Casting International - NL

Casting International - NL Filmproductie bedrijf voor (speel)films over universele problemen incl creatieve alternatieve oplossingen. Internationale commerciele ontwikkelingssamenwerking

Post 35.7 TUSSENDOORTJE 2.7 de Basisfilosofie© De basisfilosofie is een denk-methode voor creatie van AV-logistieke oplo...
26/05/2024

Post 35.7 TUSSENDOORTJE 2.7 de Basisfilosofie©
De basisfilosofie is een denk-methode voor creatie van AV-logistieke oplossingen ter realisatie van filmproducties.

De basisfilosofie luidt:
Er bestaat niets wat niet bestaat;
alles kan bestaan, en alles mag bestaan…(niet?…)©
Dit is speciaal ontworpen om zonder begrenzingen/blokkaden/taboes, ELKE visualisatie te kunnen produceren.

M.a.w.: de basisfilosofie creëert out-of-the-box visualisaties; toepasbaar binnen filmproducties; NIET toepasbaar in de “real-world”.

Deze filosofie is structureel in het productiebedrijf CASTING INTERNATIONAL SECOND UNIT (CISU) in creatieve- en productionele Audio Visuele-software ondersteuning BV (i.o.).

De kern is 'creatieve- & productionele AudioVisuele-software vorming'.
- Audio betreft gehoor;
- Visueel betreft kijken/zien;
- Software is dat wat snel verandert: filmbeelden.

FilmBEELD INGREDIËNTEN worden dus productioneel gezocht. Doel van zoeken is VINDEN.

De 1ste regel van de filosofie gaat er vanuit dat alles reeds bestaat.
Zelfs als het nog niet eerder bedacht zou zijn, bestaat het al (er bestaat niets wat niet bestaat), maar vindt het maar eens…

Zoeken heet in dit vakgebied ‘casting’;
Daarom is er een EXTRANET ontworpen dat de benodigde beelden snel laat toe-vallen volgens de zienswijze van Confucius:
Vraag en het valt je toe.

Casting wil zeggen: Zoeken&Vinden van cast.
Dit is Mens of dier die vóór de camera functioneert tijdens een verhaalsvertelling.

Naast Mens en dier Zoekt&Vindt het EXTRANET ook beeld-ingredienten zoals locaties, alle materies, verhalen, props/rekwisieten, stunts, kennis, etc. voor elke productie.
Al deze beelden, onbegrensd in vorm, zijn gelijk spiegelbeelden die tot op internationaal nivo zijn te vinden.

De 2de regel van de filosofie gaat er vanuit dat indien alles kan bestaan de enige barrière ‘het niet-mogen’ is.
Die zijn te lezen in de gouden regels:
https://www.castinginternational.eu/Strategical/Pages/NL/Gouden_Regels.php

"Niet?..." zijn de afwijzingscriteria gedurende de directors cuts.

Om te kiezen uit de ongelimiteerde hoeveelheid van beelden die voortvloeien uit het EXTRANET volgens de basisfilosofie is NUTTIGHEID hét criterium.

(samenvatting)

Post 35.6 TUSSENDOORTJE 2.6 ÉÉN-SMAAKÉén-smaak is het fundament voor edutainment.Bij één-smaak (daar waar elk Mens op na...
19/05/2024

Post 35.6 TUSSENDOORTJE 2.6 ÉÉN-SMAAK

Één-smaak is het fundament voor edutainment.

Bij één-smaak (daar waar elk Mens op natuurlijke wijze geïnteresseerd in is) staan ‘de gelijkenissen/de hetzelfde’ centraal.
Dezen worden benadrukt.

Bijv: elk Mens wil in principe gelukkig zijn, liefde; geen Mens geeft er de voorkeur aan om 'echt' te lijden, wil mededogen (vrij zijn van lijden), vreugde, gelijkmoedigheid, respect ontvangen.
Dit komt voort uit en geeft vrije keuzes.

Hierboven zijn de speerpunten genoemd van één-smaak boodschappen© in elk film/TVprogramma van Casting International®.

DUALITEIT
Van nature bezien neemt een Mens alleen waar via dualiteit:
iets kan niet bestaan zonder het tegenovergestelde.
Bijvoorbeeld: ‘ik/mij/mezelf - anderen’, hoog-laag, zwart-wit, jong-oud, etc.
Dualiteit gaat altijd uit van 2 of méér, waarbij verschillen, meningen, en onderscheidingen worden benadrukt.
Hoe groter de dualiteit hoe meer verschillen er zijn, in de uiterste zin: oorlog.

Dualiteit zorgt er voor dat gelijkmoedigheid ontbreekt, daardoor ontstaan agressie, hebzucht en vooroordelen.
Bij één-smaak is er wel gelijkmoedigheid...

GECOMBINEERD: CREA VISIES
In de programma’s van Casting International worden beiden (één-smaak én dualiteit) toegepast.
Hierdoor is elk filmverhaal een open en tegelijkertijd ook een gesloten systeem.
Doel hiervan is een heldere probleemstelling om daarmee oplossingen aan te dragen door innovatieve HET IS MAAR HOE JE HET ZIET visualisaties (veel & divers: zijn item afhankelijk).

Binnen AV-producties en bij het grote publiek is ‘één-smaak’ relatief onbekend.
Het begrip is echter essentieel voor een beoogde cultuuromslag om de vele (universele) problemen vaak ook gerelateerd aan geweld, via de binnenwerelden van de crowd in oorzakelijk verband op te lossen (…)

SAMENVATTING
Opzet is om inhoudelijk de persoonlijke/subjectieve meningsvorming van de kijker ZONDER MORALISME (geen politiek/religie/vooroordelen) vrij te laten, door een programma voor te schotelen dat relatief-objectief is (iedereen kan in principe hetzelfde zien) via interpersoonlijke TV-entertainment; en tegelijkertijd een andere educatieve zienswijze over ‘de zelf’ bij de kijker te tonen.

Het relatieve bevat een mate van kennen/herkennen/erkennen die verschillend bij elke kijker is.
De één-smaak verhalen/presentaties/interviews zijn daardoor interpersoonlijk-subjectief én relatief-objectief.

A) Post 35.5.1, TUSSENDOORTJE 2.5.1 ©Dit is de start van 4 visualisaties achter elkaar in één post (nr 1 van 4 achter el...
12/05/2024

A) Post 35.5.1, TUSSENDOORTJE 2.5.1 ©
Dit is de start van 4 visualisaties achter elkaar in één post (nr 1 van 4 achter elkaar).

In alle voorgaande series over de 5 origineel-innovatieve-internet-TV-kanalen van ‘Reality-TV of the PurplePeaceKeepers’ zijn er vele zich ONDERSCHEIDENDE programma formats en filmprojecten om- en beschreven.

Bijzonder onderscheidend zijn de IMMATERIËLECOMMERCIALS.
Er liggen reeds 1000-den korte rubbernecking-edutainment reclame verhaaltjes in scriptvorm gereed.

Onder andere van het format ‘FILO’© (doordenkertjes): deze commercials spelen zich altijd af in het (Openbaar) Vervoer; denk aan trein, bus, metro, tram, vliegtuig, soms ook taxi; ze zijn uit het leven gegrepen, en eindigen altijd met een 1 of 2-line pitch dat de immateriële boodschap samenvat. Zonder politiek!

Om een voorbeeld te geven is één van de LEADERS van FILO gevisualiseerd door middel van de Filmspiegelfilosofie (zie post 35.3; TUSSENDOORTJE 2.3) met 4 foto’s en korte beschrijvende teksten:

(FOTO)SPIEGEL 1 (van 4 achter elkaar):
Leader van de TREIN-vervoer FILO’s.
👉Een trein (tram / bus / metro / vliegtuig, etc), vervoersmiddel voor een verhaaltje dat verteld wordt, gaat VAN LINKS NAAR RECHTS door het beeld.

Vervolg: zie hierna / hieronder: B)Post 35.5.2

B ) Post 35.5.2, TUSSENDOORTJE 2.5.2 ©Dit is de 2de van 4 visualisaties achterelkaar als één post genummerd.(FOTO)SPIEGE...
12/05/2024

B ) Post 35.5.2, TUSSENDOORTJE 2.5.2 ©
Dit is de 2de van 4 visualisaties achterelkaar als één post genummerd.
(FOTO)SPIEGEL 2 (van 4 achter elkaar):
👉Leader van de TREIN-vervoer FILO’s:
Plots nadert er een andere trein
OP HETZELFDE SPOOR...
De 2 rijden recht op elkaar in…

In al deze FILO-verhaaltjes speelt een +/- 20-jarige actrice de dragende rol van ‘Philomeen Filo’.
Concreet is haar reisdoel onbestemd; zij reist als onderdeel van de crowd en is in elke commercial (met een lengteduur van ½ - 2 minuten) getuige van Menselijk sociaal-maatschappelijk contact in het desbetreffende (Openbare) Vervoersmiddel.
Bij haar observaties en interacties heeft zij een immateriële zienswijze van ‘de middenweg’.
Haar toe-val is dat zij elke keer betrokken raakt bij Menselijke probleempjes.

U volgt de symboliek van de filmspiegel filosofie welke gevisualiseerd is in de voorkant van elk reclamefilmpje van Filo met reizen in de trein.

Vervolg: zie hierna / hieronder: C)Post 35.5.3

C) Post 35.5, TUSSENDOORTJE 2.5.3 ©Dit is de 3de van 4 visualisaties achterelkaar als één post genummerd.(FOTO)SPIEGEL 3...
12/05/2024

C) Post 35.5, TUSSENDOORTJE 2.5.3 ©
Dit is de 3de van 4 visualisaties achterelkaar als één post genummerd.
(FOTO)SPIEGEL 3 (van 4 achter elkaar):
Leader van de TREIN-vervoer FILO’s:
👉De actie is baanbrekend spectaculair:
veel actie, veel rinkelend kabaal, Visueel in slowmotion.
Het blijkt een SPIEGEL waardoor heen gereden wordt…

Immateriële Commercials maken gebruik van inclusieve reclamecodes. Dat betekent heel veel creatief opvallende inscript- en productplacements met tekstuele vermeldingen in (o.a) de zwarte balken, van meerdere adverteerders en sponsors tegelijkertijd.

Het draait dus om de KIJKCIJFERS waarbij adverteerders mee surfen in het verhaal.
Dit is onderscheidend (net als de financiële prijzen die relatief laag zijn ten opzichte van ‘exclusieve reclameblokken’ van de conventionele TV-zenders en dit soort overige Social Media).

Met de TV-reclames van Immateriële Commercials wordt veel geld verdiend door de ANBI ‘Reality-TV of the Purple PeaceKeepers’ om financieel haar eigen broek op te houden, want een EU-civiel-militair Vredesbataljon in het veld brengen kost veel geld.

Vervolg: zie hierna / hieronder: D)Post 2.5.4

D) Post 35.5, TUSSENDOORTJE 2.5.4 ©Dit is de 4de van 4 visualisaties achterelkaar als één post genummerd.(FOTO)SPIEGEL 4...
12/05/2024

D) Post 35.5, TUSSENDOORTJE 2.5.4 ©
Dit is de 4de van 4 visualisaties achterelkaar als één post genummerd.
(FOTO)SPIEGEL 4 (van 4 achter elkaar):
Leader van de TREIN-vervoer FILO’s:
👉Het verhaal gaat opeens VAN RECHTS NAAR LINKS!…

Het effect na “…huh?!…” of “…oeps…” is dat de kijker een ervaring heeft ondergaan op een manier die haar/hem in een positieve gemoedsstemming brengt: een realisatie van de ‘zelf’ door een gedachte/emotie die voorbij ging aan een eerder opgekomen vooringenomenheid over de “werkelijkheid”:
…pfff…

Maar dit beïnvloedt direct het categorisatievermogen en geheugen van de kijker {volgens wetenschappelijkonderzoek van Prof. Martha K***s (Hongarije)}.

De immaterie in dit voorbeeldje is het HERKENNEN van vooroordeel-gedachten behorende bij de Kunst van het Mens-zijn.

De luchtigheid van de knipoog humor en creativiteit die de positieve stemming veroorzaken, geven ‘food for thoughts’ bij de kijker persoonlijk, alsook is het elke keer gespreksonderwerp in de samenlevingen.

Door gestandaardiseerde Kunstmatige Intelligentie wordt elke gefilmde basis-aflevering voorzien van alle dialogen, monologen, en print in elke EU-taal.

Adverteerders en sponsors verkrijgen FILO IMPACT AANDACHT, waarbij zij zich associëren met de crowd van alle soorten leeftijden als doelgroep.

Dit was een korte samenvatting van de functies van alle FILO-reclameverhaaltjes.

EINDE van deze post 35.5, tussendoortje 2.5 bestaande uit 4 sub-posts.

Post 35.4: TUSSENDOORTJE 2.4 RUBBERNECKING! ©De filmspiegelfilosofie (zie voorgaande post 2.3) is een origineel-innovati...
05/05/2024

Post 35.4: TUSSENDOORTJE 2.4 RUBBERNECKING! ©

De filmspiegelfilosofie (zie voorgaande post 2.3) is een origineel-innovatief begrip, dat door Casting International® is‘’uitgevonden’’ en nader ontwikkeld is.

De filmspiegelfilosofie is een methode om de gebruiker/kijker van een Audio-Visueel product een hogere identificatie aan te reiken d.m.v. verbeelding.

Deze vorm van cinematografie maakt het speciale genre 'edutainment'. Edutainment is educatie en vermaak tegelijkertijd.
Een belangrijk ingrediënt in dit nieuw genre heeft de naam ‘Rubbernecking verhaals-vertellingen’.

Rubbernecking staat voor een flexibele hoofdbeweging van de toeschouwer:
1. Eerst gaat de nek uit nieuwsgierigheid en
verrassing naar voren:
…Huh?, wat is dit?….
2. Dan wordt de kijker als het ware gehypnotiseerd door 'thrilling' en/of ‘humor’, of vermaak door interesse: de kijker's geest identificeert zich met de getoonde video-verhaalsvertelling.
3. De derde beweging doet de nek teruggaan, de kijker bespiegelt aan het eind van de film:
…Wat moet ik hiervan denken?...

In de formats en filmverhalen van Casting International, worden de 'Rubbernecking verhaalsvertelling’, met de Filmspiegel filosofie als ‘’hypnotiserende’’ filmkunst én met causaal probleem-oplossende filmshootings toegepast, om bepaalde onwetende innerlijke imago's van de consument te transformeren in positiviteit.

Deze verandering gebeurt NIET dmv propaganda of opgelegde brainwashing of moralisme, maar doordat deconsument-zelf uit eigen overtuiging 'van mening wordt', omdat het filmproduct emotioneel beroerd en qua gedachten tot contemplatie leidt.

Door deze methodiek maken, bouwen, handhaven en/of forceren de films imago's waarbij ADVERTEERDERS en SPONSORS zich op een positieve manier profileren door de combinatie van COMMERCIËLE UITINGEN en ethiek.

Dit was een samenvatting.

Post 35.3 TUSSENDOORTJE de Filmspiegelfilosofie©De FILM SPIEGEL FILOSOFIE is een kwaliteitsgarantie voor de kijker/gebru...
28/04/2024

Post 35.3 TUSSENDOORTJE de Filmspiegelfilosofie©

De FILM SPIEGEL FILOSOFIE is een kwaliteitsgarantie voor de kijker/gebruiker.

Een FILM is een vertellend-bewegende-beelden-verhaal.
Een SPIEGEL reflecteert door
-Hardware: glas+zilverlaag
-Software: bespiegelde beelden
-Licht: energie
Deze FILOSOFIE is een AV-software programma met een bijzondere denk methode.

Opzet is om film/TV-beeldvormingen zodanig te regisseren dat de afnemer zichzelf ziet in een techno spiegel.
Niet zozeer uiterlijk, maar innerlijk.

Het beoogde effect bij innerlijke beeldvorming is dat de gebruiker ‘naar binnen kijkt’ en contempleert over de werking van zijn/haar eigen geest (zelf-educatie).

Film-/TV-media zijn de spiegels van de samenleving
Een stap verder: wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht.

De spiegels van Casting International films geven beelden met een hoog inlevingsvermogen:
►MENSELIJKE OVEREENKOMSTEN MEERWAARDE
Strakke spel-enscenering met nadruk op één-smaak i.p.v. verschillen.

►FILMISCHE MEERWAARDE
Spiegels hebben een interpersoonlijke realiteitsweergave incl. illusie en droom relaties.
De werkelijkheid wordt verfilmd als droom.

►HUMAN-NATURE-INTEREST MEERWAARDE
De Filmspiegelfilosofie voegt entertainment en educatie samen, de focus op bewustwording versneld de ervaringsleer voor de kijker.

►MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE
Een instap-medium door individueel onderwijs via ervaringsleer van anderen.
Bij een instap-medium wordt de kijker betrokken bij Real World zaken; bij een vlucht-medium (entertainment) vlucht de kijker in een fantasie weg.

In een gewone spiegel ziet in principe elk Mens VISUEEL dezelfde fenomenen.
De techno spiegel toont zintuiglijk VISUEEL én AUDIO hetzelfde én activeert het 6de zintuig door geestesversmelting te laten plaats vinden gedurende de projecties
Deze identificaties komen van 'idee' en 'entity' (verschijningsvorm) die gezamenlijk één-zijn: het idee van de 'I'(ik) van de klant komt overeen met de film
Hierdoor "vergeet" de geest van de toeschouwer min/meer zichzelf

De filmspiegelfilosofie is nog onvolmaakt voor de Real World door gemis diverse dimensies & zintuigen (diepte, ruimte, geur, tast, smaak).

Wordt vervolgd

Post 35.2 DE REFERENTIE FILOSOFIE DIE DE FEITEN IN ‘DE DIMENSIE TIJD’ VERANDERT ©Tijd is een uitvinding van Mensen.Een r...
21/04/2024

Post 35.2 DE REFERENTIE FILOSOFIE DIE DE FEITEN IN ‘DE DIMENSIE TIJD’ VERANDERT ©

Tijd is een uitvinding van Mensen.
Een referentie is daarbij een ijkpunt om te verwijzen naar een tijdlijn.
Bijvoorbeeld: ‘’dit gebeurde toen’’.

Voor elk Mens is tijd een referentiekader met normatieve en descriptieve taken.
Bijv. -ongelimiteerd- een basis om waarnemingen te beschrijven, planning, bewijs, of bij geschiedenis: de logische structuur van oorzaak-gevolg=nieuwe oorzaak, etc. te analyseren.

Bij Casting International®-films gebeurt dit door educatie te geven over hoe de Menselijke geest werkt om filmische producten te produceren van voorgevallen geschiedenis bij andere Mensen, met het oogmerk om hiervan te leren hoe iets niet-moet, door de feiten -die oorzakelijk verband hebben met een gevolg- FICTIEF van te voren gedurende de verfilmingtijd, al veranderd te hebben.

Dit is een nieuwe manier van leren over gedrag dat door onwetendheid elke keer de kop opsteekt, bijv. Mensenrechten schendingen.

‘Geschiedenis' heeft heden in de samenleving de conventionele doctrine van: ‘’het historisch besef als een logische wetenschap m.b.t. hoe de Wereld er vandaag uitziet omdat het heden 'geworden' is uit het verleden".

De afwijkende zienswijze van de 'referentie filosofie’ ligt hierin, dat deze hedendaagse geschiedenis-leer een andere status krijgt (een middel) om vanuit het heden de toekomst te maken (het doel).
Geschiedenisonderwijs verwordt daardoor een bewustzijnscultivering van het heden, ten behoeve van het licht der vooruitgang in de toekomst (…).

De 'referentie filosofie die de feiten in tijd verandert’ gaat dan over de relatie tussen geschiedenis en actualiteit ter VERBETERING van de toekomst.
Deze kracht is de essentie van het Audio-Visuele concept (voordeel).


De referentie filosofie heeft haar inzichtelijkheid gekregen vanuit de computerwetenschappen, waarin de geschiedenis der software volledig is te veranderen door het referentiepunt te manipuleren (nadeel).

Post 35.1: Tussendoortje 1 (deel 2)Doel ‘REALITY-TV OF THE PURPLE PEACEKEEPERS (RTPPK):als Algemeen Nut Beogende Instell...
14/04/2024

Post 35.1: Tussendoortje 1 (deel 2)

Doel ‘REALITY-TV OF THE PURPLE PEACEKEEPERS (RTPPK):
als Algemeen Nut Beogende Instelling,
de EU en Verenigde Naties organisaties tools geven
voor duurzame Vrede en juridisch Rechtvaardigheid,
om efficiënter en effectiever universele problemen op te lossen (met veel minder kosten)

Opzet is een civiel-militair verkenningsbataljon (750 EU m/v, 50-50, flex 40% militaire reservisten
en 60% civiel), met tal van non-lethal wapensystemen + een Oproom (100 FTE)
dat een innovatief-interactief-internet TVstation met 5 publiekskanalen bediend, met ‘eigen’ programmering/producties,
een EU SOCIAL MEDIUM,
mogelijk scoutingonderdeel van de ‘EU-Rapid-Deployment-Capacity Brigade’

De Vredesreservisten zijn interafhankelijk maar NIET embedded.
Bij alle uit te voeren opdrachten ligt de nadruk op Vrede in en rond de EU,
het zoeken naar oorzaken van universele problemen en het geven van adviezen voor oplossingen

TV-kanaal 1 toont edutainment reconstructies over hoe de Menselijke geest werkt als lessons learned voor de Europese manier van leven (serie 33)

TV-kanaal 2 toont International…Researches die oorzaken & interculturele oplossingen van universele problemen als edutainment relativeren (serie 27)

De 3e compagnie (met TV-kanaal) coördineert hulpverlening bij RAMPEN, geeft financiële crowd support en crowd-meedenken, en verzorgt interne lessons learned (serie 18)

In serie 27 (Zoetwater makende fabrieken) toont RTPPK-kanaal 4 concrete OPLOSSINGEN voor klimaat milieu biodiversiteit én vluchtelingen problemen (basics in serie 23)

De (politioneel-militaire) 5e RTPPK-compagnie (met TV-kanaal) werkt achter het - in front van de EU-brigade als waarnemers-liaisons voor Vrede, handel, corruptiebestrijding en voorkoming georganiseerde misdaad (ondernemersplan volgt in serie 36)

De strategische Command&Control wordt uitgevoerd door VN- en EU-commissarissen.
Creatief oplossingen adviseren voor oorzaken met content van de VN in EU-vorm

Post 34.11: EPILOOG over adaptie (aanpassingsvermogen) doorAvalokiteshvara’s 7 staten van geest zienswijzen op WATERZOND...
07/04/2024

Post 34.11: EPILOOG over adaptie (aanpassingsvermogen) door
Avalokiteshvara’s 7 staten van geest zienswijzen op WATER

ZONDER ZOETWATER: GEEN LEVEN VOOR DE MENS.

Uitgangspunt is: alles is jóuw geest.
En die geest werkt als een interieur-bespiegeling van de buitenwereld waarin je vertoeft.

‘Met vermogen van aanpassing’ gezegd:
“jij bent hoe de buitenwereld (de geest van de natuur) jouw ‘jezelf’ laat reageren, want door het spiegel-identificatie principe wordt je geleefd én je beseft dat niet…”
Daardoor geraak je (onwetend) buiten ‘jezelf’.

Deze serie van teachings geeft aan hoe vaak en snel je onbewust van de ene staat van geest in een andere staat van geest verspringt.
De visualiseringen ervan gebeuren in deze serie met filmpjes en WATER voorbeelden.

PS: er liggen veel van dit soort TEACHING vervolg-FILMscripts gereed te produceren ten behoeve van abonnees, en ter opleiding van ‘eigen kweek personeel’ voor productie, shootings en editing.

Denk aan:
►Hoe is deze mensenkennis praktisch toepasbaar in je leven?
►Hoe neutraliseer je de negatieve kenmerken?
►Wat zijn de anti-giffen?
►Hoe gebruiken we deze kennis in de Kunst van het verfilmen?
►Hoe maak je dit met het videofilm-identificatie proces voor de kijker?
►Wat is de invloed van ‘de zienswijzen van Avalokiteshvara’ op het totaal van de interne opleidingsdoctrine?
►Hoe meet je de EDUCATIE-IMPACT in de samenleving? (en DUURZAAMHEID ervan)?
►Hoe creëer je veel ruimte om burgers te laten meedenken en participeren om universele problemen te helpen op te lossen?

Water is een levensnoodzaak dat tevens heel veel problemen oplost
Door 7 verschillende wijzen van de Menselijke geest te tonen, over hoe water ervaren wordt, blijkt hoe belangrijk WATER is.
Daarom, in welke staat van geest je ook vertoeft:
‘WEES ALS WATER HAAR POSITIEVE KENMERKEN’.

Einde van deze serie.

Post 34.10: EvaluatieAvalokiteshvara’s 7 staten van geest' zienswijzen op WATERTrain je geest in Mensenkennis = Mensenli...
05/04/2024

Post 34.10: Evaluatie
Avalokiteshvara’s 7 staten van geest' zienswijzen op WATER

Train je geest in Mensenkennis = Mensenliefde.

Deze korte 11-delige serie schetst educatie door tekst en visualisaties over zienswijzen van de Menselijke geest in de omgang met WATER, met kennis over MEDEDOGEN om besef te cultiveren op INDIVIDUEEL NIVEAU over OMGANG MET WATER.

Water is een levensnoodzaak dat tevens heel veel problemen oplost.

De serie staat spiritueel bekend als ‘de zienswijzen van Avalokiteshvara’, de Boeddha van het mededogen, ‘Chenrezig’ in het Tibetaans.
Het is wetenschap die onder andere in Oosterse universiteiten (geheel Azië), gedoceerd en beoefend wordt.

‘Hóe de Menselijke geest werkt’ is wetenschap, die als edutainment gedeeld wordt op de 5 RTPPK-publiekskanalen (in oprichting).

UITGANGSPUNT IS: ALLES IS JÓUW GEEST.

Onthoud:
►Bij Avalokiteshvara zijn er altijd 3 leermeesters:
-De uiterlijke leraar, die je leert kennen (bijv. deze posts)
-De innerlijke leraar, die je laat herkennen, jezelf
-De geheime leraar, die je laat erkennen door praktijkbeoefening, practice door het leven aangereikt.

►Denk NIET dat dit de totale leerstof is
om jezelf te helpen bij bewustwording van de staten van geest waarin je geest voortdurend verspringt.
Er zijn de afgelopen ± 2400 jaar vele en aparte methodieken ontwikkeld, die hier niet zijn beschreven cq. gevisualiseerd.

►Ga ook NIET anderen bij wie je staten van geest herkent, vertellen dat ze hellewezen ofzo zijn;
dat helpt niet, sterker: dat werkt tegengesteld…

►Zoek een gespecialiseerde leraar (lama) voor verdieping van deze spiritualiteit.

►Deze niet-God maar Mens-geest is als op de foto gevisualiseerd:
Avalokiteshvara heeft meerdere ogen om het lijden te zien;
en meerdere armen om te helpen.

►Nuttig?, practice het!
►Leuk?, vertel het anderen, want geluk geef je door middels Mensenkennis!

Deze series zijn er om geluk te verspreiden en minder lijden te bewerkstelligen.

03/04/2024

Post 34.9: Avalokiteshvara’s 7 staten van geest
zienswijzen op WATER van een staat ‘GOD-type’

Train je in Mensenkennis = Mensenliefde.

WATER als spiegelende nectar
= creatie van natuurlijk leven
voor Mensen met een staat van geest van een godstype.

Leven laten ontstaan met de nectar ‘WATER’.
Er is geen 'ik', 'mij' of 'mijn', als soorten van bezit.
Want ‘de zelf’ verandert voortdurend en altijd anders dan jij wilt;
dat is het leven.
Net als het water van de Wereld niet een bezit is van iemand;
hooguit kunnen we door Democratie en Rechtsstaat het gelijkwaardig verdelen.

Naast ‘LEVEN LATEN ONTSTAAN’ met de nectar-water,
behoort het GELIJKWAARDIG VERDELEN van WATER
tot een taak van Mensen met geestesgesteldheid god-type.

Mensen met een staat van geest van een GOD-type, zijn herkenbaar aan POSITIEVE KENMERKEN:
►Creativiteit
►Originele visie
►(eeuwig) geduld
►Uitvinden
►Sturing ruimte en tijd
►innovativiteit

WATER is óók VAKANTIE
voor Mensen met een mindsetting van een GOD-type.
Het neutraliseert meer- en minderwaardigheid complexen.

Mensen met een staat van geest van een GOD-type zijn herkenbaar aan NEGATIEVE KENMERKEN:
►Arrogantie
►Trots
►Ster-neigingen.

WATER LOST HEEL VEEL PROBLEMEN OP.
►Iemand met een staat van geest van een GOD-type verkrijgt geluk door anderen te helpen met innovatieve creaties.

Hierdoor worden crises opgelost.
Rampen als die van: HONGER - MILIEU – VLUCHTELINGEN - ONTHEEMDEN – KLIMAAT – BIO DIVERSITEIT en ARMOEDE.

Dus als je een goddelijke toestand in je geest herkent, gebruik dan de positieve eigenschappen om extra waarden toe te voegen voor de crowd.

31/03/2024

Post 34.8: Avalokiteshvara’s 7 staten van geest
zienswijzen op WATER van een ‘HALFGOD type’

Train je geest in Mensenkennis = Mensenliefde.

WATER = EEN WAPEN
voor Mensen met een staat van geest van een HALF-GOD type.

Voortdurend bewust om je geest zich te laten aanpassen.
Bruce Lee: WATER VORMT ZICH NAAR DE VERPAKKING.
Wees als water, pas je aan: strijd adaptief.
Adaptief zijn betreft het aanpassingsvermogen van een krijger.

Maak je geest leeg van gedachten vol met zorgen van hoop en angst.
Wees vormloos, net als water:
-Indien je water in een kopje doet, wordt het dat kopje
-Indien je water in een fles doet, wordt het de fles
-Indien je water in een theepot doet, wordt het de theepot
Water kan stromen en het kan botsen.
Dus wees als water mijn kameraad.

Herkenning van een spirituele staat van geest van een HALF-GOD type aan NEGATIEVE KENMERKEN:
►Jaloezie en afgunst
►sterke neiging tot aangaan competitie verband
►kan niet tegen verlies

Water geeft reden voor oorlog

WATER = ook verdiensten:
JUWELEN & REGEN VAN BLOEMEN
voor Mensen met een staat van geest van een HALF-GOD type.

Herkenning van een spirituele staat van geest van een HALF-GOD type aan POSITIEVE KENMERKEN:
►Altruïsme/egoloosheid
►Kan zich opofferen
►Avontuurlijk ingesteld
►Stoer
►Door oefening gehard

WATER LOST HEEL VEEL PROBLEMEN OP:
►Mensen met een staat van geest van halfgod verkrijgen geluk door geen schade toe te brengen: help bij tsunami’s, overstromingen, droogte,
Vecht voor schoon water en voorkom oorlog.

Dit is de benodigde culturele verandering.

27/03/2024

Post 34.7: Avalokiteshvara’s 7 staten van geest
zienswijzen op WATER van een ‘MENS type’

Je geest trainen in Mensenkennis = Mensenliefde.

WATER=GRAFIE=EEN STUDIEGEBIED voor Mensen met een staat van geest van een MENStype:

Dit is een positief kenmerk

Nederland wordt omgeven en bedreigt door veel water
met de neerwaartse neiging het land te overstromen
Er heerst in dit lage land een grote voorLIEFDE voor kennis over WATER:
waterbouwwerken, -sturingen, -sluizen, dijken, polders, duinen
Een glaasje water heet hier “gemeente bier”
Water is maakbaar
Nederlands gezegde: “God creëerde de Wereld, maar de Nederlanders maakten Nederland”

Herkenning van een spirituele staat van geest van een MENStype aan POSITIEVE KENMERKEN:
►De liefde
►Verkrijgt geluk door anderen te helpen

WATER =óók MODDER voor Mensen met een staat van geest van een MENStype.

Water dat troebel is door opwaaiende modder, verliest haar helderheid
Laat het rusten, de modder zakt,
en het water wordt helder

Je geest is als dit water, mijn vriend.
Als jij in je geest opgewonden of gespannen bent, net als troebel water in de vijver, is het moeilijk om er doorheen te kijken door opgewaaid modder
Mediteer dan op ‘niet-iets en niet-niets’
Indien je de verwarde gedachten tot rust laat komen, zakt die modder en de geest wordt helder

Herkenning van een spirituele staat van geest van een Mens type aan NEGATIEVE KENMERKEN:
►Begeerte, onverzadigbaar willen hebben-hebben-hebben, consumeren

Water is een levensnoodzaak dat tevens heel veel problemen op lost:
Mensen met deze staat van geest willen ‘hebben’: de begeerte.
Dat uit zich in consumeren.
Water consumeren is commercieel.
Water is dus essentieel voor overleven in een systeem dat draait op grijpen/graaien
Maar bij WATERtekorten vreet dat systeem alles op:
klimaat, milieu, biodiversiteit en onszelf: de Mens
Bij waterschaarste krijgen stammen ruzies;
Internationaal ontstaan vluchtelingenstromen en oorlogen.
Allemaal crises die op te lossen zijn door zoetwater te maken uit zeewater in speciale fabrieken.

24/03/2024

Post 34.6: Avalokiteshvara’s 7 staten van geest
zienswijzen op WATER van een‘DIER type’

Je geest trainen in Mensenkennis = Mensenliefde

WATER = GELIJK aan AARDE:
ALS EEN VIS IN HET WATER, THUIS ! voor Mensen met een staat van geest van een DIERtype.

Wonderlijk dat ademen, vanaf het moment van ter Wereld komen, vaak met een klap, daarna adem je tot de dood.
Ademen doet elk levend wezen, het is ieders’ THUIS.
Het reageert op manifestaties van de buitenwereld met sneller of stotterend, maar thuis is er rust, een natuurlijke grote Vrede om in te vertoeven;
Luister naar je ademhaling!

Een spirituele staat van geest DIER type is te herkennen aan POSITIEVE KENMERKEN:
►Grenzeloze variatie
►Leven voor zichzelf cq. hun groep
►Verkrijgt geluk door zelf verantwoordelijkheid te nemen.

WATER = een vis in het water, thuis ! voor Mensen met een staat van geest DIERtype: gelijk aarde

WATER =ook GEWOONTE Voor Mensen met een spirituele staat van geest van een DIERtype.

Gewoonte is anders dan traditie.
Bij gewoonte heerst onnadenkendheid:
Je ademt zonder er verder bij stil te staan; gelijk een vis kieuwt in het water.

Tijdens corona hadden kinderen behoefte aan huisdieren
Na corona: dump de dieren, we gaan op vakantie…
Die beestjes zijn dan opeens een last…
Dus worden ze het huis uitgezet…
Het gebeurt met honden, hamsters, konijnen, katten en goudvissen…

Een spirituele staat van geest DIERtype is te herkennen aan NEGATIEVE KENMERKEN:
►Onwetendheid
►Leven in cirkeltjes
►Geen aandacht voor cultuur & ontwikkeling
►Volgzaam zonder er zelf over na te denken

WATER IS EEN POEL VOL BIODIVERSITEIT
Het wonder van leven is ongelimiteerd, en sterft uit bij gebrek aan water.
Zoetwater-maken houdt al het leven ongelimiteerd.

22/03/2024

Post 34.5: Avalokiteshvara’s 7 staten van geest
zienswijzen op WATER van een ‘HONGERIGE GEEST type’

Train je geest met Mensenkennis = Mensenliefde.

WATER = BLOED EN ETTER voor Mensen met een staat van geest van een Hongerige geest type
Dat komt door een onlesbare dorst naar water-vormen, -smaken & -verschijningen.
Geen water?, dan maar bloed en etter….

Deze staat van geest heeft nooit genoeg,
en smacht voortdurend naar nóg méér.

Een spirituele staat van geest van een Hongerige geest type is te herkennen NEGATIEVE KENMERKEN:
►Stomme onwetendheid
►Leven in een schaduwrealiteit
►Nooit genoeg hebben
►Geen positieve emoties
►Zichzelf kwijt zijn
►Dwangmatig neurotisch
►Overmatig alcohol & drugs gebruik,
►De omgeving is een mistige woestijn leegte

Een spirituele staat van Hongerige geest type is óók te herkennen aan POSITIEVE KENMERKEN:
►Leergierigheid
►Middenweg emoties: nieuwsgierigheid

WATER = ook leergierigheid opwekkend voor Mensen met een staat van HONGERIGE GEEST

Wetenschappelijk leren door -ongelimiteerd- professors, ingenieurs, specialisten en zakenmensen om kennis te vergaren over hoe efficiënter en effectiever ZOETWATER te MAKEN MET FABRIEKEN om meervoudig bij te dragen aan een betere Wereld.

Dát is de opwekking van leergierigheid bij hen die de wetenschap bestuderen…

WATER IS EEN LEVENSNOODZAAK DIE HEEL VEEL PROBLEMEN OPLOST

PS
►Een hongerige geest type verkrijgt geluk door het juiste voedsel en de juiste drank te nuttigen in de juiste omgeving.

20/03/2024

Post 34.4: Avalokiteshvara’s 7 staten van geest
zienswijzen op WATER van een staat van geest HELLEWEZEN type

Train je geest met Mensenkennis = Mensenliefde

Hellewezens geven ongeluk door en vermenigvuldigen het meedogenloos zonder genade

WATER = EEN MARTELWERKTUIG voor Mensen met een staat van geest van een HELLEWEZENtype
Mensen vonden manieren om het kostbare water om te zetten in vormen van marteling
Het idee om water op iemand te laten druppelen veroorzaakt pijn die hels is

Een spirituele staat van geest van een Hellewezen type is te herkennen aan NEGATIEVE KENMERKEN:
►Emotionele agressie
►haat
►pijn
►verdriet
►extreem koude-hete omgeving, vies, slijm, mensenrechten schendend, frustraties

WATER = ook KUNST VAN DE NATUUR voor Mensen met een staat van geest Hellewezen type
Dit is het wonder van leven.
Bij de staat van geest HELLEWEZEN zijn dit levensvormen in de hel

Probleem van de hel is dat het alles ongeluk is;
niet alleen jezelf ook anderen worden meegesleurd
Hellewezens’ geest heeft vele oorzaken:
van heel persoonlijk, tot en met een samenleving die zich als hel ontwikkeld heeft, of invloed van de natuur op een samenleving

Een spirituele staat van geest Hellewezen type is ook te herkennen aan POSITIEVE KENMERKEN:
►Kunst van de natuur
►Natuurwetten met on top: survival of the fittest

Water uit de hel is meedogenloos (bijv. overstromingen)

Water is ook bakken vol WATER van lijden:
Spiritueel is deze staat van geest rusteloos, gefrustreerd, verward, gevangen in gesloten concepten, voortdurend in elkaar geslagen door buitenwereldse oorzaak-gevolgen, achtervolgd door neurotische gedachten, ontstaan door de oneindige oceaan van ongeluk waar je eenzaam of in een groepje of met een hele bevolking in zwemt

Dit is niet het licht der vooruitgang van de Mensheid;
Dat was/is iets waarvan we hebben te LEREN hoe het niet-moet

►Een hellewezen verkrijgt geluk door het zelf herkennen van de eigen haat & frustraties

Een persoonlijke oplossing bij het herkennen van een hellewezen in je eigen geest?
Laat je geest vertoeven in natuurlijke grote Vrede: mediteer onder leiding van een Oosters meester

Adres

Hillegomstraat 12
Amsterdam
1058LS

Openingstijden

Maandag 10:00 - 18:00
Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00

Telefoon

+31206248613

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Casting International - NL nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Casting International - NL:

Video's

Delen

Kunst & Vermaak in de buurt


Andere Kunst en amusement in Amsterdam

Alles Zien

Dit vind je misschien ook leuk