Clicky

Tango Argentino Amsterdam

Tango Argentino Amsterdam Tango Argentino in Amsterdam, salon en cursussen Argentijnse Tango, de dans van de ingetogen passie. Arjan & Marianne geven vanaf 1994 les in de stijl zoals gedanst in Buenos Aires.

Hun tangosalons in Grand Café Frankendael en Jungle Amsterdam staan bekend om hun Argentijnse sfeer. Zij treden regelmatig op met Carel Kraayenhof en zijn groep.

Werkend zoals gewoonlijk

https://www.youtube.com/watch?v=i3g1TFSCoS0Queridos amigosOp de valreep nog wat ruimte voor weemoed met de video 'Last T...
31/12/2021
Last Tango In Plantage

https://www.youtube.com/watch?v=i3g1TFSCoS0

Queridos amigos

Op de valreep nog wat ruimte voor weemoed met de video 'Last Tango in Plantage'.
At the last minute some room for melancholy with the video 'Last Tango in Plantage'.

We wensen jullie een gevleugeld 2022, de voeten gaan zeker weer de dansvloer op!
We wish you a winged 2022, the feet will definitely hit the dance floor again!

Un abrazo Arjan & Marianne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Last tango in De Plantage

Nu voor de 2e keer op rij geen voorbereidingen voor onze traditionele Nieuwjaarssalon zoals we die vierden in De Plantage.
De gedachten dwalen onwillekeurig af naar toen. We hieven gezamenlijk het glas om te toasten op wéér een heel mooi dansjaar, daarvóór dansten we met een speciaal optreden van ons het nieuwe jaar in.

Op 1 januari 2020 sloten wij deze traditie noodgedwongen af, De Plantage werd verkocht.

Henryk Gajewski heeft de openingsdans van dit laatste optreden mooi verwerkt in de video: Last Tango in Plantage

Wij dansten op Melodía Oriental, niet toevallig een lied over afscheid om nooit meer weer te zien. De vertaling staat hieronder.

Kom in de stemming, lees eerst de tekst voordat je de video afspeelt.

Ps. De Plantage komt nooit meer terug, maar we hebben een mooie en warme nieuwe plek gevonden in Grand Café Frankendael.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Melodía Oriental (Tango)

Deze zelfde melodie
we hebben het een keer gehoord...
het was in Parijs bij dageraad,
in dat oude café
terwijl het regende...
je rookte en dronk
een troebel glas Pernod...
je liefde ging op een dag weg,
maar die melodie
bleef in mijn hart achter.

Verdriet van een viool...
een liefdesavontuur…
en een vreselijke waas van herinneringen,
in mijn ziel...

Jij ... met jouw geur van een vrouw,
keer je terug naar mijn ziel als gisteren ...
hetzelfde, hetzelfde...
Vandaag ... de klanken van deze viool brengt de
melancholie naar boven
Ah!.. De melodie zegt vandaag met wreed accent:
dat ik je nooit meer zal tegenkomen.
Ik zal je nooit... nooit meer zien...
liefde...
- - - - -
Lyrics: Enrique Cadícamo
Muziek: Juan Carlos Howard / Roberto Zerrillo
Orkest: Zerrillo, 1940
Zang: Jorge Cadoso
Vertaling: a.s.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Last tango in De Plantage

Now for the 2nd time in a row no preparations for our traditional New Year's salon as we did celebrate in De Plantage.
Thoughts involuntarily wander to that time. We raised the glass together to toast to another very beautiful year of dance, before that we danced into the new year with a special performance by us.

On January 1, 2020 we were forced to close this tradition, De Plantage was sold.

Henryk Gajewski has nicely filmed the opening dance of this last performance in the video: Last Tango in Plantage

We danced to Melodía Oriental, not coincidentally a song about farewell to never meet again. The translations is below.
Get in the mood, read the text first before playing the video.

Ps. De Plantage will never return, but we have found a nice and warm new place in Grand Café Frankendael.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Melodía Oriental (Tango)

This same melody
we heard it once...
it was in Paris at dawn,
in that old cafe
while it rained...
you smoked and drank
a cloudy glass of Pernod...
your love went away one day,
but that melody
remained in my heart.

Sorrow of a violin...
a love affair...
and a terrible haze of memories,
in my soul...

You ... with your scent of a woman,
you return to my soul as yesterday ...
same, same...
Today... the sounds of this violin bring out the melancholy
Ah!.. The melody says today with cruel accent:
that I will never see you again.
I'll never... never see you again...
love...
- - - - -
Lyrics: Enrique Cadícamo
Music: Juan Carlos Howard / Roberto Zerrillo
Orchestra: Zerrillo, 1940
Singing: Jorge Cadoso
Translation: a.s.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In 2022 gaan de voeten de dansvloer weer op!In 2022, the feet will be on the dance floor again!¡En 2022, los pies volver...
25/12/2021

In 2022 gaan de voeten de dansvloer weer op!
In 2022, the feet will be on the dance floor again!
¡En 2022, los pies volverán a estar en la pista de baile!

Deze zaterdagmiddag! Dompel je onder in een warm bad...
16/12/2021
Carel Kraayenhof Quartet

Deze zaterdagmiddag! Dompel je onder in een warm bad...

Voor bandoneonist Carel Kraayenhof is Astor Piazzolla een muzikale godfather, een ware held, die zijn hele leven beïnvloed en gevormd heeft. Vanaf dat eerste moment op die hotelkamer, waarop Piazzolla aan Kraayenhof vroeg: “Speel eens wat voor me jongen”, was de liefde wederzijds. Het leven van...

Déjà vu... Met al die vrije tijd dwalen in schemertijd de gedachten snel af...With all that free time, the mind often wa...
30/11/2021
tango herinneringen 2

Déjà vu...

Met al die vrije tijd dwalen in schemertijd de gedachten snel af...

With all that free time, the mind often wanders in twilight time..

https://www.youtube.com/watch?v=uD-HdJJ2bVo&t=4s

Tango herinneringen tijdens lockdown ... - tangosalons - Pugliese - humor - TV interviews en optreden - Chileense folklore en oriëntaalse dans in De Plantag...

06/11/2021

We gaan weer een mooie avond maken!

Hieronder onze informatie over het overstappen op het "QR-code toegangsbeleid" die voor onze salons gaan gelden totdat h...
28/06/2021
Corona regels - salon

Hieronder onze informatie over het overstappen op het "QR-code toegangsbeleid" die voor onze salons gaan gelden totdat het niet meer nodig is.
De duidelijke lay-out is te vinden op deze pagina:
https://www.tangoalma.nl/tangosalons/corona-salons/

---See the web page for English---
.

* Voor de salon is het QR-code toegangsbeleid van kracht, dus eenmaal binnen is de salon als vóór Corona-tijd.
.

* Het QR-code toegangsbeleid betekent dat aan de deur wordt gecontroleerd of de bezoeker voldoet aan één van de drie voorwaarden:

- Vaccinatiebewijs: je bent gevaccineerd.

- òf Herstelbewijs: bewijs dat je minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.

- òf Testbewijs: een negatieve testuitslag van minder dan 40 uur voor het evenement bij een officieel lab (sneltest met het korte staafje).

→ Aarzel niet om met ons contact op te nemen als je vragen hebt ( [email protected] ).
.

Meest simpel is om de CoronaCheck App op je smartphone te instaleren. De app is gratis te downloaden uit de Apple App Store en de Google Play Store.
.

Na installatie kun je het Vaccinatiebewijs van de GGD inlezen of het Herstelbewijs (vanaf 1 juli). Bij problemen zoals het nog niet goed werken van de App of het inlezen van een van de bewijzen: zie Papieren bewijs hieronder.
.

*Upload testbewijs*

Maak afspraak voor een coronatest bij een aangesloten test locatie op https://www.testenvoortoegang.org/
Zorg ervoor dat je maximaal 40 uur voor je bezoek bent getest.
Laat je testen op het coronavirus. Je krijgt binnen 1 uur de uitslag.
Bent je negatief getest? Vul de ophaalcode van jouw negatieve testuitslag in op de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl.
.

*Papieren bewijs*

Andere mogelijkheid is om een papieren bewijs mee te nemen waaruit blijkt dat aan één van de drie voorwaarden wordt voldaan. Dat kan een geprinte QR-code zijn of bijvoorbeeld een Registratiekaart coronavaccinatie of het gele boekje met daarin de corona vaccinatie vermelding met stempel.
.

Zie ook: Wat is het verschil tussen de QR-code op papier en in de CoronaCheck-app?
https://coronacheck.nl/nl/faq/5-3-wat-is-het-verschil-tussen-de-qr-code-op-papier-en-in-de-coronacheck-app/

-----------------------

*Algemeen, dit blijft van kracht*

- Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk?
- Blijf thuis (en laat je testen).
- Hoest/nies in de binnenkant van de ellenboog.
- Was regelmatig je handen.

.

*Reservering*

Wat verder blijft:

Er moet gereserveerd worden via www.tangokalender.nl. Voor de eerste keer moet er een account worden aangemaakt.
We hanteren voorlopig een maximum aantal bezoekers.
Zonder reservering kun je alleen naar binnen als er plek is.
Bij voorkeur reserveren als paar, echter de instelling is veranderd naar role-balanced, er kan dus ook alleen gereserveerd worden.
Volg de instructies op het scherm.

.

*Zaal*

De zaal heeft luchtverversing volgens ‘Corona’ normen.

We zullen even moeten wennen aan het nieuwe, gelukkig tijdelijk toegangsbeleid, maar de ervaring leert dat alles snel went 🙂
.

*NB*

Genoemde medische maatregelen zijn gebaseerd op de officiële richtlijnen van de Overheid en ondersteund door tijdelijke wetgeving zoals goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Bij deze wetgeving werd nadrukkelijk rekening gehouden met een kleine minderheid onder de bevolking die geen vaccinatie neemt en zorgen heeft over digitale privacy.
Het resultaat werd een systeem waarbij ook officiële, gratis sneltesten met papieren bewijs is toegestaan. De sneltest is met korte staafjes, zoals nu gebruikt worden bij kinderen.
.

*Klik op deze link Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck voor alle informatie hierover door de Overheid gegeven, het is een overzichtelijke pagina met heldere uitleg.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-evenementen -.

Het QR-code toegangsbeleid betekent dat aan de deur wordt gecontroleerd of de bezoeker voldoet aan één van de drie voorwaarden:

Queridos Amigos We hebben een . s p e c i a l e . p a g i n a . gemaakt op onze website: https://www.tangoalma.nl/tango/...
05/06/2021

Queridos Amigos

We hebben een . s p e c i a l e . p a g i n a . gemaakt op onze website: https://www.tangoalma.nl/tango/de-tango-lockdown-files/?lang=nl

d e . T A N G O . l o c k d o w n . f i l e s

VOL met tangoplezier en wetenswaardigheden over tango...
nu handig op één pagina!

met hierin de artikelen uit onze Nieuwsbrieven uit de lockdown periode van ruim een jaar:
- 21 video's
- omslag ontwerpen van bladmuziek
- foto's
- artikelen

Veel kijk- en luisterplezier!

Un abrazo fuerte, blijf gezond

Arjan & Marianne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
We made a . s p e c i a l . p a g e . on our website: https://www.tangoalma.nl/tango/de-tango-lockdown-files/?lang=nl

d e . T A N G O . l o c k d o w n . f i l e s

FULL with tango pleasure and interesting facts about tango...
now handy on one page!

with articles from our newsletters from the lockdown period of over a year:
- 21 videos
- music covers illustrations
- photos
- articles

Lots of viewing and listening pleasure!

Un abrazo fuerte, stay healthy

Arjan & Marianne

Queridos Amigos . . . . . . . . . . -English in separate message- We gaan weer beginnen! . . . . . (onder voorbehoud)- s...
13/05/2021

Queridos Amigos . . . . . . . . . . -English in separate message-

We gaan weer beginnen! . . . . . (onder voorbehoud)
- salons vanaf 21 mei
- cursussen vanaf 25 mei
- proeflessen 19-20-21 mei

Besluit regering: maandag 17 mei
- welke maatregelen worden versoepeld?

Nieuwsbrief van ons: dezelfde avond op 17 mei.

Corona maatregelen: dezelfde cursus voorwaarden of salon voorwaarden als afgelopen najaar.

Data voor de cursussen-proeflessen-salons-Corona regels bij ons
www.tangoalma.nl

Inschrijving:
De mensen die in de afgelopen weken hun inschrijving van januari bevestigd hebben voor de komende cursussen vanaf 25 mei hoeven geen actie te nemen.

We gaan in principe uit van de inschrijvingen zoals gedaan voor januari, dus we zien jullie verschijnen op de eerste lesdag.

Voor ons is het prettig om je komst te bevestigen, zeker ook omdat er maximaal acht paren kunnen meedoen (1,5 meter tussen de dansparen).

Geen probleem als je niet kan of wilt meedoen, deelname is pas definitief na verschijnen op de les of bevestiging.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wij verheugen ons enorm om weer te kunnen dansen en iedereen te zien!

Tot snel, tot tango!
en alles onder voorbehoud...
Un abrazo fuerte, blijf gezond

Arjan & Marianne

SOÑAR Y NADA MÁS - Droom en niets meer -met tekeningen, oliepastels en schilderijen over tango vanM a r i a n n e . v a ...
25/03/2021
Soñar y nada más | Art by Marianne van Berlo | Nederlandse ondertiteling

SOÑAR Y NADA MÁS - Droom en niets meer -
met tekeningen, oliepastels en schilderijen over tango van
M a r i a n n e . v a n . B e r l o .
-met . N e d e r l a n d s e . ondertiteling-

In this video a series of drawings, oil pastels and paintings by Marianne put on the beautiful tango waltz Soñar y nada más (Dream and no more - with Dutch translation).

tekst: Ivo Pelay
muziek: Francisco Canaro
orkest: Alfredo De Angelis, 1944
zangers: Carlos Dante/Julio Martel
vertaling: a.s.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ivo Pelay was een van de meest productieve toneelschrijvers van Argentinië aan het begin van de 20e eeuw.
Geboren als Guillermo Juan Robustiano Pichot in Buenos Aires, schreef Pelay meer dan 200 toneelstukken tijdens zijn leven, te beginnen met La Mala Vida in 1911.
https://youtu.be/VFbL4vjynhw

Marianne van Berlo - Paintings | Drawings | WatercolorSoñar y nada más by orquesta Alfredo De Angelis - Nederlands ondertiteldEdited by Arjan Sikking 2021Tan...

01/03/2021

Queridos Amigos

We volgen de maatregelen op de voet ...daarom passen we de data aan, zo krap mogelijk na een mogelijke versoepeling.
We zitten op het vinkentouw.

De cursussen - proeflessen - salons zijn weer opgeschoven. .

Tot tango!
Un abrazo fuerte, blijf gezond

Arjan & Marianne

Ps. Wij verliezen de moed niet, het komt goed!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

We follow the measures closely ... that is why we adjust the data as tight as possible after a possible relaxation.
We are sharply on the lookout.

The courses - introduction lessons - salons have been rescheduled.

To tango!
Un abrazo fuerte, stay healthy

Arjan & Marianne

Ps. We do not lose heart, it will be fine!

A . l o s . A r t i s t a s . P l a s t i c o s- opgedragen aan de beeldend kunstenaars- dedicated to the visual artists...
06/02/2021
A los artistas plasticos Arjan & Marianne 2002

A . l o s . A r t i s t a s . P l a s t i c o s
- opgedragen aan de beeldend kunstenaars
- dedicated to the visual artists
compositie en uitvoering Osvaldo Pugliese 1965

Arjan & Marianne dansen in aanwezigheid van weduwe Lydia Pugliese in 2002 bij de Academia de Tango in Studio Korte Leidse.
https://youtu.be/JH6g3zD4u3g

Over de muziek A los Artistas Plasticos heeft Michael Lavocah het mooi verwoord, hij schreef aldus:
Deze belangrijke tango gaat verder langs het pad uitgezet door de beroemde trilogie van de hand van Osvaldo Pugliese: La Yumba, Negracha en Malandraca uit de jaren ’40.

De sleutel van dit werk, en zijn vernieuwing, is een ritmisch ostinato1 figuur, hier een herhalend bas basispatroon in de piano en de contrabas. Het duikt voor het eerst op rond 0’21”, onder een ander, syncoperend2 basispatroon gedragen door de rest van het orkest. De combinatie van deze twee motieven creëren een hypnotisch effect dat groeit bij herhaald luisteren. Bij zijn eerste verschijning horen we hem niet lang, maar ze komen keer (0’45”) op keer terug, ze verdwijnen en keren terug door het hele stuk.
Na een moeilijk middendeel (1’20” - 1’40”) waar de beat helemaal verdwijnt, keert de beat terug en Ruggiero (twintig jaar lang zijn eerste bandoneonist) leidt ons weg uit de onzekerheid, voordat het werk zich ontwikkelt naar een typisch krachtig en emotioneel steeds sterker wordende finale.

Het stuk inspireert hedendaagse tango muzikanten – en jammer dat iedereen tegenwoordig denkt dat het te modern is om te dansen. Pugliese bedoelde het voor dansers, en als je kan dansen op La Yumba en Malandraca, dan kun je hierop ook dansen.

Opwindend en modern – met werk zoals deze staat Pugliese in de voorhoede van de ontwikkeling van tango, zelfs vandaag.

1) Ostinato
- uit het Italiaans: koppig (obstinaat); een kort muzikaal motief dat telkens, gedurende of een deel van een muziekstuk wordt herhaald.
2) Syncoperend
- verplaats de beats of accenten in (muziek of een ritme) zodat sterke beats zwak worden en vice versa.
- solisten behouden de absolute vrijheid om het ritme te synchroniseren of volledig los te komen van de maat, de beat in muziek.

Met warme ijsgroet
Arjan & Marianne

Performance by Arjan & Marianne at Academia de Tango in 2002 at Studio Korte Leidse in presence of Lydia Pugliese.A los artistas plasticos is composed by Osv...

Het vogelkooitje
23/01/2021

Het vogelkooitje

https://youtu.be/BFOE4Ee5KGwEl Amanecer - de Dageraad - van en door Roberto Firpo en zijn Cuarteto. Arjan & Marianne dan...
23/01/2021
Arjan & Marianne in El Amanecer in show Tango Heroes

https://youtu.be/BFOE4Ee5KGw
El Amanecer - de Dageraad - van en door Roberto Firpo en zijn Cuarteto. Arjan & Marianne dansen een Tango Orillero.

De avondklok die vanavond ingaat, gaat morgen over in de dageraad. Bij het krieken van de ochtend fluiten de vogeltjes, het leven komt op gang.

In de show Tango Heroes (2006-2008) van Carel Kraayenhof en zijn Sexteto Canyengue, was dit nummer aan het einde van de eerste set die vroeg in de ochtend afliep.
Nu hun optredens hadden de muzikanten zich in de vroege nacht verzameld om ervaringen te delen en samen nog wat te spelen. Bij het naar huis gaan werd gedanst door de barkeeper en zijn lief die terugkeerde van een avondje uit. In het café kreeg ze van hem een paar vogeltjes...

Het vogelkooitje met de twee vogeltjes is antiek, een opwind mechanisme zorgt voor het geluid dat de vogeltjes maken, een verrassend mooi geluid (zie volgend bericht).

Tip:
Na de avondklok kun je gelijk de straat op. Wees de eerste en luister naar het eerste getsjilp van de vogeltjes. Geniet van de dageraad.

Wat gaat het worden begin februari?
Een Engelse Covid-variant stak zijn kop boven het maaiveld uit; in Nederland ben je dan niet veilig, maar ja, een virus is weer anders...
Begin februari zullen we meer weten over onze salons en cursussen.

Met warme groet
Arjan & Marianne

Arjan & Marianne dansen El Amanecer in de show Tango Heroes van Carel Kraayenhof en zijn Sexteto Canyengue 2006-2008.Muziek en uitvoering: Roberto Firpo

30/11/2020

Click on . . . WWW.TANGOALMA.NL . . .
for complete INFO about LESSONS, SALONS and much more.

1914:   Het land had zich opgemaakt tot verdediging tegen den ongewenste indringer.Zelfs de tango werd ingezet!Ook steun...
15/10/2020

1914: Het land had zich opgemaakt tot verdediging tegen den ongewenste indringer.
Zelfs de tango werd ingezet!

Ook steunmaatregelen waren al van toepassing; zo mocht den militair gratis deze briefkaart via den post versturen.

Veel plezier in de tango
Arjan & Marianne

(met dank aan Joop de Koopman voor de briefkaart)

salon Grand Café Frankendaelv/h De PlantageDJ Arjan 'el Irresistible'€ 8,-R e s e r v e r i n g . is verplichtvia www.ta...
25/09/2020

salon Grand Café Frankendael
v/h De Plantage
DJ Arjan 'el Irresistible'
€ 8,-
R e s e r v e r i n g . is verplicht
via www.tangokalender.nl
(liefst als danspaar)
C o r o n a . maatregelen zijn van kracht, zie https://www.tangoalma.nl/tangosalons/corona-salons/
zoals: er mag niet gewisseld worden, vaste zitplaats, beperkt aantal paren op de vloer (1,5 m), etc.

Adres

Middenweg 116
Amsterdam
1097 BT

Telefoon

+31756123700

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Tango Argentino Amsterdam nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Tango Argentino Amsterdam:

Kunst & Vermaak in de buurt


Andere Kunst en amusement in Amsterdam

Alles Zien

Comments

https://www.youtube.com/watch?v=i3g1TFSCoS0

Queridos amigos

Op de valreep nog wat ruimte voor weemoed met de video 'Last Tango in Plantage'.
At the last minute some room for melancholy with the video 'Last Tango in Plantage'.

We wensen jullie een gevleugeld 2022, de voeten gaan zeker weer de dansvloer op!
We wish you a winged 2022, the feet will definitely hit the dance floor again!

Un abrazo Arjan & Marianne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Last tango in De Plantage

Nu voor de 2e keer op rij geen voorbereidingen voor onze traditionele Nieuwjaarssalon zoals we die vierden in De Plantage.
De gedachten dwalen onwillekeurig af naar toen. We hieven gezamenlijk het glas om te toasten op wéér een heel mooi dansjaar, daarvóór dansten we met een speciaal optreden van ons het nieuwe jaar in.

Op 1 januari 2020 sloten wij deze traditie noodgedwongen af, De Plantage werd verkocht.

Henryk Gajewski heeft de openingsdans van dit laatste optreden mooi verwerkt in de video: Last Tango in Plantage

Wij dansten op Melodía Oriental, niet toevallig een lied over afscheid om nooit meer weer te zien. De vertaling staat hieronder.

Kom in de stemming, lees eerst de tekst voordat je de video afspeelt.

Ps. De Plantage komt nooit meer terug, maar we hebben een mooie en warme nieuwe plek gevonden in Grand Café Frankendael.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Melodía Oriental (Tango)

Deze zelfde melodie
we hebben het een keer gehoord...
het was in Parijs bij dageraad,
in dat oude café
terwijl het regende...
je rookte en dronk
een troebel glas Pernod...
je liefde ging op een dag weg,
maar die melodie
bleef in mijn hart achter.

Verdriet van een viool...
een liefdesavontuur…
en een vreselijke waas van herinneringen,
in mijn ziel...

Jij ... met jouw geur van een vrouw,
keer je terug naar mijn ziel als gisteren ...
hetzelfde, hetzelfde...
Vandaag ... de klanken van deze viool brengt de
melancholie naar boven
Ah!.. De melodie zegt vandaag met wreed accent:
dat ik je nooit meer zal tegenkomen.
Ik zal je nooit... nooit meer zien...
liefde...
- - - - -
Lyrics: Enrique Cadícamo
Muziek: Juan Carlos Howard / Roberto Zerrillo
Orkest: Zerrillo, 1940
Zang: Jorge Cadoso
Vertaling: a.s.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Last tango in De Plantage

Now for the 2nd time in a row no preparations for our traditional New Year's salon as we did celebrate in De Plantage.
Thoughts involuntarily wander to that time. We raised the glass together to toast to another very beautiful year of dance, before that we danced into the new year with a special performance by us.

On January 1, 2020 we were forced to close this tradition, De Plantage was sold.

Henryk Gajewski has nicely filmed the opening dance of this last performance in the video: Last Tango in Plantage

We danced to Melodía Oriental, not coincidentally a song about farewell to never meet again. The translations is below.
Get in the mood, read the text first before playing the video.

Ps. De Plantage will never return, but we have found a nice and warm new place in Grand Café Frankendael.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Melodía Oriental (Tango)

This same melody
we heard it once...
it was in Paris at dawn,
in that old cafe
while it rained...
you smoked and drank
a cloudy glass of Pernod...
your love went away one day,
but that melody
remained in my heart.

Sorrow of a violin...
a love affair...
and a terrible haze of memories,
in my soul...

You ... with your scent of a woman,
you return to my soul as yesterday ...
same, same...
Today... the sounds of this violin bring out the melancholy
Ah!.. The melody says today with cruel accent:
that I will never see you again.
I'll never... never see you again...
love...
- - - - -
Lyrics: Enrique Cadícamo
Music: Juan Carlos Howard / Roberto Zerrillo
Orchestra: Zerrillo, 1940
Singing: Jorge Cadoso
Translation: a.s.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In 2022 gaan de voeten de dansvloer weer op!
In 2022, the feet will be on the dance floor again!
¡En 2022, los pies volverán a estar en la pista de baile!
Deze zaterdagmiddag! Dompel je onder in een warm bad...
Déjà vu...

Met al die vrije tijd dwalen in schemertijd de gedachten snel af...

With all that free time, the mind often wanders in twilight time..

https://www.youtube.com/watch?v=uD-HdJJ2bVo&t=4s
We gaan weer een mooie avond maken!
Hieronder onze informatie over het overstappen op het "QR-code toegangsbeleid" die voor onze salons gaan gelden totdat het niet meer nodig is.
De duidelijke lay-out is te vinden op deze pagina:
https://www.tangoalma.nl/tangosalons/corona-salons/

---See the web page for English---
.

* Voor de salon is het QR-code toegangsbeleid van kracht, dus eenmaal binnen is de salon als vóór Corona-tijd.
.

* Het QR-code toegangsbeleid betekent dat aan de deur wordt gecontroleerd of de bezoeker voldoet aan één van de drie voorwaarden:

- Vaccinatiebewijs: je bent gevaccineerd.

- òf Herstelbewijs: bewijs dat je minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.

- òf Testbewijs: een negatieve testuitslag van minder dan 40 uur voor het evenement bij een officieel lab (sneltest met het korte staafje).

→ Aarzel niet om met ons contact op te nemen als je vragen hebt ( [email protected] ).
.

Meest simpel is om de CoronaCheck App op je smartphone te instaleren. De app is gratis te downloaden uit de Apple App Store en de Google Play Store.
.

Na installatie kun je het Vaccinatiebewijs van de GGD inlezen of het Herstelbewijs (vanaf 1 juli). Bij problemen zoals het nog niet goed werken van de App of het inlezen van een van de bewijzen: zie Papieren bewijs hieronder.
.

*Upload testbewijs*

Maak afspraak voor een coronatest bij een aangesloten test locatie op https://www.testenvoortoegang.org/
Zorg ervoor dat je maximaal 40 uur voor je bezoek bent getest.
Laat je testen op het coronavirus. Je krijgt binnen 1 uur de uitslag.
Bent je negatief getest? Vul de ophaalcode van jouw negatieve testuitslag in op de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl.
.

*Papieren bewijs*

Andere mogelijkheid is om een papieren bewijs mee te nemen waaruit blijkt dat aan één van de drie voorwaarden wordt voldaan. Dat kan een geprinte QR-code zijn of bijvoorbeeld een Registratiekaart coronavaccinatie of het gele boekje met daarin de corona vaccinatie vermelding met stempel.
.

Zie ook: Wat is het verschil tussen de QR-code op papier en in de CoronaCheck-app?
https://coronacheck.nl/nl/faq/5-3-wat-is-het-verschil-tussen-de-qr-code-op-papier-en-in-de-coronacheck-app/

-----------------------

*Algemeen, dit blijft van kracht*

- Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk?
- Blijf thuis (en laat je testen).
- Hoest/nies in de binnenkant van de ellenboog.
- Was regelmatig je handen.

.

*Reservering*

Wat verder blijft:

Er moet gereserveerd worden via www.tangokalender.nl. Voor de eerste keer moet er een account worden aangemaakt.
We hanteren voorlopig een maximum aantal bezoekers.
Zonder reservering kun je alleen naar binnen als er plek is.
Bij voorkeur reserveren als paar, echter de instelling is veranderd naar role-balanced, er kan dus ook alleen gereserveerd worden.
Volg de instructies op het scherm.

.

*Zaal*

De zaal heeft luchtverversing volgens ‘Corona’ normen.

We zullen even moeten wennen aan het nieuwe, gelukkig tijdelijk toegangsbeleid, maar de ervaring leert dat alles snel went 🙂
.

*NB*

Genoemde medische maatregelen zijn gebaseerd op de officiële richtlijnen van de Overheid en ondersteund door tijdelijke wetgeving zoals goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Bij deze wetgeving werd nadrukkelijk rekening gehouden met een kleine minderheid onder de bevolking die geen vaccinatie neemt en zorgen heeft over digitale privacy.
Het resultaat werd een systeem waarbij ook officiële, gratis sneltesten met papieren bewijs is toegestaan. De sneltest is met korte staafjes, zoals nu gebruikt worden bij kinderen.
.

*Klik op deze link Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck voor alle informatie hierover door de Overheid gegeven, het is een overzichtelijke pagina met heldere uitleg.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-evenementen -.
Queridos Amigos

We hebben een . s p e c i a l e . p a g i n a . gemaakt op onze website: https://www.tangoalma.nl/tango/de-tango-lockdown-files/?lang=nl

d e . T A N G O . l o c k d o w n . f i l e s

VOL met tangoplezier en wetenswaardigheden over tango...
nu handig op één pagina!

met hierin de artikelen uit onze Nieuwsbrieven uit de lockdown periode van ruim een jaar:
- 21 video's
- omslag ontwerpen van bladmuziek
- foto's
- artikelen

Veel kijk- en luisterplezier!

Un abrazo fuerte, blijf gezond

Arjan & Marianne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
We made a . s p e c i a l . p a g e . on our website: https://www.tangoalma.nl/tango/de-tango-lockdown-files/?lang=nl

d e . T A N G O . l o c k d o w n . f i l e s

FULL with tango pleasure and interesting facts about tango...
now handy on one page!

with articles from our newsletters from the lockdown period of over a year:
- 21 videos
- music covers illustrations
- photos
- articles

Lots of viewing and listening pleasure!

Un abrazo fuerte, stay healthy

Arjan & Marianne
Queridos Amigos . . . . . . . . . . -English in separate message-

We gaan weer beginnen! . . . . . (onder voorbehoud)
- salons vanaf 21 mei
- cursussen vanaf 25 mei
- proeflessen 19-20-21 mei

Besluit regering: maandag 17 mei
- welke maatregelen worden versoepeld?

Nieuwsbrief van ons: dezelfde avond op 17 mei.

Corona maatregelen: dezelfde cursus voorwaarden of salon voorwaarden als afgelopen najaar.

Data voor de cursussen-proeflessen-salons-Corona regels bij ons
www.tangoalma.nl

Inschrijving:
De mensen die in de afgelopen weken hun inschrijving van januari bevestigd hebben voor de komende cursussen vanaf 25 mei hoeven geen actie te nemen.

We gaan in principe uit van de inschrijvingen zoals gedaan voor januari, dus we zien jullie verschijnen op de eerste lesdag.

Voor ons is het prettig om je komst te bevestigen, zeker ook omdat er maximaal acht paren kunnen meedoen (1,5 meter tussen de dansparen).

Geen probleem als je niet kan of wilt meedoen, deelname is pas definitief na verschijnen op de les of bevestiging.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wij verheugen ons enorm om weer te kunnen dansen en iedereen te zien!

Tot snel, tot tango!
en alles onder voorbehoud...
Un abrazo fuerte, blijf gezond

Arjan & Marianne
x

Andere Kunst en amusement in Amsterdam (alles zien)

De Nieuwe Ooster Dwars door de Buurt Popinnart Natuur is een feest Culturele Apotheek Kayserkeramiek Velvet Ears Recording Studio AMS2IBZ Events SDV AmsterDance I BuurtBalie grrrfx Tango Argentino - Oosterpark Imagine Fantastic Film Festival De Amsterdamse Poppenkast stichting Taalvorming