Vlaswerk

Vlaswerk Knip en plakwerk gemaakt door beeldend kunstenaar Astrid Vlasman vanuit de Kaasmarktschool in Leiden papier collage kunst

Today I am in the newspaper. The 'free' weekend supplement of the Leids Dagblad, Haarlems Dagblad, Noord-Hollands Dagbl...
15/04/2023

Today I am in the newspaper. The 'free' weekend supplement of the Leids Dagblad, Haarlems Dagblad, Noord-Hollands Dagblad and De Gooi en Eemlander. Where are you at home is the question. Well in my studio of course between the paper! Thanks! ...
Vandaag sta ik in de krant. De weekendbijlage 'vrij' van het Leids dagblad, Haarlems dagblad, Noord-Hollands dagblad en de Gooi en Eemlander. Waar ben jij thuis is de vraag. Nou in mijn atelier natuurlijk tussen het papier! Dank!

Woman with her rights in the bag' 2022 From a series of eight.
10/03/2023

Woman with her rights in the bag' 2022 From a series of eight.

Woman with her rights in the bag' 2022 From a series of eight.
08/03/2023

Woman with her rights in the bag' 2022 From a series of eight.

Woman with her rights in the bag' 2022 From a series of eight.
05/03/2023

Woman with her rights in the bag' 2022 From a series of eight.

'Woman with her rights in the bag' 2022 From a series of eight.
04/03/2023

'Woman with her rights in the bag' 2022 From a series of eight.

Woman with her rights in the bag' 2022 From a series of eight.
03/03/2023

Woman with her rights in the bag' 2022 From a series of eight.

Last of the girls 2023 series
02/03/2023

Last of the girls 2023 series

She is also include; .girl with two pigtails and orange shirt
27/02/2023

She is also include; .girl with two pigtails and orange shirt

This Sunday girl has her own thoughts.
26/02/2023

This Sunday girl has her own thoughts.

Another girl 2023 paper on paper 42x 60 cm
24/02/2023

Another girl 2023 paper on paper 42x 60 cm

This girl follows her new sisters. From a series of ten. The girl with the strapless top
23/02/2023

This girl follows her new sisters. From a series of ten. The girl with the strapless top

Another one. Girl wearing a hat.. New artwork.
22/02/2023

Another one. Girl wearing a hat.. New artwork.

New artwork. Girl with a yellow towel. One of the 10 new portraits Collage on paper 42 x 60 cm        .    ...
21/02/2023

New artwork. Girl with a yellow towel. One of the 10 new portraits Collage on paper 42 x 60 cm
.

Girl with a braid. One of ten new portraits made this winter..Meisje met een vlecht. één van de tien nieuwe portretten ...
20/02/2023

Girl with a braid. One of ten new portraits made this winter..
Meisje met een vlecht. één van de tien nieuwe portretten gemaakt deze winter.

I've had this book for a while now. Here you can also find my studio next to studios of artists worldwide! Happy with....
14/12/2022

I've had this book for a while now. Here you can also find my studio next to studios of artists worldwide! Happy with. Nice project, nice book!
photo taken by .
Ik heb dit boek alweer even in huis. Hierin is ook mijn atelier te vinden naast ateliers van kunstenaars wereldwijd! Blij mee. Mooi project, mooi boek!


Surprise visit from dentist Ina and her family + dog from Germany who saw my work in old school in 2019 and now make a p...
01/11/2022

Surprise visit from dentist Ina and her family + dog from Germany who saw my work in old school in 2019 and now make a purchase. It's one of my first ripped faces. And just like that on a Tuesday afternoon!.
Verrassingsbezoek van tandarts Ina en haar gezin + hond uit Duitsland die in 2019 mijn werk in old school hebben gezien en nu een aankoop doen. Het is een van mijn eerste gescheurde gezichten. En zo maar op een dinsdagmiddag!

The cabinet", a flat paper cabinet I made at the beginning of this year, has been sold. Always a nice moment! The afte...
16/10/2022

The cabinet", a flat paper cabinet I made at the beginning of this year, has been sold. Always a nice moment! The aftermath of last month's art route. 102 × 156 cm .
"The cabinet", een platte papieren kast die ik begin dit jaar gemaakt heb is verkocht. Altijd een fijn moment! De naweeën van de kunstroute van vorige maand. 102 × 156 cm
#2022

New work on paper. "See everything upside down". Fresh from Macedonia now in my studio in Leiden. To be seen during t...
04/09/2022

New work on paper. "See everything upside down". Fresh from Macedonia now in my studio in Leiden. To be seen during the art route..
Nieuw werk op papier. "Zie alles ondersteboven" . Vers vanuit Macedonië nu in mijn atelier in Leiden. Te zien tijdens de kunstroute

New work on paper. "Daydreaming". Fresh from Macedonia now in my studio in Leiden. To be seen during .Nieuw werk op ...
02/09/2022

New work on paper. "Daydreaming". Fresh from Macedonia now in my studio in Leiden. To be seen during .
Nieuw werk op papier. "Dagdromen" . Vers vanuit Macedonië nu in mijn atelier in Leiden. Te zien tijdens de kunstroute

Here's another impression of the presentation last Monday in Skopje. It seems a long time ago...Hier nog een impressie ...
01/09/2022

Here's another impression of the presentation last Monday in Skopje. It seems a long time ago...
Hier nog een impressie van de presentatie afgelopen maandag in Skopje. Het lijkt alweer lang geleden ..

I said goodbye to these wonderful women I lived with in this house for a month. I will miss them Kara, Maggie and Jeani...
31/08/2022

I said goodbye to these wonderful women I lived with in this house for a month. I will miss them Kara, Maggie and Jeanine but we are connected through friendship country. Of course we also miss our host Ankika who took such good care of us and took us to have great adventures. Thank you all! Thanks for everything!.
Ik heb gedag gezegd tegen deze geweldige vrouwen met wie ik een maand lang in dit huis leefde. Ik ga ze missen Kara, Maggie en Jeanine maar we zijn verbonden via friendship country. Natuurlijk missen we ook onze host Ankika die zo goed voor ons heeft gezorgd en ons meegenomen heeft om ons geweldige avonturen heeft laten beleven. Dank allrmaal! Dank voor alles.

29/08/2022

For those who can't be there tonight, here's an overview of my presentation and the new work I made here last month. From floating clouds, flowers that grow along the river and tomatoes that I have literally copied to the familiar figures of paper. A series of bald women and colorful bottles complete the presentation..
Voor wie er vanavond niet bij kan zijn, hier een overzicht van mijn presentatie en het nieuwe vele werk wat ik afgelopen maand hier gemaakt heb. Van langsdrijvende wolken, bloemen die langs de rivier groeien en tomaten die ik letterlijk heb nagemaakt tot de vertrouwde figuren van papier. Een serie kale vrouwen en kleurige flessen maken de presentatie compleet

Tonight is the presentation of the work we painted here during our art residency period. You are welcome here in Skopje...
29/08/2022

Tonight is the presentation of the work we painted here during our art residency period. You are welcome here in Skopje from 7pm to 11pm at Are you nearby? Welcome! Together with .lou .
Vanavond is de presentatie van het werk wat we hier gekalkt hebben tijdens ons artresidece periode. Van 19.00 tot 23.00 uur ben je hier welkom in skopje. Ben je in de buurt? Welkom!

Details of lots of new work on display at the studio here in Skopje. Monday evening from 7 to 11. Open studio     ...
26/08/2022

Details of lots of new work on display at the studio here in Skopje. Monday evening from 7 to 11. Open studio

I am so happy to invite you all to the opening of my online solo show at Arts to hearts project. I have been selected f...
20/08/2022

I am so happy to invite you all to the opening of my online solo show at Arts to hearts project. I have been selected from a large group of artists and next month my work can be seen online. It is a selection of work consisting of female figures. We will go online at 5pm mid-European summer time. Register for the opening via the arts to hearts website. At that moment I am still in Macedonia and will be present via zoom from there. The work can then be viewed until September 24. Bye. Until then!.
Ik ben zo blij dat ik jullie allemaal kan uitnodigen voor de opening van mijn online soloshow bij Arts to hearts project. Ik ben geselecteerd uit een grote groep kunstenaars en komende maand is mijn werk te zien daar online te zien. Het is een selectie van werk bestaande uit vrouwenfiguren. Om 5 uur pm midden Europese zomertijd gaan we online. Aanmelden voor de opening via de website arts to hearts. Ik zit op dat moment nog in Macedonië en zal vanuit daar via zoom aanwezig zijn. Daarna is het werk nog te bekijken tot 24 september. Tot ziens. Tot dan!

Hier nog wat plaatjes van mijn event in Bulgarije tijdens mijn laatste residentie. Daar heb ik mijn communitycentum na...
12/08/2022

Hier nog wat plaatjes van mijn event in Bulgarije tijdens mijn laatste residentie. Daar heb ik mijn communitycentum naar het Communitycentrum gebracht. Daar is het officieel in ontvangst genomen en opgehangen. Ook is er een foto gemaakt waar wij ( ik en de community ) allemaal opstaan. Die volgt nog binnrnkort. Verder nog foto's van de mijn expositie in de school.

A new studio in a new place. Now in Skopje Macedonia. I am sitting here with three American artists. I have a lovely ...
01/08/2022

A new studio in a new place. Now in Skopje Macedonia. I am sitting here with three American artists. I have a lovely room and a nice workplace with a view of the mountain in the distance. Of course I decorated it to my own taste and made my inspiration wall. The first paper has already been found. I wonder what will come out of my hands
Op een nieuwe plek een nieuwe studio. Nu in Skopje Macedonië. Ik zit hier samen met drie Amerikaanse kunstenaars. Ik heb een heerlijke kamer en een fijne werkplek met in de verte uitzicht op de bergrn . Natuurlijk heb ik die alweer naar eigen smaak ingericht en mijn inspiratiemuur gemaakt. Het eerste papier is alweer gevonden. Ik ben benieuwd wat er uit mijn handen komt .

31/07/2022

Just a tour of my exhibition from last Friday. Here's the school part. The project with the Community Center will follow.
Even nog een rondje langs mijn expositie van afgelopen vrijdag. Hier het school gedeelte. Het project met het Communitycentrum volgt nog.


Morning pages, evening moves, project 5During my stay here I came across the book "The artist way" by Julia Cameron. As...
31/07/2022

Morning pages, evening moves, project 5
During my stay here I came across the book "The artist way" by Julia Cameron. As an audiobook I
heard her ideas about creativity. One of those ideas for not getting blocked is writing morning pages.
You get up in the morning and the first thing you do is write three pages full. It doesn't matter with
what. Among other things, it clears your head of the night. It is not the intention that you read those
pages afterwards, or that someone else reads them. You just throw them away. What you write is
completely pointless. I faithfully started doing that every day. nice and early outside at a table
overlooking the garden. Although it is not my intention to use those pages, I have done so here. But
here it's just scribbling and it's not about the content. I started to combine these pages with a series
of dried plants I found in the school. I found this educational material to fit well with the intuitive
nature of the morning pages. I used the evenings to add movement and color with watercolors. The
method was the same. Without purpose, completely intuitive, sometimes sitting half in the dark, I
just did what came into my mind. I ran my hand over the paper. It was doodle, scribbling and letting
colors flow and move. This is how this work came into being and for me the day was connected with
a morning ritual and an evening ritual

A few more man/ woman from the artproject "making a woman"
31/07/2022

A few more man/ woman from the artproject "making a woman"

Making a womanWhile exploring the school I came across a folder with black and white portraits of important people in th...
30/07/2022

Making a woman
While exploring the school I came across a folder with black and white portraits of important people in the history of Bulgaria in socialism (I think). In any case, I noticed that there are many old portraits on the wall in the school but also in the community center that refer to the past and history. This is how history is kept alive. Now these are all men. I assume that the women also did important things in the past, but that is not visible on the walls. The sight of the folder with black and white photos of serious, sometimes stern-looking men that I personally don't know and of whom I don't know what important things they have done, made me think what it would be like if these were all women. What does this mean for the image? So I decided to turn those men into a woman. I used charcoal for this. It was not easy to soften and round the hard features and jawline. It was an interesting search for the right woman behind the man for me. It also felt a bit like I was doing platic surgery on the spot. I had a lot of fun crafting. Sometimes it is also good to reflect on how things could be different.
Een vrouw maken
Tijdens het verkennen van de school kwam ik een map tegen met zwart-witportretten van belangrijke mensen in de geschiedenis van Bulgarije. Nu zijn dit allemaal mannen. Ik neem aan dat de vrouwen in het verleden ook belangrijke dingen hebben gedaan, maar dat is niet zichtbaar aan de muren. De serieuze, soms streng kijkende mannen die ik persoonlijk niet ken en van wie ik niet weet welke belangrijke dingen ze hebben gedaan, deed me denken aan hoe het zou zijn als dit allemaal vrouwen zouden zijn. Wat betekent dit voor het beeld? Dus besloot ik van die mannen een vrouw te maken. Ik heb hiervoor houtskool gebruikt. Het was niet gemakkelijk om de harde trekken en kaaklijn te verzachten en rond te maken. Het was voor mij een interessante zoektocht naar de juiste vrouw acher de man.Het voelde ook een beetje alsof ik ter plekke een platic-operatie deed. Ik heb veel plezier gehad. Soms is het ook goed om stil te staan ​​bij hoe het anders zou kunnen.

In the past two weeks I have worked so hard that I have completed five projects. One of these is the Voda (water) proje...
29/07/2022

In the past two weeks I have worked so hard that I have completed five projects. One of these is the Voda (water) project. In total I made eighteen water bottles from paper. Water bottles that were an important daily attribute because of the heat and the quality of the water here. They are made by hand and give the atmosphere that I think fits the bottles. They can be seen this afternoon at the end of my work period...
Afgelopen twee weken heb ik zo hard gewerkt dat ik vijf projecten heb afgerond. Een daarvan is het project Voda ( water). In totaal heb ik achttien waterflesjes gemaakt van papier. Waterflessen die door de warmte en de kwaliteit hier van het water een belangrijke dagelijks attribuut waren. Ze zijn uit de losse hand gemaakt en geven de sfeer die ik vind passen bij de flesjes. Vanmiddag zijn ze te zien bij de afsluiting van mijn werkperiode.
artist

Astrid Vlasman - closing show – this Friday, 29th of July at 6 pmWe are delighted to announce the closing exhibition of ...
27/07/2022

Astrid Vlasman - closing show – this Friday, 29th of July at 6 pm

We are delighted to announce the closing exhibition of The Old school art residency - July 2022 that will take place this Friday, 29th of July in the community center. In the show, you will see the artworks of our participating artist this month Astrid Vlasman, a painter from Holland.

The first part of the exhibition will take place in the building of the community center “Zora 1887” in the village. There, Astrid will present the painting she made of the community center and give it to librarian Nadia to be hung in the community center building.

Here is the artist's concept for creating this piece:
“During my introduction to the village, I also ended up in the community center. I was surprised at the multifunctionality of the building. There is everything a community can bring together; a meeting place, a library, theater and museum. Great to come across that in a village and that it is being put to such good use. It's great that even the children can get their books here in the long summer. In order to make my connection with the people in the village, I started to copy it from paper with the intention of having it hung here, in the community center. That in this way I also added something to the community here, shows my connection and that my arrival has not been invisible. I hope that the work can hang here for years to come and that the villagers realize how important such a building is. During the event, I bring my community building to the actual community building and officially hand it to librarian Nadia.”

In the second part of the event, we will move into the school building, into Astrid's studio, where we will see the rest of the artwork she has created over the past two weeks: Missing children, Voda, Making a woman and Morning pages, evening moves.

We will end the exhibition with a glass of wine and a conversation with Astrid.
All are welcome!

Place: The community center in Gorna Lipnitsa/the building of the school.
Time: Friday, 29th of July at 6 pm.

More detail. I'm working on several projects that will be presented here this Friday. Just a little patience so give m...
25/07/2022

More detail. I'm working on several projects that will be presented here this Friday. Just a little patience so give me the opportunity to finish everything neatly..
Meer details. Ik ben bezig met verschillende projecten die aanstaande vrijdag hier gepresenteerd worden. Nog even geduld dus Geef me nog even de gelegenheid om alles netjes af te werken.

New work on the way. Here just a few details. The rest will follow!
22/07/2022

New work on the way. Here just a few details. The rest will follow!

De eerste werkjes die ik hier heb gemaakt zijn geïnspireerd op communistisch educatiemateriaal wat ik hier in de school ...
19/07/2022

De eerste werkjes die ik hier heb gemaakt zijn geïnspireerd op communistisch educatiemateriaal wat ik hier in de school gevonden heb. Het gaat over brandpreventie. Het zijn de typische gedrukte figuurtjes die uit Oost Europa komen. Ik heb twee figuren gemaakt van papier maar in plaats van te scheuren heb ik alles geknipt om zo dichterbij de oorspronkelijke techniek te komen. Ook heb ik handgeschreven papier hier uit de school gebruikt Zo komt alles weer samen en is het fijn dat er nu toch weer kinderen in de school zijn!

Today on an excursion through the village. First visited the Community Center, which contains a room full of chess men,...
18/07/2022
Today on an excursion through the village. First visited the Community Center, which contains a room full of chess men, a library, a theater room, an art store, a museum about the village and a room of a famous writer. It shows the community spirit of the village of Gorna Lipnitsa. Afterwards we visited the Agricultural museum and the church. The village really comes alive..
Vandaag op excursie door het dorp. Als eerste het Community center bezocht met daarin een ruimte vol schakende mannen, een bibliotheek, een theaterzaal, een kunstopslag, een museum over het dorp en een ruimte van een beroemde schrijver. Het laat de gemeenschapszin van het dorp Gorna Lipnitsa zirn. Daarna nog het Agricultural museum en de kerk bezocht. De dorp gaat zo helemaal leven..

Today on an excursion through the village. First visited the Community Center, which contains a room full of chess men, a library, a theater room, an art store, a museum about the village and a room of a famous writer. It shows the community spirit of the village of Gorna Lipnitsa. Afterwards we visited the Agricultural museum and the church. The village really comes alive..
Vandaag op excursie door het dorp. Als eerste het Community center bezocht met daarin een ruimte vol schakende mannen, een bibliotheek, een theaterzaal, een kunstopslag, een museum over het dorp en een ruimte van een beroemde schrijver. Het laat de gemeenschapszin van het dorp Gorna Lipnitsa zirn. Daarna nog het Agricultural museum en de kerk bezocht. De dorp gaat zo helemaal leven..

De komende twee weken verblijf ik hier. Ik heb dit huis helemaal voor mij alleen. Er zit ook een werkruimte in maar de e...
15/07/2022

De komende twee weken verblijf ik hier. Ik heb dit huis helemaal voor mij alleen. Er zit ook een werkruimte in maar de echte werkruimte in de oude school in het dorp krijg ik morgen te zien. Dit huis heeft een geweldig uitzicht. Vanavond had ik mijn welkomstdiner in de achtertuin van organisatoren van de old school art residency hier in het dorp Gorna Lipnitsa. Het eten was heelijk en het gezelschap gezellig. Wat een verwennerij. Genieten!

"Relax" 150 cm × 200 cm paper on canvas collage 2022This great work has been completed for a few months now. Too big f...
30/06/2022

"Relax" 150 cm × 200 cm paper on canvas collage 2022
This great work has been completed for a few months now. Too big for everything. Relax and have a nice summer everyone!

Watching Paper on canvas 120 x 140 cm 2022 Watch and see!
27/06/2022

Watching Paper on canvas 120 x 140 cm 2022 Watch and see!

Adres

Koppenhinksteeg 13
Leiden
2312HX

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Vlaswerk nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Vlaswerk:

Video's

Delen

Kunst & Vermaak in de buurt


Andere Kunstgalerie in Leiden

Alles Zien
#}