen voor te dragen. Dit idee wekte de nieuwsgierigheid van ARS-leden die daarna contact met haar onderhielden en het idee van een multidisciplinaire tentoonstelling verder ontwikkelden. Het gekozen thema werd: “Landschap” in de breedste zin van het woord. Dat thema kon meerdere disciplines omvatten. 19 kunstenaars van ARS participeerden en zonden foto’s van hun werk in. 10 Vlaamse dichters reageerden met passende gedichten. Voor deze bijzondere gelegenheid is door ARS het unieke boek “Duizendpotig zijn wij” gerealiseerd. (De titel komt uit een gedicht van Gerda de Vrieze.) Het werk, dat door uitgeverij Muze is geproduceerd, bevat afbeeldingen van alle 19 kunstwerken en de corresponderende speciaal daarvoor geschreven 19 gedichten. Het boek is na de presentatie bij de opening op 12 mei te koop bij ARS en in de boekhandel.
De tentoonstelling is te zien van 11 t/m 26 mei bij ARS. Pieterskerkgracht 9a, Leiden.
Geopend vrijdag, zaterdag en zondag van 13 – 17 uur. Toegang vrij.
De opening op zondag 12 mei 16.00 uur wordt verzorgd door Erika de Stercke uit Gent en de Leidse Stadsdichter Marianne van Velzen. Kunsthistoricus Michael van Hoogenhuyze presenteert het boek.
In samenhang met tentoonstelling, gedichten en boek organiseert ARS verder twee bijzondere evenementen. Op zondag 19 mei 15.00 uur vindt: “In gesprek met…” plaats waarin enkele werken en de speciaal voor deze kunstwerken geschreven gedichten besproken worden. Op zondag 26 mei 15.00 uur dragen de woordkunstenaars Astrid van Berg, Evelyn Sies (“Duizel”), Han Ruigrok en Martin Aart de Jong eigen werk voor, afgewisseld met muziek gezongen door ensemble Voca. Voor deze bijeenkomsten bij ARS zijn alle belangstellenden, en zeker dichters, welkom.

“Talenten”Groepsexpositie 6 t/m 8 mei 2019In de expositie “Talenten” toont de talentenklas van ARS haar eindresu...
26/04/2019

“Talenten”

Groepsexpositie
6 t/m 8 mei 2019

In de expositie “Talenten” toont de talentenklas van ARS haar eindresultaat na 2 jaar hard gewerkt te hebben. De tweejarige talentenklas is een pilot-cursus voor getalenteerde leerlingen uit het voorgezet onderwijs uit Leiden en omgeving. Deze leerlingen gingen op het gebied van kunst op zoek naar verbreding en verdieping. Sommigen zagen dat duidelijk als voorbereiding op de kunstacademie. Anderen om zich binnen het brede veld van kunst te oriënteren en uit te vinden welke richtingen en opleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van toegepaste kunst of vormgeving, mogelijk zijn. Doel van de talentenklas is dat de cursist inzicht krijgt in zijn eigen talent door kennis te maken met alle belangrijke klassieke en hedendaagse disciplines en de verschillende bijbehorende materialen en technieken.
ARS presenteert nu met plezier het resultaat van de getalenteerde leerlingen.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom en kunnen voor meer informatie over de Talentenklas in het komend seizoen terecht op www.arsaemula.nl en/of de nieuwe cursusgids van ARS raadplegen.

De expositie is te zien van 6 t/m 8 mei bij ARS, Pieterskerkgracht 9a, Leiden.
Geopend op maandag 12.00 – 21.30.00 uur, dinsdag 9.30 - 12.00 uur en 19.00 - 21.30 uur,
woensdag 12.00 - 19.30 uur. Toegang vrij.

Het wordt ongetwijfeld een dierbare opening, 🎀
26/04/2019

Het wordt ongetwijfeld een dierbare opening, 🎀

“Dierbaar”

Thematentoonstelling
27 april t/m 5 mei 2019

Bij de thematentoonstelling “Dierbaar” tonen ARS-leden persoonlijke voorwerpen die voor hen op een of andere manier dierbaar zijn. Wie heeft het niet: De leesbril van moeder, het sigarenkistje waarin de liefdesbrieven werden opgeborgen, souvenirs, een ooit moeizaam verworven kunstschat van een collega, objecten die soms alleen waarde voor jezelf hebben. Ook al kijk je er niet meer naar, je kunt ze gewoon niet van de hand doen. De deelnemende ARS-kunstenaars reageren beeldend op de verhalen die aan zo’n dierbaar object verbonden zijn. De combinatie dierbaar object met bijbehorend verhaal en vertaling naar een nieuw werk laat een intiem portret van de kunstenaar zien.

De tentoonstelling is te zien van 27 april t/m 5 mei bij ARS, Pieterskerkgracht 9a, Leiden.
Geopend vrijdag, zaterdag en zondag van 13 - 17.00 uur. Toegang vrij.
Op zondag 28 april, 16.00 uur wordt de expositie geopend.

Ars Aemula Naturae
18/04/2019

Ars Aemula Naturae

“Dierbaar”

Thematentoonstelling
27 april t/m 5 mei 2019

Bij de thematentoonstelling “Dierbaar” tonen ARS-leden persoonlijke voorwerpen die voor hen op een of andere manier dierbaar zijn. Wie heeft het niet: De leesbril van moeder, het sigarenkistje waarin de liefdesbrieven werden opgeborgen, souvenirs, een ooit moeizaam verworven kunstschat van een collega, objecten die soms alleen waarde voor jezelf hebben. Ook al kijk je er niet meer naar, je kunt ze gewoon niet van de hand doen. De deelnemende ARS-kunstenaars reageren beeldend op de verhalen die aan zo’n dierbaar object verbonden zijn. De combinatie dierbaar object met bijbehorend verhaal en vertaling naar een nieuw werk laat een intiem portret van de kunstenaar zien.

De tentoonstelling is te zien van 27 april t/m 5 mei bij ARS, Pieterskerkgracht 9a, Leiden.
Geopend vrijdag, zaterdag en zondag van 13 - 17.00 uur. Toegang vrij.
Op zondag 28 april, 16.00 uur wordt de expositie geopend.

“Dierbaar”Thematentoonstelling27 april t/m 5 mei 2019Bij de thematentoonstelling “Dierbaar” tonen ARS-leden pers...
11/04/2019

“Dierbaar”

Thematentoonstelling
27 april t/m 5 mei 2019

Bij de thematentoonstelling “Dierbaar” tonen ARS-leden persoonlijke voorwerpen die voor hen op een of andere manier dierbaar zijn. Wie heeft het niet: De leesbril van moeder, het sigarenkistje waarin de liefdesbrieven werden opgeborgen, souvenirs, een ooit moeizaam verworven kunstschat van een collega, objecten die soms alleen waarde voor jezelf hebben. Ook al kijk je er niet meer naar, je kunt ze gewoon niet van de hand doen. De deelnemende ARS-kunstenaars reageren beeldend op de verhalen die aan zo’n dierbaar object verbonden zijn. De combinatie dierbaar object met bijbehorend verhaal en vertaling naar een nieuw werk laat een intiem portret van de kunstenaar zien.

De tentoonstelling is te zien van 27 april t/m 5 mei bij ARS, Pieterskerkgracht 9a, Leiden.
Geopend vrijdag, zaterdag en zondag van 13 - 17.00 uur. Toegang vrij.
Op zondag 28 april, 16.00 uur wordt de expositie geopend.

Binnenkort weer:De jaarlijkse OPEN DAGEN met START inschrijving cursussen 2019-20 en cursistententoonstelling!
02/04/2019
OPEN DAGEN | Ars Aemula Naturae

Binnenkort weer:
De jaarlijkse OPEN DAGEN met START inschrijving cursussen 2019-20 en cursistententoonstelling!

20 en 21 april 2019 Geopend van 12.00 – 17.00 uur. Toegang vrij. Zelf kunst maken? Bezoek dan tijdens het paasweekeinde, 20 en 21 april, de OPEN DAGEN van

OPEN DAGEN bij ARS20 en 21 april 2019OPEN DAGEN bij ARSRonddwalen met de nieuwe cursusgids20 en 21 april 2019Zelf kunst ...
02/04/2019

OPEN DAGEN bij ARS
20 en 21 april 2019
OPEN DAGEN bij ARS
Ronddwalen met de nieuwe cursusgids
20 en 21 april 2019

Zelf kunst maken? Bezoek dan tijdens het paasweekeinde, 20 en 21 april, de OPEN DAGEN van ARS, dé kunstacademie voor de Leidse regio in het centrum van Leiden. Op deze twee dagen kunt u in het ARS-gebouw van de begane grond tot de zolder het werk van de cursisten bewonderen. Deze cursistenexpositie is het resultaat van alle cursussen die ARS aanbiedt: Boetseren, linodruk, tekenen, etsen, vrij- , model-, en portretschilderen. Met de nieuwe cursusgids als leidraad kunt u door het prachtige pand dwalen en meteen de sfeer van de academie proeven. Door de leiding van deskundige docenten zijn zowel beginners als ook gevorderden hier snel op hun plek. ARS heet iedereen welkom en geeft advies op het gebied van haar kunst en haar cursussen. Deze zijn geschikt voor deelnemers vanaf de leeftijd van 16 jaar. Inschrijven kan vanaf 20 april 2019 via de website: www.arsaemula.nl

De OPEN DAGEN zijn op 20 en 21 april 2019 bij ARS. Pieterskerkgracht 9a, 2311 SZ Leiden
Geopend van 12.00 – 17.00 uur. Toegang vrij.

Licht in het hoofd | Ars Aemula Naturae
21/03/2019
Licht in het hoofd | Ars Aemula Naturae

Licht in het hoofd | Ars Aemula Naturae

Werk van vier kunstenaars die de eigen verbeelding vrij baan geven. Van 9 t/m 24 maart 2019 In de tentoonstelling “Licht in het hoofd” geven Nicole

Scenes onvertelde vertellingenSolo-expositie van Christiaan van TolVan 30 maart t/m 14 april 2019Christiaan van Tol gaat...
13/03/2019

Scenes
onvertelde vertellingen
Solo-expositie van Christiaan van Tol
Van 30 maart t/m 14 april 2019

Christiaan van Tol gaat in ARS een groot aantal nieuwe werken presenteren. Hij maakt schilderijen en tekeningen waarin veel verteld wordt. Het zijn verhalen die mede verwijzen naar de (kunst) geschiedenis, vaak naar de 18de/19de eeuw, maar ook en tegelijkertijd naar de hedendaagse stripwereld. Licht strijkt over personen, voorwerpen en dieren. Je waant je soms in een theatervoorstelling en vraagt je af of wat je ziet zich vóór of áchter de coulissen afspeelt. Het wordt aan de toeschouwer overgelaten om het verhaal te bedenken of in verwondering achter te blijven.
Zoals gebruikelijk is Christiaans kleurgebruik helder en zijn voorkeur voor materialen veelzijdig. Acryl, olieverf, potlood, houtskool, krijt, linnen of papier, alle combinaties zijn mogelijk. De fascinatie voor materiaal en het onderzoek ernaar kan ook de aanleiding voor nieuw werk vormen. Kortom: de kijker gaat een kleurrijke, fantasievolle en uitbundige show tegemoet geschilderd en getekend door Christiaan van Tol.

De tentoonstelling is te zien van 30 maart t/m 14 april bij ARS, Pieterskerkgracht 9a, Leiden.
Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur. Toegang vrij.
De kunstenaar is op alle dagen aanwezig.
Op zondag 31 maart 16.00 uur opent Christiaan van Tol de expositie.
Op zondag 7 april 16.00 uur geeft Christiaan van Tol toelichting over zijn werk.
Op zondag 14 april 15.00 uur zal verhalenverteller Hans Platenkamp n.a.v. de schilderijen een verhaal vertellen.

Parallel aan deze tentoonstelling exposeert Christiaan van Tol ook “Alice? En zo”
bij “Vooraf en Toe” op de Botermarkt 9, Leiden.

“Licht in het hoofd”Werk van vier kunstenaars die de eigen verbeelding vrij baan geven.Van 9 t/m 24 maart 2019In de ...
19/02/2019

“Licht in het hoofd”
Werk van vier kunstenaars die de eigen verbeelding vrij baan geven.
Van 9 t/m 24 maart 2019

In de tentoonstelling “Licht in het hoofd” geven Nicole Carvajal, Paul Oberdijk, Rob Steenhorst en Koen de Vries in een persoonlijke figuratieve stijl de verbeelding vrij baan aan het mystieke, dramatische, emotionele, verhalende en lichtvoetige. Elk in het medium dat het beste hun ideeën draagt.
Nicole Carvajal schilderijen ademen een Zuid-Amerikaans “temperament”. In een lichtvoetig en direct handschrift vermengt zij het ogenschijnlijk exotische met een zeker surrealisme, milde erotiek met soms enigmatische verwijzingen naar literatuur en poëzie.
Paul Overdijk heeft grote belangstelling voor het mystieke en mythische denken dat verbannen lijkt naar de nissen van de rationale westerse geest. Hybride figuren, sjamanen, dier-mensen en gemaskerden bevolken zijn universum dat hij intuïtief verbeeldt in collages en tekeningen.
Rob Steenhorst werkt vrij associërend waarbij hij recente waarnemingen vermengt met herinneringen, opvattingen en gevoel voor het absurde in suggestieve beelden die, als een ‘film still’, één moment laten zien. Zijn schilderijen en tekeningen zijn dieper doordachte ideeën, mede gebaseerd op zijn digitale prints.
Koen de Vries modelleert sculpturen in klei die met grote kracht de gesteldheid van de menselijke geest verbeelden. Door de stugge klei te duwen, kneden en grijpen, en door afdrukken van handen, vingers of gebruiksvoorwerpen toe te voegen, deformeert hij zijn sculpturen naar een sterk emotionele expressie die vaak aan de actualiteit refereert.

De tentoonstelling is te zien van 9 t/m 24 maart bij ARS, Pieterskerkgracht 9a, Leiden.
Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur. Toegang vrij.
Op zondag 10 maart 16.00 uur wordt de expositie geopend.

Adres

Pieterskerkgracht 9a
Leiden
2311 SZ

Algemene informatie

H

Openingstijden

Maandag 19:30 - 22:00
Dinsdag 19:30 - 22:00
Dinsdag 09:30 - 12:00
Donderdag 19:30 - 22:00
Donderdag 09:30 - 18:00
Vrijdag 13:00 - 17:00
Zaterdag 13:00 - 17:00
Zaterdag 10:00 - 12:30
Zondag 13:00 - 17:00

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Ars Aemula Naturae nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Ars Aemula Naturae:

Kunst & Vermaak in de buurt


Andere Kunstgalerie in Leiden

Alles Zien