Dĩnh Tattoo

Dĩnh Tattoo tattoo nghệ thuật
(4)

30/11/2023

* CHỈ 800K * KHUNG NÉT KÍNH LƯNG
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á .nhật cổ
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

18/09/2023

* CHỈ 800K * KHUNG NÉT KÍNH LƯNG
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

Mẩu cho ace tham khao
15/09/2023

Mẩu cho ace tham khao

Mẩu cho ae tham khảo
12/09/2023

Mẩu cho ae tham khảo

13/07/2023

** chỉ 800k ** KHUNG NÉT KÍNH LƯNG
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

29/06/2023

** CHỈ 800K ** KHUNG NÉT KÍNH LƯNG
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

24/06/2023

..."KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

24/06/2023

....KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

18/06/2023

..Siêu giảm KHUNG KÍNH LƯNG 800K

KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á . Nhật cổ
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

20/05/2023

..KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á . Nhật cổ
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

14/05/2023

.. KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

21/03/2023

Hot !!! KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

14/03/2023

Hot hot!!! KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

14/03/2023

KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K ...
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

13/03/2023

KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K ..
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

13/02/2023

KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

30/01/2023

Mở khoá học , chỉ tuyển 2 học viên trong tháng
giảm giá khoá học chỉ 5tr
Đảm bảo trong 2 thang ae sẽ co lương
Ko cần biết vẽ
Chi cần đâm mê
Tatoo Dĩnh
Nhận và đào tạo học viên
Học nghề nhanh . 2 thang làm có tiền
công việc ổn định .nhận lại làm
Lương cơ bản 15-30tr
Tay nghề chuẩn 30-50tr
Lh " 0971822779 ( anh Dĩnh) để bit thêm chi tiết

25/09/2022

KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

14/09/2022

Mở khoá học , chỉ tuyển 2 học viên trong tháng
giảm giá khoá học chỉ 5tr
Đảm bảo trong 2 thang ae sẽ co lương
Ko cần biết vẽ
Chi cần đâm mê
Tatoo Dĩnh
Nhận và đào tạo học viên
Học nghề nhanh . 2 thang làm có tiền
công việc ổn định .nhận lại làm
Lương cơ bản 15-30tr
Tay nghề chuẩn 30-50tr
Lh " 0971822779 ( anh Dĩnh) để bit thêm chi tiết

🌟 Hình Xăm - Lời tự sự của nội tâm ?❖ Hình Xăm không chỉ thể hiện Cá tính - Phá cách - Đẳng cấp ,sâu trong mỗi hình xăm ...
10/09/2022

🌟 Hình Xăm - Lời tự sự của nội tâm ?
❖ Hình Xăm không chỉ thể hiện Cá tính - Phá cách - Đẳng cấp ,sâu trong mỗi hình xăm còn là một câu chuyện, lời tự sự đến từ nội tâm của chủ nhân. Hình xăm để Hoàn hảo không thể thiếu cốt lõi “Ý Tưởng đặc biệt” từ chủ nhân và người nghệ sĩ thực hiện hình xăm có tầm.
✔️ Trải qua hơn 12 năm làm việc cùng phát triển, với sự quy tụ của những Nghệ sĩ GIỎI cùng chung lý tưởng và theo đuổi những giá trị giống nhau. DĨNH TATTOO luôn nỗ lực tạo nên từng tác phẩm hoàn hảo qua câu chuyện - ý tưởng và sự tin tưởng của những tín đồ đam mê tattoo trong nước và quốc tế.
✔️ Với tiêu chí Bất kể hình xăm của bạn lớn hay nhỏ, đều Đặc biệt nhất đối với Dĩnh tattoo Để lưu giữ một hình xăm trên da luôn là quyết định lớn trong đời mỗi người, chúng tôi rất trân trọng khi được đồng hành cùng khách hàng của mình làm nên điều đó.
✔️ Từ Câu chuyện, Ý tưởng của bạn, là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nghệ sĩ của Dĩnh TATOO tạo nên một tác phẩm hoàn hảo nhất khiến bạn Hài lòng và Tự tin khi sở hữu món đồ Hiệu được cá nhân hoá.
✔️ Nghệ sĩ xăm giỏi với nhiều năm kinh nghiệm tại DĨNH Tattoo sẵn sàn thổi hồn cho những hình xăm xưa cũ, thay thế Sẹo, vết rạn, khuyết điểm bằng món trang sức Độc đáo - Khác biệt
✔️ Để ra đời một tuyệt phẩm, quy trình làm việc và trang thiết bị màu mực đều được nhập khẩu 1OO% (USA) và tuyệt đối vệ sinh. Không gian thực hiện riêng biệt để nghệ sĩ và khách hàng thực hiện hình xăm thoải mái nhất.
DĨNH Tattoo còn là nơi đào tạo ra những thế hệ Artist đầy tài năng ở nhiều nước trên thế giới. Với bộ sư tập giải thưởng đồ sộ Ở những cuộc thi Lớn & Đấu với hàng trăm thợ xăm trong nước và quốc tế suốt nhiều năm qua như:Malaysia tattoo expo, Changmai tattoo fest, Taiwan tattoo convention, X ink tattoo convention, Vietnam tattoo convention , Saigontattooexpo , Tv..v..
🔹 Dĩnh Tattoo luôn dành cho khách hàng của mình những giá trị tốt nhất, nghệ sĩ tư vấn thiết kế miễn phí. Cùng chế độ bảo hành hình xăm vĩnh viễn như 1 lời khẳng định tác phẩm mà chúng tôi cùng bạn tạo nên là một hình xăm đẹp và hoàn hảo.
👉 Nếu Bạn đang dự định sở hữu một hình xăm đừng ngại INBOX ngay Dĩnh tattoo nghe tư vấn nhé.
👇 Cùng xem 1 vài tác phẩm được thực hiện tại
DĨNH TATTOO
-------------✫❖✫----------------
🔹 Dĩnh tattoo 0971 822 779

KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K  KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .     BAO ĐẸP NHƯ MẪU               - B...
07/09/2022

KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

18/08/2022

KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

01/08/2022

KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á . Nhật cổ
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

31/05/2022

KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

24/04/2022

KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

02/04/2022

KHUNG NÉT KÍNH LƯNG 800K
KÍNH LƯNG HOÀNG THÀNH GIÁ CHỈ 2.tr .

BAO ĐẸP NHƯ MẪU

- BẮP TAY 500.000₫. ( chỉ áp dụng với khổ a4)

- KÍN TAY 1.300.000₫

- 1/2 LƯNG 1.000.000₫

- KÍN LƯNG 2.000.000₫

- BẮP CHÂN 1.000.000₫

- 1/2 CHÂN 1.500.000₫

- KÍN CHÂN 2.500.000₫

- KÍN NGỰC 1.000.000₫
Lưu ý : Chỉ áp dụng các hình màu trắng đen với bản giá trên , the loai châu á
Alo 0971 822 779
Để được tư vấn miễn phí
Uy tín đặt trên hàng đầu

Chuẩn mực USA
Thợ chuyên nghiệp từ 3 đến 10 năm .
Kim mới đảm bảo an toàn .
Môi trường sạch sẽ
NÓI KHÔNG VỚI XĂM DẠO
Địa chỉ : 221 tô ký, ấp mới 1. Tân Xuân , hóc môn .HCM
0971822779

Address

221 Tô Ký . Tan Xuan , Hoc Mon
Ho Chi Minh City

Telephone

0971822779

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dĩnh Tattoo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Dĩnh Tattoo:

Videos

Share

Nearby arts & entertainment


Other Ho Chi Minh City arts & entertainment

Show All