Clicky

Passio Coelorum Rex Good Friday Exhibition

Passio Coelorum Rex Good Friday Exhibition A miniature Church Exhibition in Birzebbuga, Malta, set during the Holy Easter Period and opens one week before Palm Sunday. By Ludwig Noel Desira

Ada Hamis ix-Xirka segwu il-programm Popolin fuq TVM fis 7pm ser tigi migjuba il wirja Passio Coelorum Rex intervista u ...
31/03/2021

Ada Hamis ix-Xirka segwu il-programm Popolin fuq TVM fis 7pm ser tigi migjuba il wirja Passio Coelorum Rex intervista u dehra tal wirja 2021

Photos from Passio Coelorum Rex Good Friday Exhibition's post
31/03/2021

Photos from Passio Coelorum Rex Good Friday Exhibition's post

17/02/2021
Antique restoration and gilding finished on Jappy Frers 1860/1865 French Mantel Clock of Hunter with his horse and dog24...
17/08/2020

Antique restoration and gilding finished on Jappy Frers 1860/1865 French Mantel Clock of Hunter with his horse and dog
24k gilded and restored
Private collection Lino Pace

Xoghol gdid din sena
04/04/2020

Xoghol gdid din sena

Il wirja tinsab armata kull min jixtieq jigi jitawlila jibghatli msg u jista jigi jara b maskla 😊❤️🌺🙏
04/04/2020

Il wirja tinsab armata kull min jixtieq jigi jitawlila jibghatli msg u jista jigi jara b maskla 😊❤️🌺🙏

Kull min jibatli indirizz mibghatlu kopja tal ktieb liDin is sena ma harigg
26/03/2020

Kull min jibatli indirizz mibghatlu kopja tal ktieb li
Din is sena ma harigg

Il ktieb li kellu jigi pubblikat ghal din is sena sar ukoll avolja l wirja mhux ser tigi miftuha ghal pubbliku min ikun ...
25/03/2020

Il ktieb li kellu jigi pubblikat ghal din is sena sar ukoll avolja l wirja mhux ser tigi miftuha ghal pubbliku min ikun irid kopja jibghatli l address tieghu u nibghatulu kopja bil posta

Dan xi xol li kien ser jizzanzan din is sena
13/03/2020

Dan xi xol li kien ser jizzanzan din is sena

Il-Lejl It-Tajjeb Hbieb Maltin u Ghawdxin Dilettanti u Wirjiet !Propju din il-gimgha bqajt kemm kemm sieket bit-tama li ...
12/03/2020

Il-Lejl It-Tajjeb Hbieb Maltin u Ghawdxin Dilettanti u Wirjiet !
Propju din il-gimgha bqajt kemm kemm sieket bit-tama li din is-sena 2020 il-wirja Passio Coelorum Rex issir imma illum flimkien mal-familja tkellimna b'mod decizzjoni difficli hafna. Mhux inhossni b l'ebda kuntentizza u ninsabu imbikma fuq il-kazz ta' COVID 19 nirriferi ghal-Corona Virus.
Decizzjoni tieghi u il-Familja il-wirja u l ftuh li kellu jsir ser jigi Ikkancellat ghal-din is-sena u jekk Alla irid narawkhom ghas-sena id-diehla 2021.

Mhux facli li niktiba imma inhares wicci il-quddiem b'rispetivament lejn il-Poplu Malti u Ghawdxi specjalment il-Haddiema kollha fl'isptar u dawk ta sigurta.

Min qalbi Nirringrazzjaw b'mod specjali lil tobba,nurses,security,Pulizija, Suldati u haddiema li jinkonsistu fil-qasam tax-xoghol kollhu tax-xoghol li qedin jaghmlu ! biex il poplu jigi protett min din il-Covid 19.

Nappella li inzommu ma' Regolamenti mid-Dipartiment tas-sahha u inzommu il-Kalma li zgur Alla qed jehlisna min dan iz-zmien difficli li qedin fih bhalissa.

Naghmlu Kuragg u ma' Naqtawx qalbna hbieb Wirjiet u Dilettanti nifhem is-sitwazzjoni takghom ilkoll!.

GRAZZI MIN QALBI LIL KULHADD!!!! NARAWKOM 2021 !

Minghand L'organizzatur u l familja tieghi

PASSIO COELORUM REX

Il panewwijiet armati bil pitturi godda ghal din is sena xoghol ta pittura zejt fuq tila mill artist Mariorick Mifsud
05/02/2020

Il panewwijiet armati bil pitturi godda ghal din is sena xoghol ta pittura zejt fuq tila mill artist Mariorick Mifsud

Sepulklu li jien hdimt ghal habib tieghi
01/02/2020

Sepulklu li jien hdimt ghal habib tieghi

Zewg pitturi godda ghal din is sena xoghol tal pittura ta Charlon Bonello
28/01/2020

Zewg pitturi godda ghal din is sena xoghol tal pittura ta Charlon Bonello

28/01/2020
Progett 2020 getting nearly there
19/01/2020

Progett 2020 getting nearly there

Proget 2020 bdejna
12/01/2020

Proget 2020 bdejna

Dan hu l poster ufficjali ghal wirja 2020
07/01/2020

Dan hu l poster ufficjali ghal wirja 2020

Logo gdid ghal-wirjaXoghol l artistMarcio Ghigo
05/01/2020

Logo gdid ghal-wirja
Xoghol l artist
Marcio Ghigo

Dan huwa l poster ufficjali tas sena 2020 baqa biss logo u jigu printjati
05/01/2020

Dan huwa l poster ufficjali tas sena 2020 baqa biss logo u jigu printjati

Jehhlu l pitturi godda tas saqaf xoghol Mariorick Mifsud
06/06/2019

Jehhlu l pitturi godda tas saqaf xoghol Mariorick Mifsud

Pitturi godda ghas saqaf tal Knisja tieghi xoghol Mariorick Mifsud Zejt fuq tila
01/06/2019

Pitturi godda ghas saqaf tal Knisja tieghi xoghol Mariorick Mifsud
Zejt fuq tila

Ninsabu miftuhin illejla sa 8.30pm Birzebbuga
20/04/2019

Ninsabu miftuhin illejla sa 8.30pm Birzebbuga

Photos from Passio Coelorum Rex Good Friday Exhibition's post
20/04/2019

Photos from Passio Coelorum Rex Good Friday Exhibition's post

Last chance to view this year’s Exhibition for Good Friday open today till 11.30am and this evening from 5pm to 8pmHappy...
20/04/2019

Last chance to view this year’s Exhibition for Good Friday open today till 11.30am and this evening from 5pm to 8pm
Happy Easter and thanjs for your support
Ludwig

18/04/2019

Today live open till 11.30pm

18/04/2019
Il wirja armata ghal hadd il palm
15/04/2019

Il wirja armata ghal hadd il palm

15/04/2019

Address

Birzebbuga
BBG2100

Telephone

99407186

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Passio Coelorum Rex Good Friday Exhibition posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Nearby arts & entertainment


Other Arts & Entertainment in Birzebbuga

Show All

Comments

Wirjiet mis Socjeta Belad wahda rapprezetazzjoni hajja u wirja ta mejda artistka. Infakkar ukoll li Socjeta ghada kemm harget cd doppju b marci funebri li wiehed ghandu jkollu fil librerija ta marci
Silta qasira tal-marċ numru 4. VIA CRUCIS. Dan huwa wieħed minn 12 -il marċ li jinsabu fuq is-CD 'GOLGOTA' . Għal aktar informazzjoni fuq is-CD jew il-partituri mużikali, ibgħat 'private message' jew sms fuq 79770066.
Min jixtieq jakkwsita din is-CD l-ġdida 'GOLGOTA', ibgħatuli private message u s-CD titwassal lilkom f'post u f'ħin konvenjenti għalikom. Tistgħu wkoll takkwistaw din is-CD mill-Bar tal-Każin Beland jew mingħand 'Sunny Ironmongery' iż-Żejtun. Grazzi