Clicky

Casting International - NL

Casting International - NL Filmproductie bedrijf voor (speel)films over universele problemen incl creatieve alternatieve oplossingen. Internationale commerciele ontwikkelingssamenwerking

Werkend zoals gewoonlijk

PAUZENiet om passief te wachten op de dood die onverbiddelijk ooit eens zal komen;niet om wonden te likken na vele obser...
13/05/2022

PAUZE
Niet om passief te wachten op de dood die onverbiddelijk ooit eens zal komen;
niet om wonden te likken na vele observaties van veldslagen,

maar om nieuwe energie op te laden,
om originele inspiratie te kunnen doorgeven,
om krachten op te doen boodschappen dieper te kleuren en te laten beklijven; en
voorbereidingen te treffen die de ambtenaren cultuur-mentaliteit van ‘beter genezen dan voorkomen’ duurzaam te gaan transformeren in ‘beter voorkomen dan genezen’.
(Het persoonlijke van elk Mens te laten prevaleren boven “het systeem”).

Index 22: Aparte posts inzake DOEL en OPZET van dit account’.Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit de ...
11/05/2022

Index 22: Aparte posts inzake DOEL en OPZET van dit account’.

Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit de winkel der geestverschijningen©:

Elk Menselijk persoon heeft een geestelijke binnenwereld, een Command&Controle-bestuurder van je lichaam.

Die geest kan leeg zijn, of wild, of ziek, of slapend, of wakker: min of meer gecultiveerd door bewustzijn.

De Mens is -net als alle andere levende wezens op deze planeet Aarde- onderworpen aan ‘de geest van de natuur’ en spiegelt zich aan die buitenwereld, dat zich kenmerkt door overleven, het onbarmhartige recht van de sterkste -geweld-, fysieke voortplanting, en vele andere natuurwetten.

Doch de bron van elk Menselijk wezen is ‘de natuur van de geest’: liefde - mededogen - vreugde - gelijkmoedigheid.

De wetenschappen omtrent ‘de geest van de natuur’ en ‘de natuur van de geest’ moet je leren om ongeluk en rampen te voorkomen.
Dat kan alleen door samenwerking der beide wetenschappen.

Het Algemeen Nut Beogende TV-platform ‘Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’ reikt daarbij (spirituele)educatie en (burger)participatie aan, door (hightech)communicatie.

Posts gerelateerd aan bovenstaande zijn o.a. gepubliceerd op de data:
13 februari 2022;
23 december 2021;
18 oktober 2021; en
11 juli 2021.
Scrol zelf aub even terug.

Index 21: ‘Het format Immateriële Commercials: kijkcijferkanonnen in reclameblokken’.Bezoek eens onze gepubliceerde gesc...
09/05/2022

Index 21: ‘Het format Immateriële Commercials: kijkcijferkanonnen in reclameblokken’.

Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit de winkel der geestverschijningen:

Verschillende soorten reclamefilmpjes die consumptie-materie verkopen met beklijvende immateriële waarden ©:
(Nucleaire)diepdenkertjes,
-doordenkertjes,
-shockdenkertjes,
-wake-up visualisaties,
-Justitia zienswijzen,
-logica,
-KrijgsKunst,
-spirituele wijsheid zienswijzen.

8 posts met allemaal verschillende sub-format voorbeelden, naast die van Humpie Dump-tie, specifiek gericht op de verschillende doelgroepen.

Het onderwerp van al deze gepubliceerde voorbeelden betreft oorlogsland items.
Een balans tussen ‘Veiligheid voor Staten’ en ‘leefbare Vrede voor de burgers’ is de relevantie.

Deze posts zijn gepubliceerd van 6 maart 2022 tot en met 13 maart 2022.
Scrol zelf aub even terug.

Index 20: zienswijzen van Avalokiteshvara op het fenomeen ‘TIJD’.Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit...
07/05/2022

Index 20: zienswijzen van Avalokiteshvara op het fenomeen ‘TIJD’.

Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit de winkel
der geestverschijningen (©):
‘Mensenliefde = Mensenkennis’.

Leer over de werking van de Menselijke geest die zich van nature vereenzelvigd met de buitenwereld waardoor je ego (zelfbeeld) hybride wordt:
In plaats van dat jij je leven leeft,
word je geleefd.

7 korte video’s (plus een intro en een evaluatie) over hoe je geest kijkt naar het fenomeen ‘TIJD’ indien je geleefd wordt door de divers verschillende omstandigheden, die je onbewust je werkelijke zelf doen vergeten.

De posts zijn gepubliceerd van 15 februari 2022 tot en met 5 maart 2022.

Scrol zelf aub even terug.

Index 19:  (korte) Immateriële Commercials serie Humpie Dump-tie:               ‘Voetbal is sportieve oorlog’Bezoek eens...
05/05/2022

Index 19: (korte) Immateriële Commercials serie Humpie Dump-tie:
‘Voetbal is sportieve oorlog’

Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit de winkel der geestverschijningen©:

Humpie Dumpt-ties zijn korte luchtige edutainment verhaaltjes met krachtige wijsheid uitspraken (spreekwoorden) uit de diverse culturen der Verenigde Naties,
afgewisseld met idem gezegden aangepast aan het onderwerp.

15 posts over die oorlog in dat land dat geen sportiviteit kent door meedogenloze verwoesting van gelukkig kunnen samenleven.

Volgens de filosofie van Olympia:
sporten -zoals voetbal- zijn een voorbeeld voor oorlog door respect voor de tegenstander, anders worden er rode kaarten uitgedeeld.

Deze posts zijn gepubliceerd van 21 maart 2022 tot en met 24 april 2022, als ‘Humpie Dump-tie voetbal volgens Ajax’ godenzonen.

Scrol zelf aub even terug.

Index 18: RTPPK, ‘Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’: de MEERWAARDEN van TV- kanaal 3, Rampen logistieke observatie....
03/05/2022

Index 18: RTPPK, ‘Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’: de MEERWAARDEN van TV- kanaal 3, Rampen logistieke observatie.

Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit de winkel der
geestverschijningen©:
Het innovatieve-interactieve-online TVkanaal 3 van een EU Social Medium met o.a. de voortgang van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

13 posts met voorbeelden van waarnemingen ten behoeve van logistieke Command & Control observaties bij rampen.

De voorbeelden spitsen zich toe op bestrijden van hongersnoden en geweld.

Educatie en participerend meedenken van burgers zijn de relevanties.

Deze posts zijn gepubliceerd van 21 maart 2022 tot en met 01 mei 2022: alle foto’s waarin een Purple PeaceKeeper met verrekijker observeert, en jou aankijkt.
Scrol zelf aub even terug.

(VI) Tactische Martial Arts tussendoortje 13: ‘EVALUATIE MEERWAARDEN KANAAL 3 RTPPK’©. Rampen bestrijding, preventie, lo...
01/05/2022

(VI) Tactische Martial Arts tussendoortje 13: ‘EVALUATIE MEERWAARDEN KANAAL 3 RTPPK’©.

Rampen bestrijding, preventie, logistieke observatie & aansturing, en lessons learned bij conflicten van natuur tegen cultuur en/of cultuur tegen natuur.

‘Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’ kanaal 3 kent tal van gespecialiseerde TV-observatie & aansturing programma’s geproduceerd door een militair gespecialiseerde RTPPK-compagnie.

Kenmerkend van dit innovatieve interactieve internet TV-kanaal is minder programma continuiteit én onverwachte toevloeden van programma’s.

De MEERWAARDEN die deze compagnie met haar ((innovatieve) derde (interactieve on-line)TV-kanaal geeft, zijn:

1. Efficientere & effectievere hulpverlening: ‘RAMPEN LOGISTIEKE COÖRDINATIES;
2. Kwalitatief hoogwaardige LESSONS LEARNED door middel van OBSERVATIES zonder schuldwijzen;
3. (o.a.)Preciezer VOORSPELLEND VERMOGEN n.a.v. feitelijke ervaringen Reality-TV;
4. CREATIE FINANCIEEL DRAAGVLAK bij hulpacties door interactiviteit met het hulpverlenende werk;
5. ZOEK&VIND=HUUR-machine, militaire vraag naar huur en civiel aanbod tot verhuur; Wereldwijd.

(V) Tactische Martial Arts tussendoortje 12: ‘Zoek&Vind-HUUR-machine. Het militair gespecialiseerde RTPPK-compagnie van ...
30/04/2022

(V) Tactische Martial Arts tussendoortje 12: ‘Zoek&Vind-HUUR-machine.

Het militair gespecialiseerde RTPPK-compagnie van kanaal 3 van ‘Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’ maakt gebruik van CI-EX©: de ‘Zoek&Vind-HUUR-machine app.
CI-EX staat voor
CASTING INTERNATIONAL-EXTRANET.

CI-EX is ALLEEN ter beschikking van de 4 bedrijven binnen de Holding So speak BV (i.o.) inclusief de ANBI RTPPK met haar 5 militaire VREDES compagnieën (zie organogram https://lnkd.in/e3Cdm9pf ).

CI-EX is opgezet met de bedoeling om te huren, niet om te kopen.
De opzet is om AL het volgende -en meer dan dat (…)- waar ook ter Wereld te kunnen huren na gezocht en gevonden te hebben: MENSEN, KENNIS, DIEREN, MATERIE, LOKATIES, ETC. ETC.. voor Audio-Visuele-producties en VN-support, in casu voor rampen bestrijding, volgens het format dat door Casting International is ontwikkeld in de afgelopen 32 jaar.

De opzet is zakelijk zo snel mogelijk zoek en vind in het belang van efficientie en effectiviteit.

Wereldwijde waarschuwing, 3de en laatste waarschuwing.Deze berichten zijn ONGEMANIPULEERD door enig belang dan dat van e...
29/04/2022

Wereldwijde waarschuwing, 3de en laatste waarschuwing.
Deze berichten zijn ONGEMANIPULEERD door enig belang dan dat van elk persoon in elk Mens.
Het betreft hier edutainment en GEEN MISINFORMATIE.
De bron is NIET GEHACKT.
Deze waarschuwingen zijn NIET POLITIEK, doch logisch geldende redenering-zienswijzen, GEEN MENING, GEEN PROPAGANDA.

Waarom dan wordt dit soort spiegels ter bevordering van Democratie en Rechtsorde gefrustreerd en klein gehouden?

Is het omdat 80% van alle big data Wereldwijd in handen is van slechts 5 spelers, allemaal uit 1 Westers-partner land?

EU: indien je je geo wilt profileren, minder afhankelijk wil zijn van die grote machtsblokken, onderscheidend in het licht der vooruitgang, start dan zo spoedig mogelijk met dit nieuwe interactieve internet TVstation als origineel Europees sociaal medium in samenwerking met de VN-organisaties.

Tactische Martial Arts tussendoortje 10: ‘CREATIE FINANCIEEL DRAAGVLAK (IV)Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’ kanaal...
27/04/2022

Tactische Martial Arts tussendoortje 10: ‘CREATIE FINANCIEEL DRAAGVLAK (IV)

Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’ kanaal 3 kent tal van TV-programma’s zoals bijvoorbeeld -ongelimiteerd- ‘Reality-TV aansturing door…’ geproduceerd door de (1) (het) gespecialiseerde RTPPK-compagnie.

Opzet is dan CREATIE van FINANCIEEL DRAAGVLAK bij hulpacties door het feitelijk tonen van het goede werk van operationele rampenhulpverleners.

Draagvlak voor hen creeren kan veel beter.
Rampen zijn vaak ‘’de ver van mijn bed show’’ voor hen die leven in gebieden die niet getroffen zijn door de ramp. Daarom zijn er interactieve TV-programma’s ontwikkeld door Casting International® die ‘’ver van’’ transformeren in ‘’vanuit’’.

Er wordt namelijk geen geld aan Goede Doelen gegeven, maar er wordt voor Goede Doelen gunsten betaald.
Kijk, dan komt er ook betrokkenheid: Mensen betalen ervoor.
©
PS: Ga nou niet dit soort programma’s en creatie opzet ‘’wel even zelf’’ produceren, want dan verknal je de boel voor de toekomst omdat je essentiele kennis mist die in deze Tactische Martial Arts posts niet gepubliceerd zijn.

Adres

Hillegomstraat 12
Amsterdam
1058 LS

NL: http://www.recotv.nl/Route.html ENG: http://www.recotv.nl/contactEN.html

Openingstijden

Maandag 10:00 - 18:00
Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00

Producten

Video teams make the following kind of (edutainment) video films::
- promo’s
- documentaries
- feature films
- research reports
- reconstructions
- commercials
- monitoring
- instruction films
- viral marketing scripts
- Reality TV
- formats and mediaplans
- witnesses & victims statements registrations
- video CV’s
- video business and organizational presentations
- digital Search&Find-engines for video clip series,
- scripts / scenario’s/ screenplays/ treatments/ planning/ financial breakdowns.

All genres (from horror to comedy, from business facts to fiction, entertainment, educational, functional).

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Casting International - NL nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Casting International - NL:

Video's

Kunst & Vermaak in de buurt


Andere Kunst en amusement in Amsterdam

Alles Zien

Comments

9​ Mensenliefde = Mensenkennis teachings: Evaluatie van de zienswijzen van Avalokiteshvara’s mededogen op het fenomeen TIJD. Deze serie bevat 9 gepubliceerde teachings over mededogen-wijsheid. De essentie van deze teachings is te leren om ‘naar binnen te kijken’. Elke spirituele instructie om de staat van geest bij jezelf te herkennen, helpt je uit de hypnose te komen van samsara en de besturing & controle over je geest door middel van je bewustzijn over te nemen. Instructies over hoe je negatieve energieën van staten van geest kunt neutraliseren door mededogen, volgt in een latere serie. Let op: na vele beoefeningen in het herkennen van je staat van geest kun je ook bewust voor een bepaalde staat van geest kiezen. Dan acteer je. Deze serie heeft als onderwerp TIJD-BESEF, hoe elke staat van geest de TIJD ervaart cq ziet. Dit leert meer over Mensenkennis, wijsheid, de perfectie van geduld (timing), planning, toekomst – heden – verleden, lange-, middellange- en korte termijn, tolerantie, verdraagzaamheid en mededogen. Ter afsluiting, -los ervan dat Mensenliefde hetzelfde is als Godsliefde: anderen geluk laten ervaren en de oorzaken van geluk-, een militaire Koan: Waren het niet de Taliban?, die vertelden “jullie hebben horloges, maar wij hebben de TIJD”… En wie wonnen er daar steeds een oorlog?, tactisch horloges of strategisch TIJD?... Spirituele beoefening: in welk typen staat van geest kun je deze vragen schalen?... Er zijn meer series over Avalokiteshvara’s meedogende zienswijzen op dit account gepubliceerd, vanaf • dd. 17 februari 2021: Avalokiteshvara’s zienswijzen op VUUR (8 afleveringen) • dd. 22 oktober 2020: Avalokiteshvara’s zienswijzen op KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE (10 afleveringen) Er zullen nog meer series gaan volgen. Doch eerst, omdat de oorlog voor onze deur staat en aanklopt, een aantal series gerelateerd aan de VREDESMISSIE ‘Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’.
8 Mensenliefde = Mensenkennis. Teaching: zienswijze ‘staat van geest van een Kind type’ op het fenomeen TIJD: De staat van geest van een kind-type heeft onbenul van TIJD. TIJD is ONBEKEND. Daardoor heeft een kind-type geest GEEN ZORGEN vóór die TIJD. TIJD is niet relevant doordat deze geestesstaat voortdurend AFGELEID is. SPELLETJES en SPELEN (alleen of sociaal) zijn er om te leren ‘na te denken over het eigen doen en laten’. Al de TIJD is er de HUNKERING naar EXTASE: genot van prikkels van buitenaf, die niet los gelaten kunnen worden, steeds weer komen de afleiding-stromen in deze staat van geest op; de aandacht-focus is verspreid waardoor ze SNEL VERGETEN. De staat van geest van het kind-type kan zich moeilijk concentreren, omdat de GEDACHTENTREIN steeds doordendert. Mensen -zeker ook volwassenen- met de staat van geest kind-type zijn SNEL JALOURS op anderen als die het goed gaat in de tijd; Kinder geest-types KIJKEN snel OP JE NEER als het die anderen slecht gaat in de tijd. Een staat van geest van een kind-type verkrijgt GELUK DOOR LIEFDE te ontvangen.
7 Mensenliefde = Mensenkennis, Teaching: zienswijze ‘staat van geest van een Hellewezen-type’ op het fenomeen TIJD: DE STAAT VAN GEEST VAN EEN HELLEWEZEN kenmerkt zich door EMOTIONELE AGRESSIE veroorzaakt door VERLEDEN TIJD... De staat van geest van een hellewezen-type is herkenbaar aan AFKEER, PIJN en VERDRIET dat zeer langdurend verblijven kan in TIJDEN van TOEN; Het houdt namelijk niet op indien je er in zit, als de geest aan toen “vastgeplakt” is: de ‘hellewezen staat van geest’ is ZONDER GENADE zolang het bewustzijn dit niet getransformeerd heeft in een vorm van liefde. Zelfs als je geest het trauma in de loop der tijd “vergeet”, blijft de staat van een hellewezen-geest in potentie on(der)bewust aanwezig. Verwondingen uit het VERLEDEN spelen de hoofdrol; denk aan wraak of frustratie; of bijvoorbeeld boosheid, je blijft misschien wel je leven lang in die negatieve emotie. De hellewezen-geestesstaat uit zich in het emotioneel niet-willen-hebben: agressie die voortdurend opnieuw blijft oplaaien; De natuurwetten met hardpower als kunst staan centraal; dit is tegenovergesteld aan Mensenrechten, softpower komend uit de natuur van de geest. De pijnlijke VERLEDEN TIJD bij een staat van geest van een hellewezen gaat voorbij aan persoonlijk leven. Door de omkering van tijd kent het hellewezen GEEN TOLERANTIE, GEEN VERDRAAGZAAMHEID. De hellewezen-geest is ONREDELIJK.
6 Mensenliefde = Mensenkennis. Teaching: zienswijze staat van geest van Hongerige geest-type op het fenomeen TIJD. Indien een staat van geest hongerig is, is het herkenbaar aan een KLEIN-SMAL MONDJE… Wegens de obsessie om ‘te willen-hebben-dorst-naar-iets’, om die te lessen, met een dorst zó groot, is ‘TIJD altijd te kort’. Op korte termijn jezelf iets willen toe-eigenen maakt GEBREK AAN KALMTE; door de bezetenheid ontstaat ongeduld en MOET een hongerige geest-type altijd dat ‘iets’ PAKKEN; dat lukt niet altijd, en als het wel lukt is het altijd te weinig. Door de dwanggedachten is de kans groot dat een hongerige geest GRENZEN VAN NIET-SCHADEN over gaat. De staat van geest van een hongerige geest leeft als een spook in een SCHADUW REALITEIT, een mistige woestijn leegte in de geest. De hongerige geestesstaat heeft daardoor veel TIJD voor iets wat maar korte TIJD heeft (emoties). Elke TIJD DWANGMATIG pakken maakt zeer kort-termijn denken, Zeer kort tijd besef: ALLEEN HET NU; Nieuwsgierige bezoekers zijn tijddieven door STOMME ONWETENDHEID. Aldus hebben hongerige geesten NOOIT GENOEG (tijd), en dat geldt ook voor hen die snakken naar kennis, de leergierigen.
5​ Mensenliefde = Mensenkennis. Teaching: zienswijze staat van geest van een Die-type op het fenomeen TIJD. Bij staat van geest van dier-types zijn TIJD en BIOLOGISCHE KLOK hetzelfde; daarom is er grenzeloze variatie. Het besef over TIJD is strikt: hoe beter de timing hoe beter je kan overleven. Diertypes zijn sterk gehecht aan gewoonten, omdat ze het natuurlijke gegeven hebben om in rondjes van gewoonten te verblijven; Elke dag weer: ONNADENKENDe gewoonten Geleefd worden zonder tijd te nemen voor studie heet ‘ONWETENDHEID’; Daardoor worden ‘diertypes staat van geest’ geleefd door de TIJD van elk jaardeel, geleefd door de seizoenen Staat van geest dier-type denkt korte termijn, SUMMIER TIJD BESEF; Daardoor is er minder interesse om TIJD te stoppen in cultuur en ontwikkeling. TIJD heeft voor hen een stotterende snelheid; het juiste moment kiezen ontbreekt vaak, soms is de timing okay; doch TIJD IS TRAAG.
4 Mensenliefde = Mensenkennis. Teaching: zienswijze staat van geest van een Mens type op het fenomeen TIJD: Voor de staat van geest van een menstype is beleving een hoogste-persoonlijke ervaring, welke gerelativeerd kan worden door horloge/klok Indien de beleving ‘leuk’ is, gaat TIJD super snel; indien ‘saai’ gaat TIJD super langzaam. Mensen met de minste TIJD hebben de meeste TIJD Staat van geest menstype vindt de liefde belangrijk en stopt daar veel TIJD in. Menstypen staat van geest verstrooien wachttijd door vermaak en bedenken voortdurend wat ze allemaal wil hebben Menstypen nemen de TIJD om te kunnen consumeren, Menstype staat van geest kan in het verleden denken en in het nu; toekomstig vóórzien gaat ze minder goed af: middellange termijn vooruit denken is max 4 jaar, Het leervermogen van een mens-type staat van geest is ‘studie gebaseerd op HERHALINGEN van tijd’. ©
3​ Mensenliefde = Mensenkennis. Teaching: zienswijze staat van geest van een Halfgod-type op het fenomeen ‘TIJD’: De staat van geest van een Halfgod-type is STOER, AVONTUURLIJK, DOOR OEFENING GEHARD, SPORTIEF. TIJD is door halfgoden strak gedesigned door het COMPETITIE-DENKEN. TIJD is voor hen gelijk aan een horloge of klok: een precisie instrument voor tijdstip en tijdsduur TIJD is een gereedschap voor de PLANNING, dat tezamen met het VOORZIEN van karma (oorzaak – gevolg van alles wat bestaat) de essentie is om SUCCESVOL operaties voor te bereiden, en uit te kunnen voeren; Want TIJD = GELD. Dat verdient een staat van geest van een half-god met perfectionering van TIMING. Samen met INNERLIJK GEDULD zijn dat hun wapens om EGOLOOS te kunnen zijn, team-ALTRUÏSTISCH voor succes. ©
2 Mensenliefde = Mensenkennis. Teaching: zienswijze staat van geest van een godstype op het fenomeen TIJD. De staat van geest van een god-type heeft alle GEDULD: het bezit de 4de dimensie, de ruimtetijd; dat wil zeggen: ruimte en TIJD staan niet los van elkaar, maar zijn in elkaar verweven, dit geeft godstypen ‘STER-NEIGINGEN’. Onmetelijk geduld, door alle heelals onbeperkt aanwezig hebben godstypen ALLE TIJD: EEUWIG DE TIJD Omdat een staat van geest van een god-type CREATIEF tijd maakt, die de tand des TIJD doorstaat; maakt dit de geest van een god-type TIJDLOOS Ze kunnen daarmee ANDEREN HELPEN, dat geeft hen geluk Daar zijn godstypen TROTS op; beetje ARROGANTIE daardoor.
Mensenliefde = Mensenkennis. 1 Teachings inleiding: De zienswijzen van Avalokiteshvara’s mededogen op het fenomeen TIJD. De komende 8 posts gaan over de ‘staten van geest’ van het voelende wezen ‘de Mens’ dat op deze planeet ‘Aarde’ leeft. Deze posts zijn teachings, omdat er onderricht wordt gegeven over hoe de Menselijke geest werkt. Dit is spirituele educatie in edutainment-vorm met de opzet om plezierige zelf-reflectie te geven over de voortdurende neiging van elk Mens zich te spiegelen (te identificeren) aan de buiten wereld van samsara. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het recht van de sterkste enzovoort, waardoor de liefde (kern van de natuur van de geest) vergeten wordt. Dit ‘zich vereenzelvigen met de buiten wereld’ is de oorzaak van al het ongeluk, alle ellende, al het lijden. Er worden 7 staten van geest geanalyseerd vanuit het oogpunt hoe zij het fenomeen ‘TIJD’ zien. De 7 staten van geest zijn: * Staat van geest van een god type * Staat van geest van een halfgod type * Staat van geest van een mens type * Staat van geest van een dier type * Staat van geest van een hongerige geest type * Staat van geest van een hellewezen type * Staat van geest van een kind type. Jouw karakter en persoonlijkheid spelen bij elke staat van geest een indirecte rol. Doordat de omstandigheden van de buitenwereld voortdurend veranderen, springen de staten van geest voortdurend van de een naar de ander. Als je leeft naar de omstandigheden van de buitenwereld verlies je Command en Control over je eigen geest (bewustzijn). Hoe je elke staat van je geest kunt herkennen, dáárover gaan de afleveringen van deze serie.