Clicky

Casting International - NL

Casting International - NL Filmproductie bedrijf voor (speel)films over universele problemen incl creatieve alternatieve oploss

Werkend zoals gewoonlijk

Post 28.9 (©) Over de functies van ‘EXPEDITIE INDIA’.Om- en beschrijvingen als min of meer gevisualiseerde concepten, én...
15/10/2022

Post 28.9 (©) Over de functies van ‘EXPEDITIE INDIA’.
Om- en beschrijvingen als min of meer gevisualiseerde concepten, én dááraan voorbijgaand (…),
om een RECO(nstructie) en R&D-documentaires in India te produceren ‘AS-IT-IS’.

De RECO-in-Bollywood-stijl met de werktitel ‘’knijpen’’.

De hierna volgende posts betreffen een experiment: maatschappelijk zeer vernieuwend alsook binnen de film- en TV-industrie.
Het experimentele brengt het gevaar met zich mee, dat het achteraf een mislukking zal blijken.
Indien zo, zal dat door Casting International aanschouwd worden als beheersbaar ondernemersrisico.


Zoals vermeldt zijn er 2 basis-probeersels:
1. Een andere zienswijze op de # metoo-problematiek: overtreders van seksueel grensoverschrijdend gedrag NIET (alleen) straffen, maar hun negatieve gedrag transformeren in positief door middel van concrete educatie;

2. De cinematografie zoals wij die in het Westen kennen, wordt creatief gemengd met de Kunst van het verfilmen uit de grootste en meest productieve filmindustrie in de Wereld, die uit Bollywood.


Daar komen nog 2 extra bedreigingen voor deze test-trials bij:
3. Het gaat over seks, heel specifiek (hemelse) TANTRISTISCHE SEKS (en dat ligt bij de heersende Social Media machthebbers zo gevoelig als de hel), het gevaar is verbanning;

4. De film-director die dit allemaal bedenkt is ook maar een gewone Amsterdammer, die het met een zeer klein budgetje ‘’uît se eige sak mot financiere’’; sponsors en adverteerders hebben zich nog niet bepaald massaal aangemeld…; het gevaar is dat er teveel geïmproviseerd moet worden en het er knullig uit gaat zien.


Gelukkig mag er van de Verenigde Naties wel gevisualiseerde seksuele educatie gemaakt worden.

En, o-ja: het RECO-script dat in de komende posts gepubliceerd wordt, is gevisualiseerd; NIET een geschreven scenario, maar een Audio-Visualisatie; NIET-zijnde de RECO-verfilming met acteurs en figuratie, etc.. doch heel vernieuwend, dat wel !

Post 28.8: (©) Over de functies van ‘EXPEDITIE INDIA’.Om- en beschrijvingen als min of meer gevisualiseerde concepten, é...
09/10/2022

Post 28.8: (©) Over de functies van ‘EXPEDITIE INDIA’.
Om- en beschrijvingen als min of meer gevisualiseerde concepten, én dááraan voorbijgaand (…),
om een RECO(nstructie) en R&D-documentaires in India te produceren ‘AS-IT-IS’.

Documentaire ‘De ZORG-mentaliteit van de Sikhs’, een video-shoot tijdens ‘EXPEDITIE INDIA:

Kijk, er zijn landen waar ouderen geacht worden productief te zijn tot aan hun dood en elke dag uit hun ‘’bejaardentehuis’’ worden opgehaald met militaire vrachtauto’s om te werken in fabrieken.
Een ‘’arbeit macht frei van zorgen voor zorg’’(…).

Maar gebrek aan spirituele realisatie, of gebrek aan mededogen, rechtvaardig geweten, gelijkwaardigheid, vergeven, moed en liefde kan pas verweten worden, nádat je eerst educatie hebt genoten over deze principes waardoor je erin geloofd.
Anders is er sprake van onwetendheid, met een onvoltooid zombie-leven in angst.

Een onderzoek naar de ZORG-mentaliteit van Sikhs kan bijdragen aan kwaliteit verhoging PLUS goedkopere zorg bij ons.
De Sikh-visie is dat spirituele vooruitgang komt van het mijden van negativiteit (agressie, woede, hebzucht, gehechtheid, trots, laster, jaloezie, trots, etc.).
Hier heerst de gedachte dat elk Mens de taak heeft om de mensheid tot je familie te maken.
Mededogen (een ander helpen) zou de rode draad in de samenleving moeten zijn.
Empathie voor de minder bedeelden maakt dat Sikhs ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel, onderdak, gezondheidszorg, onderwijs, en vrij is van onderdrukking.
Gratis voedsel voor iedereen wordt bereid door vrijwilligers.
Uitbuiting en mishandeling van dieren wordt ontmoedigd, de reden dat veel Sikhs vegetariërs zijn.
Dit onder andere maakt de ZORG-mentaliteit van de Sikhs.

Ben jij in wezen en/of van beroep een verzorger (v/m/x)?,
Wil je meer leren dan alleen een ander helpen?
Méér leren over het doel van Zorg: een ander geluk laten ervaren; vrij laten zijn van lijden; het grote geluk laten ervaren dat vrij is van lijden; besef verspreiden over gelijkwaardigheid van al wat leeft?...
Geef je dan op als vrijwilliger voor deze expeditie om een andere vorm van ZORG kennisdeling te onderzoeken.

Post 27.8: (©) over de functies van RTPPK kanaal 2(Reality-TV of the Purple PeaceKeepers).Om- en beschrijvingen als min ...
08/10/2022

Post 27.8: (©) over de functies van RTPPK kanaal 2
(Reality-TV of the Purple PeaceKeepers).
Om- en beschrijvingen als min of meer gevisualiseerde concepten én daaraan voorbijgaand (…), om documentaires te produceren ‘AS-IT-IS’.


Kanaal 2 is in verschillende krachtige samenvattingen van 1-zin te beschrijven
(lees elke regel apart en visualiseer dat innerlijk):

►Een gevisualiseerde encyclopedie als internet TV-KANAAL;

►Het vergelijkingsMIDDEL voor empathische abonnees;

►Het favoriete DIGITALE STUDIEBOEK van scholieren

►Het video-shootings oefen- & trainingsINSTRUMENT voor aankomende Purple PeaceKeepers;

►Het universeel Menselijke problemen oplossingen aanreikende kennis KANAAL

►Het SOCIAL MEDIUM met fast food content voor de geest;

►Het gratis documentaires kijken MEDIUM;

►Gaat de grootste gevisualiseerde kennis-delen ZOEK&VIND-MACHINE bevatten;

►Het eerste ZENDSTATION dat spirituele, filosofisch en psychologisch bedorven gedachten en energieën transformeert in interculturele van-elkaar-leren communicatie;

►Het duurzaamste innovatie TV-STATION voor educatie om planetaire hel om te zetten in planetaire hemel;

►Bevat rubbernecking content, tot zich te nemen als snelle kennis hapjes tussendoor;

►EEN OMROEPSTATION met de goedkoopste prijzen voor BETROKKEN adverteerders, sponsors, en abonnees

►Een MIDDEL dat zienswijzen instrueert om middels toe-val problemen op een andere manier op te lossen;

►Een ZENDER annex zoekmachine met antwoorden op wezenlijke levens aspecten;

►Het eerste PLATFORM dat onverschilligheid, starre traagheid, verwaarlozing, ontbinding en bederf inzake de onderwerpen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, neutraliseert dmv het doorsnijden van het oorzakelijk verband zonder logische analyse;

►►►En raadt eens… het is niet Amerikaans, niet Chinees, maar Europees !...◄◄◄

Post 28.7: (©) Over de functies van ‘EXPEDITIE INDIA’.Om- en beschrijvingen als min of meer gevisualiseerde concepten, é...
02/10/2022

Post 28.7: (©) Over de functies van ‘EXPEDITIE INDIA’.
Om- en beschrijvingen als min of meer gevisualiseerde concepten, én dááraan voorbijgaand (…),
om een RECO(nstructie) en R&D-documentaires in India te produceren ‘AS-IT-IS’.

Documentaire: De krijgers mentaliteit van de Sikhs, een video-shoot tijdens ‘EXPEDITIE INDIA’:

Kijk, er zijn landen waar vluchtelingen niet meer welkom zijn omdat ze niet de moed hadden om zich tegen de onderdrukker van Mensenrechten, Democratie en Rechtsstaat te weren, omdat ze zelf de onderdrukking veroorzaakt hebben met wegkijken (…).

Maar gebrek aan dapperheid kun je pas verwijten als je educatie hebt genoten over principes waar je in geloofd, anders is er sprake van onwetendheid, een onvoltooid zombie-leven in angst.

Daarom is er een onderzoek naar de mentaliteit van Dal Khalsa, het Sikh leger van mannen én vrouwen.
Honderdduizenden vochten vrijwillig mee in Wereldoorlog 1 en 2 tegen de onderdrukkers om Rechtvaardigheid te beschermen. Velen sneuvelden.
Bescherming van de zwakkeren, vrouwen en mannen gelijkwaardig, de Menselijke ziel is belangrijker dan het fysieke lichaam, vernietig slavernij, de Aarde is niet je vaste verblijfplaats, het licht van God is mededogen. Dat onder andere maakt de militaire Sikh mentaliteit.

Ben jij in wezen en/of van beroep een krijger?,
Wil je meer leren dan alleen von Clausewitz’ total war of Sun Tzu’s doctrine over oorlogvoeren voor het middel Veiligheid?
Méér leren over het doel van Vrede, preventie van oorlog en creatief-anders vechten?
Geef je dan op als vrijwilliger voor deze expeditie om andere vormen van militaire kennisdeling te onderzoeken.

Post 27.7: (©) over de functies van RTPPK kanaal 2(Reality-TV of the Purple PeaceKeepers).Om- en beschrijvingen als min ...
01/10/2022

Post 27.7: (©) over de functies van RTPPK kanaal 2
(Reality-TV of the Purple PeaceKeepers).
Om- en beschrijvingen als min of meer gevisualiseerde concepten én daaraan voorbijgaand (…), om documentaires te produceren ‘AS-IT-IS’.

‘INTERNATIONAL OUDERDOM RESEARCHES (format IR)’ is reeds begin jaren 1990 gestart.
Het is ´gewoon´ een heel leuk project, relatief simpel om te maken,
en een eerste training op de set voor beginnende Purple PeaceKeepers om (betaald) in kleine teams, relatief veilig, geplant als een militaire oefening, het wapen van de camera te leren beheersen en raak te schieten.

De 3 basis-vragen van
‘INTERNATIONAL OUDERDOM RESEARCHES ‘:

Vraag 1:
Wat is ouderdom?

Vraag 2:
Wat zijn de zorgen bij ouderdom?

Vraag 3:
Welke oplossingen hebben de diverse samenlevingen voor die zorgen?

Naast deze 3 basis vragen komen tal van aan ouderdom gerelateerde zaken aan bod, zoals ongelimiteerd:
Zorg voor ouderen in andere landen;
over levenskwaliteit,
gezond oud worden,
gelukkig bejaard zijn,
maatschappelijk nuttig blijven?,
plezier in het leven hebben,
en natuurlijk de wijsheid van koning Salomon.

De eerste documentaire van ‘INTERNATIONAL OUDERDOM RESEARCHES stamt uit 1992 en duurt 4½ minuut:
https://lnkd.in/ewjVNxpP

Post 28.6: (©) Over de functies van ‘EXPEDITIE INDIA’.Om- en beschrijvingen als min of meer gevisualiseerde concepten, é...
25/09/2022

Post 28.6: (©) Over de functies van ‘EXPEDITIE INDIA’.
Om- en beschrijvingen als min of meer gevisualiseerde concepten, én dááraan voorbijgaand (…),
om een RECO(nstructie) en R&D-documentaires in India te produceren ‘AS-IT-IS’.

De rode draad door ‘EXPEDITIE INDIA’:
LANDBOUW-WATER voorzieningen voor VOEDSELVERBOUWING

Kijk, gevechten tussen Mensen onderling kunnen door de ‘natuur van de geest’ sportief worden opgelost (…),
maar ‘’klimaat verandering-gevechten’’ vanuit de natuur is voor ons Mensen vechten tegen de heerser over de geest van alle Mensen (1ste zin Indiaas Volkslied).
De natuurwet van de evolutie vereist dan dat de Mens alle beschikbare intelligentie en kennis inzet om op de langere termijn, duurzaam, te overleven.

Dus alle professionele kennis over LANDBOUW en WATER faciliteiten is welkom wanneer er TV-documentaires over de voedsel voorzieningen in dat land India worden gefilmd.
Gedacht wordt aan het nieuwe boeren-beroep van de Wereld rond reizende landbouw en water = voedsel adviseurs: zeer ervaren rijke boeren uit het Westen die door de stikstof crisis geen bedrijf meer hebben en Indiase boeren helpen…

Ben je van beroep een ondernemende boer(in)?,
Zoek je na al die stikstof sh*t nieuwe kansen en mogelijkheden?
Geef je dan op als vrijwilliger voor deze expeditie om andere vormen van agrarische kennisdeling te onderzoeken.

Adres

Hillegomstraat 12
Amsterdam
1058 LS

Openingstijden

Maandag 10:00 - 18:00
Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Casting International - NL nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Casting International - NL:

Video's

Kunst & Vermaak in de buurt


Andere Kunst en amusement in Amsterdam

Alles Zien

Comments

PAUZE
Niet om passief te wachten op de dood die onverbiddelijk ooit eens zal komen;
niet om wonden te likken na vele observaties van veldslagen,

maar om nieuwe energie op te laden,
om originele inspiratie te kunnen doorgeven,
om krachten op te doen boodschappen dieper te kleuren en te laten beklijven; en
voorbereidingen te treffen die de ambtenaren cultuur-mentaliteit van ‘beter genezen dan voorkomen’ duurzaam te gaan transformeren in ‘beter voorkomen dan genezen’.
(Het persoonlijke van elk Mens te laten prevaleren boven “het systeem”).
Index 22: Aparte posts inzake DOEL en OPZET van dit account’.

Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit de winkel der geestverschijningen©:

Elk Menselijk persoon heeft een geestelijke binnenwereld, een Command&Controle-bestuurder van je lichaam.

Die geest kan leeg zijn, of wild, of ziek, of slapend, of wakker: min of meer gecultiveerd door bewustzijn.

De Mens is -net als alle andere levende wezens op deze planeet Aarde- onderworpen aan ‘de geest van de natuur’ en spiegelt zich aan die buitenwereld, dat zich kenmerkt door overleven, het onbarmhartige recht van de sterkste -geweld-, fysieke voortplanting, en vele andere natuurwetten.

Doch de bron van elk Menselijk wezen is ‘de natuur van de geest’: liefde - mededogen - vreugde - gelijkmoedigheid.

De wetenschappen omtrent ‘de geest van de natuur’ en ‘de natuur van de geest’ moet je leren om ongeluk en rampen te voorkomen.
Dat kan alleen door samenwerking der beide wetenschappen.

Het Algemeen Nut Beogende TV-platform ‘Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’ reikt daarbij (spirituele)educatie en (burger)participatie aan, door (hightech)communicatie.

Posts gerelateerd aan bovenstaande zijn o.a. gepubliceerd op de data:
13 februari 2022;
23 december 2021;
18 oktober 2021; en
11 juli 2021.
Scrol zelf aub even terug.
Index 21: ‘Het format Immateriële Commercials: kijkcijferkanonnen in reclameblokken’.

Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit de winkel der geestverschijningen:

Verschillende soorten reclamefilmpjes die consumptie-materie verkopen met beklijvende immateriële waarden ©:
(Nucleaire)diepdenkertjes,
-doordenkertjes,
-shockdenkertjes,
-wake-up visualisaties,
-Justitia zienswijzen,
-logica,
-KrijgsKunst,
-spirituele wijsheid zienswijzen.

8 posts met allemaal verschillende sub-format voorbeelden, naast die van Humpie Dump-tie, specifiek gericht op de verschillende doelgroepen.

Het onderwerp van al deze gepubliceerde voorbeelden betreft oorlogsland items.
Een balans tussen ‘Veiligheid voor Staten’ en ‘leefbare Vrede voor de burgers’ is de relevantie.

Deze posts zijn gepubliceerd van 6 maart 2022 tot en met 13 maart 2022.
Scrol zelf aub even terug.
Index 20: zienswijzen van Avalokiteshvara op het fenomeen ‘TIJD’.

Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit de winkel
der geestverschijningen (©):
‘Mensenliefde = Mensenkennis’.

Leer over de werking van de Menselijke geest die zich van nature vereenzelvigd met de buitenwereld waardoor je ego (zelfbeeld) hybride wordt:
In plaats van dat jij je leven leeft,
word je geleefd.

7 korte video’s (plus een intro en een evaluatie) over hoe je geest kijkt naar het fenomeen ‘TIJD’ indien je geleefd wordt door de divers verschillende omstandigheden, die je onbewust je werkelijke zelf doen vergeten.

De posts zijn gepubliceerd van 15 februari 2022 tot en met 5 maart 2022.

Scrol zelf aub even terug.
Index 19: (korte) Immateriële Commercials serie Humpie Dump-tie:
‘Voetbal is sportieve oorlog’

Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit de winkel der geestverschijningen©:

Humpie Dumpt-ties zijn korte luchtige edutainment verhaaltjes met krachtige wijsheid uitspraken (spreekwoorden) uit de diverse culturen der Verenigde Naties,
afgewisseld met idem gezegden aangepast aan het onderwerp.

15 posts over die oorlog in dat land dat geen sportiviteit kent door meedogenloze verwoesting van gelukkig kunnen samenleven.

Volgens de filosofie van Olympia:
sporten -zoals voetbal- zijn een voorbeeld voor oorlog door respect voor de tegenstander, anders worden er rode kaarten uitgedeeld.

Deze posts zijn gepubliceerd van 21 maart 2022 tot en met 24 april 2022, als ‘Humpie Dump-tie voetbal volgens Ajax’ godenzonen.

Scrol zelf aub even terug.
Index 18: RTPPK, ‘Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’: de MEERWAARDEN van TV- kanaal 3, Rampen logistieke observatie.

Bezoek eens onze gepubliceerde geschiedenis en kies uit de winkel der
geestverschijningen©:
Het innovatieve-interactieve-online TVkanaal 3 van een EU Social Medium met o.a. de voortgang van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

13 posts met voorbeelden van waarnemingen ten behoeve van logistieke Command & Control observaties bij rampen.

De voorbeelden spitsen zich toe op bestrijden van hongersnoden en geweld.

Educatie en participerend meedenken van burgers zijn de relevanties.

Deze posts zijn gepubliceerd van 21 maart 2022 tot en met 01 mei 2022: alle foto’s waarin een Purple PeaceKeeper met verrekijker observeert, en jou aankijkt.
Scrol zelf aub even terug.
(VI) Tactische Martial Arts tussendoortje 13: ‘EVALUATIE MEERWAARDEN KANAAL 3 RTPPK’©.

Rampen bestrijding, preventie, logistieke observatie & aansturing, en lessons learned bij conflicten van natuur tegen cultuur en/of cultuur tegen natuur.

‘Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’ kanaal 3 kent tal van gespecialiseerde TV-observatie & aansturing programma’s geproduceerd door een militair gespecialiseerde RTPPK-compagnie.

Kenmerkend van dit innovatieve interactieve internet TV-kanaal is minder programma continuiteit én onverwachte toevloeden van programma’s.

De MEERWAARDEN die deze compagnie met haar ((innovatieve) derde (interactieve on-line)TV-kanaal geeft, zijn:

1. Efficientere & effectievere hulpverlening: ‘RAMPEN LOGISTIEKE COÖRDINATIES;
2. Kwalitatief hoogwaardige LESSONS LEARNED door middel van OBSERVATIES zonder schuldwijzen;
3. (o.a.)Preciezer VOORSPELLEND VERMOGEN n.a.v. feitelijke ervaringen Reality-TV;
4. CREATIE FINANCIEEL DRAAGVLAK bij hulpacties door interactiviteit met het hulpverlenende werk;
5. ZOEK&VIND=HUUR-machine, militaire vraag naar huur en civiel aanbod tot verhuur; Wereldwijd.
(V) Tactische Martial Arts tussendoortje 12: ‘Zoek&Vind-HUUR-machine.

Het militair gespecialiseerde RTPPK-compagnie van kanaal 3 van ‘Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’ maakt gebruik van CI-EX©: de ‘Zoek&Vind-HUUR-machine app.
CI-EX staat voor
CASTING INTERNATIONAL-EXTRANET.

CI-EX is ALLEEN ter beschikking van de 4 bedrijven binnen de Holding So speak BV (i.o.) inclusief de ANBI RTPPK met haar 5 militaire VREDES compagnieën (zie organogram https://lnkd.in/e3Cdm9pf ).

CI-EX is opgezet met de bedoeling om te huren, niet om te kopen.
De opzet is om AL het volgende -en meer dan dat (…)- waar ook ter Wereld te kunnen huren na gezocht en gevonden te hebben: MENSEN, KENNIS, DIEREN, MATERIE, LOKATIES, ETC. ETC.. voor Audio-Visuele-producties en VN-support, in casu voor rampen bestrijding, volgens het format dat door Casting International is ontwikkeld in de afgelopen 32 jaar.

De opzet is zakelijk zo snel mogelijk zoek en vind in het belang van efficientie en effectiviteit.
Wereldwijde waarschuwing, 3de en laatste waarschuwing.
Deze berichten zijn ONGEMANIPULEERD door enig belang dan dat van elk persoon in elk Mens.
Het betreft hier edutainment en GEEN MISINFORMATIE.
De bron is NIET GEHACKT.
Deze waarschuwingen zijn NIET POLITIEK, doch logisch geldende redenering-zienswijzen, GEEN MENING, GEEN PROPAGANDA.

Waarom dan wordt dit soort spiegels ter bevordering van Democratie en Rechtsorde gefrustreerd en klein gehouden?

Is het omdat 80% van alle big data Wereldwijd in handen is van slechts 5 spelers, allemaal uit 1 Westers-partner land?

EU: indien je je geo wilt profileren, minder afhankelijk wil zijn van die grote machtsblokken, onderscheidend in het licht der vooruitgang, start dan zo spoedig mogelijk met dit nieuwe interactieve internet TVstation als origineel Europees sociaal medium in samenwerking met de VN-organisaties.
Tactische Martial Arts tussendoortje 10: ‘CREATIE FINANCIEEL DRAAGVLAK (IV)

Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’ kanaal 3 kent tal van TV-programma’s zoals bijvoorbeeld -ongelimiteerd- ‘Reality-TV aansturing door…’ geproduceerd door de (1) (het) gespecialiseerde RTPPK-compagnie.

Opzet is dan CREATIE van FINANCIEEL DRAAGVLAK bij hulpacties door het feitelijk tonen van het goede werk van operationele rampenhulpverleners.

Draagvlak voor hen creeren kan veel beter.
Rampen zijn vaak ‘’de ver van mijn bed show’’ voor hen die leven in gebieden die niet getroffen zijn door de ramp. Daarom zijn er interactieve TV-programma’s ontwikkeld door Casting International® die ‘’ver van’’ transformeren in ‘’vanuit’’.

Er wordt namelijk geen geld aan Goede Doelen gegeven, maar er wordt voor Goede Doelen gunsten betaald.
Kijk, dan komt er ook betrokkenheid: Mensen betalen ervoor.
©
PS: Ga nou niet dit soort programma’s en creatie opzet ‘’wel even zelf’’ produceren, want dan verknal je de boel voor de toekomst omdat je essentiele kennis mist die in deze Tactische Martial Arts posts niet gepubliceerd zijn.
Ten behoeve van het Algemeen Nut van de inwoners binnen de Democratische Rechtsorde: alle Mensen die ‘een persoon’ in zich hebben ©.
Humpie Dump-tie AFLEVERING 16, evaluatie van de korte serie ‘Voetbal is een sportieve oorlog’.

Humpie Dump-tie is één van de vele soorten van immateriële reclame-series met wereldwijde BOODSCHAPPEN over (innerlijke) VREDE, GELUK, (juridische) RECHTVAARDIGHEID, LIEFDE, MEDEDOGEN, VREUGDE, GELIJKMOEDIGHEID en SPORTIVITEIT.

De doelgroepen van Humpie Dump-tie zijn:
BELASTINGBETALERS, ONDERNEMERS, WERKENDEN en WERKZOEKENDEN, WERKGEVERS en WERKNEMERS, VADERS en MOEDERS, OPA’s en OMA’s, BURGERS, INVALIDEN, ZIEKEN, OUDEREN, KINDEREN, SAMENLEVINGSLEDEN;
kortom: de persoon in elk Mens.

Naast grappige kortere series uit het leven van Humpie zijn er ook 2 lange series van ieder 125 afleveringen á >of< 30seconden, die je aan elkaar kunt plakken als een avond-vullende speelfilm.

Zeer leerzaam al die nationale en internationale spreekwoorden en gezegden.

Wat denk je?, zeg eens eerlijk…
zouden er nu, na deze openbaringen, nog steeds Gazprom-spelers en Z-oorlogskillers rondlopen die denken:

GEZEGDE:
Beter goed gejat voor mezelf, �dan samen gewerkt voor het Algemeen Nut� -graaiers gezegde-

Zo ja: dan zullen ze juridisch worden vervolgd.
©

Adverteren of sponsoren in HD?:
Mail [email protected]
x

Andere Kunst en amusement in Amsterdam (alles zien)

Casting International - ENG 020studio Cycle Fun Productions Occii Kinderpret Super Freak  Oldskool Dance Classics Broedplaats LELY Cliffie Square The One Minutes Jr. Leeslo Dance Netwerk Scenarioschrijvers Gem Records Noara Ignatiusgymnasium Amsterdams Kleinkunst Festival Afrika Centrale