Clicky

Dansmakers Amsterdam

Dansmakers Amsterdam DANSMAKERS AMSTERDAM 1993 - 2020
Dansmakers Amsterdam has been merged into ICK Artist Space since January 2021. Info about the ongoing activities of Dansmakers Amsterdam and new activities of ICK Artist Space: www.ickamsterdam.com > artistspace.

Dansmakers Amsterdam supports talented choreographers. We provide a place for choreographers to develop their talents and we are an international platform for the rise of new ideas in the dance discipline. We intend to pioneer the discourse on dance by means of performance, workshops and symposia. Want to stay updated? Subscribe to our newsletter with the following link: http://www.dansmakers.nl

Werkend zoals gewoonlijk

Open Call - New Adventures 2022
22/10/2021
Open Call - New Adventures 2022

Open Call - New Adventures 2022

Do you have a new, innovative idea that you would like to develop further under the wings of ICK-Artist Space? In a four week trajectory you will have the opportunity to do research and enrich your experience and will be financially and artistically supported by ICK. The trajectory is finished off w...

DANSMAKERS AMSTERDAM 1993 - 2020Dear visitor,Dansmakers Amsterdam has been merged into ICK Artist Space since January 20...
08/01/2021

DANSMAKERS AMSTERDAM 1993 - 2020

Dear visitor,

Dansmakers Amsterdam has been merged into ICK Artist Space since January 2021, this FB page will cease to exist. We had a great time with you and hope to see you again at ICK Artist Space ICK Dans Amsterdam

NL
Beste bezoeker,
Dansmakers Amsterdam is sinds januari 2021 opgegaan in ICK Artist Space, deze FB pagina houdt op te bestaan. We hebben een geweldige tijd met jullie achter de rug en hopen je terug te zien bij ICK Artist Space / ICK Dans Amsterdam.
EN
DANSMAKERS AMSTERDAM 1993 - 2020
Dear visitor,
Dansmakers Amsterdam has been merged into ICK Artist Space since January 2021, this FB page will cease to exist. We had a great time with you and hope to see you again at ICK Artist Space.
Voor actuele informatie over de doorlopende activiteiten van Dansmakers Amsterdam en nieuwe activiteiten van ICK Artist Space, ga naar: www.ickamsterdam.com > artistspace.Heeft u nog vragen over een project uit 2020 of eerder, neem dan contact op met Els de Wit via [email protected]

Heeft u vragen over zaal- of studio verhuur van (voormalig) Dansmakers Amsterdam, neem dan contact op met Likeminds via [email protected]

Bedankt voor uw interesse, we zien u graag terug bij ICK Artist Space!

30/12/2020
Saying Goodbye

(NL/EN)
We zijn stilletjes van het logo van Dansmakers Amsterdam gaan houden, die vette volgelopen letters die zo keurig in een frame zijn gezet. Waar is de tijd dat we het logo in onze schone mallen spoten, en er de industriële muren van Dansmakers Amsterdam met genoegen mee ontsierden? En jij, als je het logo nog eens tegenkomt, waar denk je aan?

Het duurt niet lang meer voordat ICK Artist Space de functie van productiehuis overneemt, met Suzy Blok aan het hoofd, met de Company en de Academy als verrijkende kompanen en pilaren. Een nieuwe, grote stap voor de verbetering van talentontwikkeling van hedendaagse dans in Amsterdam. Voor ons, trouw team van Dansmakers Amsterdam is het - helaas - een echt vaarwel.

Dank je wel Evelien van de Sanden, voor je daadkracht waardoor elke productie op zijn voeten belandde. Dank je Els de Wit, die precies wist hoe je van een gebouw een thuis moest maken voor maker en huurder, dank je Ruth Verraes, de levendige stem, look & feel achter Dansmakers Amsterdam en Rory van der Oest voor je toegewijde en geduldige technische steun, en dank je Lara van Lookeren, dramaturg in spe waarop je kunt bouwen.

Zoveel mensen die betrokken zijn geweest en Dansmakers tot deze open en gastvrije plek wisten te maken: Arthur Stokvis, Peter Tichelaar, en onze trouwe freelancers, Moreno Perna, Thomas Lenden, Peter Franken en lieve vrijwilligers, Annelies Doom, Berber de Jong, Sol Ballings, Karolina Krynicka, Ixhel Altamirano, Mavi Veloso, Rebecca Lillich en al wie het mogelijk maakte, fondsen, partners, mecenassen, heel veel dank!
We wensen Suzy Blok en het team van ICK Artist Space een voortvarende trip en we kijken reikhalzend uit naar de aankondiging van het nieuwe programma.

Wil jij ook niets missen? Schrijf je dan vandaag nog in op hun social media kanalen en nieuwsbrief.
ICK Dans Amsterdam
~~~
(EN)
We have slowly come to love the logo of Dansmakers Amsterdam, those bold flooded letters so neatly placed in a frame. Where is the time when we sprayed the logo into our clean moulds and gladly disfigured the industrial walls of Dansmakers Amsterdam with it? And you, when you see the logo again, what will you think of?

It won't be long before ICK Artist Space takes over the function of production house, with Suzy Blok at the head, with the Company and the Academy as enriching companions and pillars. A new, big step for the improvement of talent development of contemporary dance in Amsterdam. For us, loyal team of Dansmakers Amsterdam it is - unfortunately - a real farewell.

Thank you, Evelien van de Sanden, for your decisiveness that put every production on its feet. Thank you Els de Wit, who knew exactly how to make a building a home for maker and tenant, thank you Ruth Verraes, the lively voice, look & feel behind Dansmakers Amsterdam and Rory van der Oest for your dedicated and patient technical support, and thank you Lara van Lookeren, future dramaturge you can build on.

So many people who have been involved and knew how to make Dansmakers this open and hospitable place: Arthur Stokvis, Peter Tichelaar, and our loyal freelancers, Moreno Perna, Thomas Lenden, Peter Franken and dear volunteers, Annelies Doom, Berber de Jong, Sol Ballings, Karolina Krynicka, Ixhel Altamirano, Mavi Veloso, Rebecca Lillich and all those who made it possible, funds, partners, patrons, thank you very much!

We wish Suzy Blok and the ICK Artist Space team an energetic trip and we eagerly look forward to the announcement of the new programme.

Don't you want to miss anything? Subscribe to their social media channels and newsletter today.
ICK Dans Amsterdam

#goodbye #dansmakers

23/12/2020
GETTING EXCITED

(NL/EN)
Stel je een huis voor, waar genoeg plaats is voor alle ideeën kunstenaars. Waar ‘fris en onstuimig’ naast ‘ervaren, diepgravend en geoefend’ staat. Een huis waar diverse disciplines elkaar opstuwen en kansen voor het grijpen liggen. Dansmakers Amsterdam brengt in haar nieuwe huis maar liefst 27 jaar ervaring mee in talentontwikkeling en een breed internationaal netwerk. ICK Dans Amsterdam viert dit jaar haar tiende jubileum, een stadsgezelschap waar je in Amsterdam niet meer omheen kan. Een spetterend huwelijk.

Wat zit er voor jou in? Als nieuwe maker van ICK Artist Space krijg je in de toekomst de kans te werken met getalenteerde dansers van de junior company, bij te dragen aan het educatieproject van ICK-Academy, of input te krijgen! Daarnaast wordt er dwars door ICK Dans Amsterdam gewerkt met Associate Artists. Waaronder beeldend kunstenaar en curator Bogomir Doringer, die de artistieke invulling van diverse projecten in ICK Artist Space versterkt.

En wat zit er voor jou in, ons publiek? Het duurt nog even, maar eens elk plan vanuit een stevige basis is uitgevouwen, en corona de wereld uit is, wordt de Amsterdamse dansscene gespekt met festivals, coming togethers en kleurrijke events. Kijk je ook al zo uit naar You Better Move #10? Zoveel plannen en ideeën, we popelen, maar nemen de tijd dit nodig is.

We love dance! Je begrijpt dat we niet zonder jou kunnen, jij, danser, kunstenaar, publiek, dansliefhebber, collega, fonds… ben je ook zo enthousiast?
~~~
(EN)
Imagine a house where there is space for the ideas of artists. Where 'fresh and fiery' are next to 'experienced, profound and practised'. A house where various disciplines push each other’s borders and there are opportunities to seize. In her new house, Dansmakers Amsterdam brings no less than 27 years of experience in talent development and a broad international network. ICK Dans Amsterdam is celebrating its tenth anniversary this year, a city company you can't ignore in Amsterdam. A sparkling marriage.

What's in it for you? As a new artist of ICK Artist Space, you'll get the chance to work with talented dancers from the junior company, contribute to the education and research project of ICK-Academy, and get input and feed-back. ICK Dans Amsterdam also works with Associate Artists. Including visual artist and curator Bogomir Doringer, who reinforces the artistic interpretation of various projects in ICK Artist Space.

And what's in it for you, our audience? It will take a while, but once every plan is unfolded from a solid base, and corona is no longer in the world, the Amsterdam dance scene will be fed by Festivals, coming togethers and colourful events. Are you looking forward to You Better Move #10? So many plans and ideas, we are eager, but we need to be patient.

We love dance! You understand that we can't do without you, dancer, artist, audience, dance lover, colleague, fund... are you getting excited?

16/12/2020
Looking forward

(NL/EN)
De première van Keren Rosenberg in maart, de nationale tour tijdens Moving Futures (april), New Adventures (mei/juni) en de internationale Aerowaves Twenty21 kunstenaars zoals Lois Alexander die on tour gaan… de agenda van ICK Artist Space vult zich al met spannende makers en trajecten die gestart zijn bij Dansmakers Amsterdam.

We hebben een tof jaar in petto met verrassende namen waaronder Mami Kang, Courtney May Robertson en Andreas Hannes. Wat komt er nog meer? Voor de oplettende onder ons: de verloving tussen Dansmakers Amsterdam en ICK heeft al een mooie geschiedenis. Met Dansmakers Amsterdam Welcomes geven we sinds 2017 ook podium aan ICK makers als Jesús de Vega en Aleksandra Lemm.

En onze band met ICK maakte het mogelijk om ons New Adventures programma jaarlijks met extra residenten uit te breiden. Denk aan Moreno Perna, Karel Tuytschaever, Elisa Zuppini, Sherise Strang en Chronos. De vier makers van Chronos pionieren in Artist Space en gaan al in februari in première! Waar? In onze trouwe theaterzaal onder de nieuwe naam Podium Noord.

Tot slot: de Open Call voor het nieuwe New Adventures seizoen is reeds gelanceerd. Meld je snel aan via ICK Dans Amsterdam. Misschien word jij wel de eerste New Adventures resident van ICK Artist Space?
~~~
(EN)
We look forward to the premiere of Keren Rosenberg Works in March, the national tour during Moving Futures starting in April, New Adventures residency program in the house May/June, and the international Aerowaves Twenty21 artists, like Lois Alexander Dancer and Choreographer on tour.

The agenda of ICK Artist Space is already filling up with exciting artists and trajectories. We have a great year in store with surprising names like Mami Kang, Courtney Robertson at Festival CEMENT and Andreas Hannes.

What more is there to come? For the observant among us: the engagement between Dansmakers Amsterdam and ICK already has a beautiful history. With Dansmakers Amsterdam Welcomes we have offered the stage to ICK makers such as Jesús de Vega and Aleksandra Lemm since 2017.

And our connection with ICK made it possible to expand our New Adventures programme with extra residents every year. Think of Vortex Magick, BARRY - Karel Tuytschaever, Elisa Zuppini, Sherise Strang and Chronos.
The four artists of Chronos are pioneering Artist Space and will premiere in February! Where will they premiere? In our faithful theatre with a brand new name: 𝐏𝐨𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐍𝐨𝐨𝐫𝐝.

Finally: the Open Call for the new New Adventures season has already been launched. Sign up soon via ICK Dans Amsterdam. Maybe you will become the first New Adventures resident of ICK Artist Space?
https://forms.gle/XmF4x5TBgdB16mTB7

Photography: Thomas Lenden, Alwin Poiana Photography, Bart Grietens, Oliver Look Photography

11/12/2020
LOOKING BACK

(NL/EN)
De afgelopen vier jaar waren een intense trip. Maar allemachtig! De voorstellingen leken jaar op jaar steeds meer te knetteren, wat een energie. Tussen 2017 en 2020 alleen al waren er meer dan 90 makers betrokken bij 110 programma’s!

2017 was het jaar van heel wat eerste keren. Onze eerste Dansmakers Welcomes, onze eerste New Adventures, onze eerste Sharing Practice.
En You Better Move #1. Een oprechte boodschap aan de makers en het veld om vooral te blijven bewegen. En een acte van verzet: een podium onbespeeld laten was geen optie!

Met een bewonderenswaardige inzet van zoveel makers, werd het podium een bruisende plek waar dansmakers talent hun ideeën konden uitproberen, op onderzoek konden gaan, konden schitteren en falen.
New Adventures werd onze stoomketel voor experiment waar ons publiek niet zelden de meest gedurfde presentaties mee maakten, niets was te gek!
Afgelopen vier jaar produceerden we 14 premières van net afgestudeerde makers uit het Moving Forward traject waaronder Jija Sohn, Evangelos Biskas, Andreas Hannes en Stina Fors, met dank en steun van Dansgroep Amsterdam en de Moving Futures partners. En we presenteerden ook premières van makers die onder de paraplu van Dansmakers zich hebben ontwikkeld tot gevorderde makers: Fernando Belfiore, Marie Goeminne, Cecilia Moisio en Gaia Gonnelli. In al die producties lagen er prachtige uitdagingen! Voor onze pool techniekers en lichtontwerpers, voor onze fotograaf en video editors, barmedewerkers en vrijwilligers en ons team.

Tenslotte blikken we nog terug op onze bijdragen aan Moving Futures, het bruisende festival voor de nieuwe generatie dansmakers. Wist je dat Dansmakers Amsterdam ooit een van de initiators was van het event? We lanceerden een pilot van het festival in 2012 onder de naam Punch!

Zoveel meegemaakt, zoveel geleerd! Maar het avontuur is nog niet klaar. Vanaf januari gaan we verder onder ICK Artist Space. Dus blijf ons volgen!

Love to see you back at ICK Artist Space
Abonneer je vandaag nog op hun social media kanalen.
ICK Dans Amsterdam

~~~
(EN)
The last four years have been an intense trip. But by al means! The performances seemed to buzz more and more year after year, what an energy. Between 2017 and 2020 alone, more than 90 makers were involved in 110 programmes!

2017 was the year of many first times. Our first Dansmakers Welcomes, our first New Adventures, our first Sharing Practice.
And You Better Move #1. A sincere message to the makers and the field to keep moving. And an act of resistance: leaving a stage unused was not an option!

With the admirable efforts of so many artists, the stage became a vibrant place where dance talents could try out their ideas, explore, shine and fail.
New Adventures became our boiler for experimentation where our audience often experienced the most daring presentations, In the last four years we produced 14 premieres, some of these were of recently graduated makers from the Moving Forward trajectory including Jija Sohn, Evangelos Biskas, Andreas Hannes and Stina Fors, with thanks and support from Dansgroep Amsterdam. And we also presented premieres by makers who we supported during long-term artistic residencies in the past and are now advanced independant makers such as Fernando Belfiore, Marie Goeminne, Cecilia Moisio and Gaia Gonnelli. In all those productions there were wonderful challenges! For our pool of technicians and lighting designers, dramaturges, for our photographer and video editors, bartenders and volunteers and our team.

Finally, we look back on our contributions to Moving Futures, the vibrant festival for the new generation of dance makers. Did you know that Dansmakers Amsterdam was one of the initiators of the event? We launched the first pilot of the festival in 2012 under the name Punch!

We have been through so much, learned so much! But the adventure isn't over yet. From January we will merge into ICK Artist Space. So keep following us!

Love to see you back at ICK Artist Space
Subscribe to their social media channels today.
ICK Dans Amsterdam

Artists: Fernando Belfiore Evangelos Vaggelis Biskas V Jesus de Vega, Chronos Ingeborg Meier Andersen Keren Rosenberg Works Jija Sohn Ariah Lester Marie Goeminne, Vortex Magick Andrea Zavala Folache Julia Monschau Asuka J. Riedl Sedrig Verwoert Christian Yav Sigrid Stigsdatter Mathiassen Andrea Hannes Moa Holgersson Isadora Tomasi Lois Alexander Fernanda Libman Nika Jankovic Arian Šajina Courtney Robertson Charlie Laban Trierl Stina Force Liza van Brakel Marco Di Thais Paula Chaves Bonilla Sherise Strang

Photography: Thomas Lenden Alwin Poiana Photography Bart Grietens Ton de Zwart, Jochem Jurgens Fotografie Paul Mc Gee Bas de Brouwer Paul Sixta Oliver Look William van der Voort

Adres

Gedempt Hamerkanaal 203
Amsterdam
1021 KP

Telefoon

+31655775537

Producten

You Better Move One-day dance festival, Moving Forward Trajectory for talent development, New Adventures Dansmakers Residency Program, Moving Futures Festival, Dansmakers Amsterdam Welcomes: dance program, Open Studio, Rental

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Dansmakers Amsterdam nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Dansmakers Amsterdam:

Video's

Contemporary dance production house and stage for makers with unravelled, suprising and abrasive work

Dansmakers Amsterdam is a unique and welcoming stage for dance & culture in Amsterdam North. A production house for new and upcoming talent for choreography and dance performance.

On the outskirts of the popular neighborhood Vogelbuurt in Amsterdam North, located at the waterside of the IJ, you'll find the industrial complex of the old Stork factory. The main hall at Gedempt Hamerkanaal 203 has been converted into theatre with 150 seats. With its dance studios, bar, offices and stage, Dansmakers Amsterdam is a Centre for culture in Amsterdam North.

The House produces programs full of surprising, abrasive and innovative dance, made by promising or proven talent. Annually you can experience the Moving Futures dance festival with the latest dance productions of five dance production Houses. You Better Move, the recurring one-day dance festival is an absolute must for those who want to be inspired by bold and brutal work of the most quirky young performance and dance talents. Throughout the year there is (inter) national work to discover.

Dansmakers Amsterdam is one of the initiators of the Moving Forward talent development trajectory in which a recently graduated choreographer is supported by national dance production houses when creating new work. And throughout the year the House is a vibrant place the dance studio or stage are in use by various choreographers. They are residents, selected for the New Adventures program or guests, scouted or invited by Artistic and General Director Suzy Blok.

Kunst & Vermaak in de buurt


Andere Theaters in Amsterdam

Alles Zien

Comments

Butoh international Festival. Munganga Theatre. Amsterdam 8-9 October UNCONVENTIONAL, EXPERIMENTAL, CONTROVERSIAL 14 performers 10 performances with dancers from: Belgium, France, Germany, Iran, Italy, Mexico, Poland, Spain, U.S.A. 5 performances per day SELECTED ARTISTS Alicia Bisier . Spain | Bob Lyness . U.S.A. | Christian Bernecker . Germany | Coco Villarreal . Mexico | Ehsan Sadigh . Iran | Elisabeth Damour . France | Erika Hassan . U.S.A. | Ezio Tangini . Italy | Golzar Hazfi . Iran | Gul . Spain | Julianne Kasabalis . Belgium | Maruska Ronchi . Italy | René Baptist Huysmans . The Netherlands | Limen Butoh Theatre Sylwia Hanff . Poland PROGRAM Friday 8th Golzar Hazfi, Ehsan Sadigh A Dream Christian Bernecker 9 Petals p a u s e Ezio Tangini Mezzanine Alicia Bisier The Japanese Indigena Maruska Ronchi Red Moon Saturday 9th Erika Hassan and Bob Lyness She Prefers Fire Juklianne Kasabalis Ana.Morphism p a u s e Coco Villarreal, Gul Bodhi Elisabeth Damour, René Baptist Huysmans Closer to my undisclosed Desire Limen Butoh Theatre Sylwia Hanff The Song of Semi Technical assistant: Mon Costa Justes dates, time, ticket prices Fri 8th October 8:30pm € 25 Sat 9th October 8:30pm € 25 both the days € 45 Concession € 20 and € 35 for both the days (only for certified students and unemployed) Due to limited seats available for covid-19 restriction, tickets will only be available online. Info and booking: [email protected] telephone: 020 6759837 www.munganga.nl https://www.facebook.com/TEATROMUNGANGA Photographer: Birgit Sanders For further information contact Ezio Tangini e_mail [email protected] The Butoh festival Amsterdam taking place at Munganga Theatre Schinkelhavenstraat 27 hs2 1075 Amsterdam Press contact: Ezio Tangini tel.+39 3385004680 email: [email protected] Butoh Festival Amsterdam 8th- 9th October 2021 –edition V– The festival will be produced without any public or private grant. turn on the Scene! www.inbetweenbutoh.com
In het online jaaroverzicht 2020 Amsterdams Fonds voor de Kunst - Projectsubsidies Innovatie: nieuwe media en e-cultuur over het ℙ𝕖𝕣𝕗𝕠𝕣𝕞𝕒𝕟𝕔𝕖 𝕋𝕖𝕔𝕙𝕟𝕠𝕝𝕠𝕘𝕪 𝕃𝕒𝕓 Wat is het nu precies en wat gebeurt er in deze nomadische werkplaats voor podiumkunstenaars als Tg. Winterberg/ Marlyn Coetsier, Firma DRAAK, BetweenTwoHands, Nineties Productions e.a.? Zie: https://jaaroverzicht2020.afk.nl/7/ Performance Technology Lab is een initiatief van Stichting Likeminds, Dansmakers Amsterdam, Over het IJ, de Toneelmakerij en Feikes Huis in samenwerking met
𝐒𝐮𝐳𝐲 𝐁𝐥𝐨𝐤 𝐞 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞𝐫 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐥 formano la 𝐁𝐥𝐨𝐤 & 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 ad Amsterdam nel 1989 (che rimarrà attiva fino al 1999) con l’intento di ricercare un proprio stile di movimento che creasse una forma molto fisica e dinamica di teatro-danza. Fu proprio nel 1990 che la compagnia iniziò a delineare il proprio stile basato sulla fisicità, sull'equilibrio dei corpi e sul movimento acrobatico, lasciandosi ispirare da temi riguardanti la società e le relazioni, osservando cosa crea o cosa suscita le nostre ossessioni, le nostre fascinazioni, le nostre mancanze. 𝐈𝐬𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐚𝐧𝐳 scrive “𝑇ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑠𝑒𝑥 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟, 𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛. 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑠 𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐, 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑢𝑛𝑛𝑦, 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑛𝑎𝑖̈𝑣𝑒.” Ogni performance parte da un tema, da un movimento specifico che viene studiato da ogni singola angolazione e punto di vista per poi sviluppare tutta l’idea teatrale e la coreografia. L’obbiettivo è la ricerca dell’originalità dell’idea ed è fondamentale, a tal proposito, l’improvvisazione dei performer durante il processo creativo per far emergere le peculiarità di ogni interprete. Spesso il gruppo collabora con compositori e musicisti dal vivo in una costante ricerca di nuove forme e strutture artistiche, utilizzando a volte partiture musicali scritte appositamente, oppure creando la musica a partire dal movimento stesso. Tra le diverse collaborazioni ricordiamo Alexander Bălănescu, Louis Andriessen, Stefan Van Campenhout e Naked Poodle. Dopo aver viaggiato in tutto il mondo e aver ricevuto prestigiosi premi, la loro celebre creazione 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠𝑠, spettacolo ispirato ai Sette Peccati Capitali, viene presentata a #MilanOltre nel 1993 e lo stesso anno riceve la nomination per il premio 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐥𝐢𝐩 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬 “𝐅𝐢𝐧𝐞𝐬𝐭 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧” e viene selezionato come “miglior scelta del Teatro di Rotterdam”. Oggi 𝐒𝐮𝐳𝐲 𝐁𝐥𝐨𝐤 dirige Dansmakers Amsterdam, un centro di ricerca per la danza che fa parte della EDN e in questo video ci racconta cosa è per lei una “𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑧𝑎” 👉 https://yt2fb.com/video/S9ab7 #dancearchives #dancehistory #storiadelladanza #milanoltrestory #miol1993
#SOUNDON 𝐘𝐨𝐮 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐯𝐞 #𝟗 made it before the lockdown. We round up the year by looking back on how Dansmakers Amsterdam, ICK Next, fellow artists and audience came together with You Better Move. The multi-day festival was both moving and sparkling: new talents from dance, theatre and circus theatre all had the urge to create and present - even in times of crisis. With work by Fernanda Libman, Keren Rosenberg Works danced by Nik Rajšek, Giovanni Brandn Liza van Brakel Smaïl Kanouté / Compagnie Vivons and Emio Greco Pieter C. Scholten repertoire danced by ICK Next, our junior Company. Many thanks to the partners Dansmakers Amsterdam, Stichting Likeminds, TENT, Summer Dance Forever & Cinedans Camera & Edit: @Peter Franken . #YBM9 #YBM #YouBetterMove #dma #dansmakers #icknext #ickdansamsterdam #SmailKanoute #EmioGreco #PieterScholten #KerenRosenberg #NikRasjek #summerdanceforever #cinedans #tentcircus #dansmakers #likemindsproductions #stichtinglikeminds #amsterdam #amsterdamnoord #dans #dance #theater #performance #circus
#FridayFlashback on ICK Next performing during 𝙔𝙤𝙪 𝘽𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙤𝙫𝙚 by Dansmakers Amsterdam. One week ago this years ICK Next had their first public performances with 'Excerpts' from the repetoire of Emio Greco | Pieter C. Scholten. What's to remember? The tickling freshness of their youth, their raw talent and the generosity of their brotherhood. 𝙔𝙤𝙪 𝘽𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙤𝙫𝙚 You Better Move marked the start of their promising Future. Thank you Dansmakers Amsterdam 📸 Thomas Lenden Dancers: Benedita Crispiniano, Charles Antoni, Kanoko Takeuchi, Carolina Verra and Jeroen Janssen #YBM #YBM9 #ickdansamsterdam #ickamsterdam #icknext #juniorcompany #dance #dans #theater #youngdancers #youngtalents #performance #EmioGreco #PieterCScholten #dansmakers #dansmakers #dma
TOI TOI TOI voor Liza van Brakel vanavond, de eerste work in progress van 3+3+3 is dan te zien tijdens You Better Move #9 bij en met Dansmakers Amsterdam 3+3+3 is en poëtische jongleervoorstelling als ode aan de eenvoud. Nog te zien t/m 4 december ••• TOI TOI TOI to Liza van Brakel tonight she will show the work in progress of her new work 3+3+3 during You Better Move #9 at and with Dansmakers Amsterdam 3+3+3 is a poetic juggling performance as a ode to simplicity. ICK Dans Amsterdam Summerdance Forever Cinedans Likeminds
TENT TALENT LABO – 5 – Afgelopen vrijdag was de laatste dag van de onderzoeksweek van Paul Van de Waterlaat bij TENT in Dansmakers Amsterdam. Zij sloten hun productieve week af met een kleine presentatie van 'Rocking'. Wij bij TENT zijn erg blij dat wij in deze tijden, op deze manier, toch nog makers kunnen ondersteunen. Hoewel de wereld af en toe even lijkt stil te staan, is die van Paul nog volop in beweging. Spannend naar waar dit onderzoek naar toe gaat! ••• TENT TALENT LABO – 5 – Last Friday was the last day of Paul Van de Waterlaat's research week at TENT in Dansmakers Amsterdam. They ended their productive week with a small presentation of 'Rocking'. We at TENT are very happy that in these times we can still support makers in this way. Although the world seems to stand still for a moment, Paul's is still in full swing. Exciting where this research is going!
Op 14 en 15 november presenteren we Live / Human Conditions bij Dansmakers Amsterdam in Noord. Het is een performance ontstaan vanuit een samenwerking met ICK Dans Amsterdam en geïnspireerd op Human Zoo van Desmond Morris, waarin je wordt uitgenodigd om de ruimte om ons heen en de afstand tot elkaar te onderzoeken. Waar komen we elkaar tegen? Hoeveel ruimte gunnen we elkaar? En als het stof neerdaalt wat verbindt ons dan nog? Naar het theater gaan in deze tijd is vreemd, en kaal ook. Toch zijn we blij dat we LIVE / HUMAN CONDITIONS nog kunnen tonen aan jullie. Per performance zijn er 20 bezoekers welkom. Daarom zijn er 2 voorstellingen per dag. Met strikte tijdsloten en het verplicht dragen van een mondkapje. De performance zal plaatsvinden op een locatie waar voldoende ruimte is om op 1,5 meter van elkaar te blijven. Ons dansgezelschap volgt de richtlijnen van RIVM, waarin contact tussen dansers is toegestaan. Tickets koop je via https://www.danceconnectscompany.nl/live. Fotografie / Marieke Josselet Vormgeving / Marieke Josselet & Maarten van Maanen Dansers op foto / Ivo G***s & Fleur de Graaf #contemporarydance #danceconnectscompany #ickamsterdam #dansmakersamsterdam #humanzoo #desmondmorris #humanconditions
en vivo desde #vicentelopez, #argentina a #Cali, #Colombia con Lucia Amaya hacemos un nuevo #DTI #documentoteatraldeidentidad #contextotipea #contextoenvivo hoy episodio n°19 CON/TEXTOtipea @gabrielpenner Alejandro Acuña Moreno Maria Paula Compañy #teatro #investigacionteatral #historiadelteatro #praxisteatral #teatroindependiente #theater #theatre #arte #cultura #culturas #dramaturgia #luciaamaya Lucia Amaya https://www.facebook.com/watch/?v=557386905070182
🇬🇧 ENGLISH BELOW 🇬🇧 Nog niet naar Kikker Gemist geweest? Dit is je een laatste kans! Op 1 oktober staat Keren Rosenberg/ Dansmakers Amsterdam in Theater Kikker met de voorstelling Not on this earth. Een fysieke en spirituele performance waarin twee lichamen bouwen aan een nieuw stuk land. Het land is nep en onbeweeglijk en het geluid dreigt alles te overspoelen, maar ze geven niet op. Voorafgaand aan de voorstelling organiseert Keren een Body House workshop. Meer weten? Kijk op https://www.theaterkikker.nl/agenda/not-on-this-earth-2/ --- On October 1st Keren Rosenberg / Dansmakers Amsterdam will present Not on this earth, a physical and spiritual performance featuring two bodies that build a new piece of land. This land is fake, motionless and the sound is about to sweep everything away, but they don't give up. Before the show, Keren organises a Body House workshop. Want to know more? Please go to https://www.theaterkikker.nl/agenda/not-on-this-earth-2/lang/en/