Payam Ahoora

Payam Ahoora verified

14/06/2018

Payam Ahoora

08/10/2017

verified

27/08/2015

سنه

16/07/2015

باباشهابى

26/07/2014

Mobile Uploads

21/07/2014
18/07/2014

Payam Ahoora's cover photo

09/06/2014

بدون شرح...

03/06/2014

Hamid hamidi namer ❤️❤️

02/06/2014

زندگى در ٢٠ثانيه

01/06/2014

Emro Melbourne xalo naser

28/05/2014

سنندج جنگ ٢٤روزه

26/05/2014

Xazal

26/05/2014

❤️

22/05/2014

عباس کمندی متولد سال 1331 در شهر سنندج از همان سنین کودکی آثار نبوغ وی برای آشنایان نمایان شد. در سن شانزده سالگی به شعر سرایی ، قصه نویسی ، قصه پردازی مشغول بود. سال 1349 در یک مسابقه داستان نویسی در رادیو سنندج مقام اول را کسب نموده. و با توجه به کسب این مقام توسط آقای نقشبندی مدیر وقت رادیو به کار در رادیو دعوت شد. در سال 1350 پس از شرکت در یک شب شعر با حضور جمعی از بزرگان ادبیات ایران از جمله "معینی کرمانشاهی" که با ارایه تنظیم شعر حافظ مسئولیت ترانه سرایی خانه فرهنگ و هنر به عهده وی گذاشته شد. تا سال 1356 نود و پنج درصد ترانه هایی که در رادیو سنندج ضبط می شد از خانه فرهنگ و هنر ارایه می گردید.کارهای انجام شده توسط آقای عباس کمندی:1- سرودن اشعار بیش از 150 ترانه2- ساخت و اجرای بیش از 60 آهنگ و ترانه3- اجرا و ارایه مجموعه های آهنگ (گلاویژ، پرشنگ، اورامان، کیژی کورد در 3 شماره)4- گردآوری مظاهر فرهنگ فلکلوریک (فرهنگ مردم)5- گردآوری و تحقیق زندگی نامه شخصیت های کرد و تبدیل آن به فیلمنامه از آن جمله (سنجرخان، سید عطا کل، زندگی پهلوان حسین گلزار کرمانشاهی، غارت آثار زیویه، میر نوروز

22/05/2014

استاد عباس كمندى

19/05/2014

Snaa

18/05/2014

شبهاى سنندج
عکس های جدید سنندج

13/05/2014

گزارش قديمى قبرستان تايله و...

13/02/2014

عکس های جدید سنندج

لايك زدن اين پست يا كامنت گذاشتن به شوخان هيچ كمكي نمي كنه،لطفا اين پست را به اشتراك بگذاريد شايد كساني كه مي توانند به هر نحوي به اين فرشته كمك كنند,مسمر ثمر باشند.مي خوام غيرت كردي را اينجا نشون بديد.

» ﺷﻮﺧﺎﻥ « ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻭﺩ، ﻭﻟﯽ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺶ
ﺟﺰ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺤﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ . ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ
ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩ
ﻭ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺁﻣﭙﻮﻝ
ﭘﻨﯽﺳﯿﻠﯿﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﯾﺾ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ
ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺭﺍ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﺮﺩ.
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎﯼ ﮐﺎﺭ، ﺍﻭ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺭﺍﻫﺶ ﺁﻧﺠﺎ
ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪﺍ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﺶ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﺸﺪ . ﺑﺪﻥ ﺷﻮﺧﺎﻥ ﭼﻨـﺪ
ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﭘﺮ
ﺍﺯ ﻟﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﺧﮏ ﺷﺪ، ﺯﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺶ
ﺁﺏ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺮﮐﯿﺪ ﻭ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﺷﺪ، ﻣﻮﻫﺎ ﻭ
ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯼ ﺷﻮﺧﺎﻥ
ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻮﺩ .
ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﻨﺪﺭﻡ »ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ« ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﯽ
ﺳﯿﻠﯿﻦ. ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺷﻮﺩ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ، ﺩﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺷﻮﺧﺎﻥ
ﺭﺍ ﺭﺑﻮﺩ.
ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﺪﺭﻩ ﺍﯼ ﺣﺎﻻ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﯾﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮ
ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .
ﺁﻗﺎﯼ ﻭﺯﯾﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ! ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺷﻮﺧﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺷﻤﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺯﺑﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﻨﺠﻪ ﻃﻼ .
ﺷﻤﺎ ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮﺭ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺑﯽ ﺭﻗﯿﺐ ﺍﺳﺖ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻭﺯﯾﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻫﻢ
ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺁﻗﺎﯼ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺷﻮﺧﺎﻥ ﺑﻪ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺁﻣﺪ،
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺍﻫﺶ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﺣﺮﻓﺶ ﺑﻪ
ﮔﻮﺵ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺁﻣﺪ، ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﻭ ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ .
ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ! ﺷﻮﺧﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﺪﺭﻩ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ
ﻣﺮﺩﻣﺶ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻨﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎﺭﻧﺪ ﯾﺎ
ﮐﺎﺭﮔﺮ، ﭘﺪﺭ ﺷﻮﺧﺎﻥ
ﻫﻢ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ
ﺷﻤﺎ ﭼﺮﺍ
ﺭﻏــــﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ
ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺩﺭ ﻣﻀﯿﻘﻪ ﺍﻧﺪ .
ﺷﻮﺧﺎﻥ ﺳﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ . ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎﻝ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ
ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ، ﻭﻟﯽ ﺍﺛﺮﺵ ﻫﯿﭻ ﺑﻮﺩﻩ، ﻫﯿﭻ .
ﺷﻮﺧﺎﻥ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺩﺳﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﻮﺩ، ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺒﻮﺩﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺷﻮﺧﺎﻥ ﻭ
ﭘﺪﺭﺵ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ
ﮐﺸﻮﺭ
ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺁﻗﺎﯼ ﻭﺯﯾﺮ! ﺷﻮﺧﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻻﯾﻞ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ،
ﭼﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ
ﺩﺳﺖ
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﺷﻮﺧﺎﻥ ﻭ
ﺻﺪﻫﺎ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ .
ﺁﻗﺎﯼ ﻭﺯﯾﺮ! ﭼﺸﻤﺎﻥ » ﺷﻮﺧﺎﻥ « ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ؛
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺷﻮﺧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﺑﯿﺪ

08/01/2014

khiaban shapor by ----------------->saman zirek

awiar nazar

04/01/2014

khiaban shapor by ----------------->saman zirek

31/12/2013

Merry Christmas

31/12/2013

shar sna by ----------------->saman zirek

Address

Madalya, VIC
3088

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Payam Ahoora posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Payam Ahoora:

Videos

Share

Nearby arts & entertainment

#}