Projektraum Galerie M / Neue Kunst Initiative

Projektraum Galerie M / Neue Kunst Initiative Künstlerinnen und Künstler, alt und jung, die sich in und für Marzahn-Hellersdorf engagieren, hier leben oder / und arbeiten. Willkommen !
(3)

Vorübergehend geschlossen

Konstantin Kostov
15/01/2021

Konstantin Kostov

🇩🇪/🇧🇬

#KonstantinKostov ist ein junger Künstler, geboren 1988 in Plovdiv. Er lebt und arbeitet in Sofia. Er schloss sein Masterstudium in der Klasse von Prof. Andrey Daniel mit Schwerpunkt Malerei an der Nationale Kunstakademie ab. Chefassistent in der Abteilung für Malerei. Er ist Gründungsmitglied der Gruppe "ANSWER 51" und Mitglied der Union der bulgarischen Künstler.

Einzelausstellungen:
• "ON TIME", Galerie "Rakursi", Sofia (2018);
• "Mein entferntes System ist Paris" im Rahmen des Projekts Nationale Herbstausstellungen 2014 Plovdiv / Entfernte Systeme;
• Grün wie Rot, Rot wie Grün, Hausmuseum "Mexican Graphics", Plovdiv (2008)

Teilnahme an Gruppenausstellungen und Projekten zur bulgarischen Kunstszene, darunter:
• Achtung: Frische Farbe! 33 junge bulgarische Maler, Sofia City Art Gallery, Kuratoren: Maria Vasileva, Vladiya Mihailova, Daniela Radeva (2015);
• Prof. Andrey Daniel und Studenten - Ausstellung, Teil des Projekts "Lehrer und Studenten" der Stiftung "Trotz", City Art Gallery Varna, Kurator Andrey Daniel;
• Der Streit um die Realität (zweiter Teil) - Kuratoren: Stanislav Pamukchiev, Peter Tsanev, Kiril Vassilev, Ausstellungshalle "Rayko Alexiev", Sofia (2018);
• Junge Kunst als Objekt des Begehrens, Rakursi Gallery, Sofia (2013) und andere.
---------
#КонстантинКостов е млад художник, роден 1988 в Пловдив. Живее и работи в София. Завършва магистърската си степен в класа на проф. Андрей Даниел, специалност "Живопис", НХА. Главен асистент към катедра "Живопис". Член-основател е на група "ANSWER 51" и член на СБХ.

Самостоятелни изложби:
• "ON TIME", Галерия "Ракурси", София (2018);
• "Моята отстранена система е Париж" в рамките на проекта Национални Есенни Изложби 2014 Пловдив / Отстранени системи;
• Green as Red, Red as Green, Къща-музей "Мексиканска графика", Пловдив (2008)

Участие в групови изложби и проекти на българската художествена сцена, сред които:
• Внимание: Прясна боя! 33-ма млади български живописци, СГХГ, куратори: Мария Василева, Владия Михайлова, Даниела Радева (2015);
• Проф. Андрей Даниел и ученици - изложба, част от проекта "Учители и ученици" на фондация "Въпреки", ГХГ Варна, куратор Андрей Даниел;
• Спорът за реалността (втора част) - куратори: Станислав Памукчиев, Петер Цанев, Кирил Василев, изложбена зала "Райко Алексиев", София (2018);
• Младото изкуство като обект на желание, Галерия "Ракурси", София (2013) и др.

Projektraum Galerie M / Neue Kunst Initiative's cover photo
14/01/2021

Projektraum Galerie M / Neue Kunst Initiative's cover photo

Michael Engelbrecht
14/01/2021

Michael Engelbrecht

🇩🇪/🇧🇬

#MichaelEngelbrecht | Dämmerung, 1990, Öl auf Jute |
Geboren 1953 in Riga, Lettland, lebt in Deutschland seit 1997.

• 1984-1987 Meisterschüler Zeichnung und Malerei bei Vitalij Karkunov, Abram Bikow.
• 1976 Tätigkeit als Illustrator und Dekorateur in verschiedenen Arbeitsstellen.
• 1975 Ausbildung als Designer und Dekorateur im ersten experimentellen Designbüro der Sowjetunion bei der „Rigaer Elektrofabrik”

Werke von M. Engelbrecht befinden sich im Museum russischer moderner Kunst in Wladiwostok und im Privatsammlungen in Frankreich, Dänemark, Israel, Schweden, Deutschland, USA
-----------
#МихаелЕнгелбрехт
Роден през 1953 г. в Рига, Латвия, живее в Германия от 1997

• 1984-1987 завършва майсторски клас рисуване и живопис при Виталий Каркунов, Абрам Биков.
• През 1976 практикува дейност като илюстратор и декоратор на различни позиции.
• От 1975 започва обучение за дизайнер и декоратор в първото експериментално бюро за проектиране в Съветския съюз в „Рижката електрическа фабрика”.

Произведения на М. Енгелбрехт се намират в Музея на руското модерно изкуство във Владивосток и в частни колекции във Франция, Дания, Израел, Швеция, Германия и САЩ.

Miglena Yoncheva-Nikolova
13/01/2021

Miglena Yoncheva-Nikolova

🇩🇪/🇧🇬

Miglena Yoncheva-Nikolova wurde 1981 in Sofia geboren. 2014 absolvierte sie die Nationale Akademie der Künste und spezialisierte sich an der Akademie von Porto, Portugal. Sie hat an vielen Gruppenausstellungen teilgenommen.

▪ Einzelausstellungen:
2016 - Inner yards & Inbetween parts, Yuzina Galerie, Sofia;
2015 - Miglena Yoncheva-Nikolova, National Autumn Salon, Plovdiv.

▪ 2014 erhielt sie den ersten Preis der Jordan Parushev Foundation und 2015 den Essl Kunstpreis.

http://migglena.blogspot.com/
-----
Миглена Йончева-Николова е родена през 1981 година в гр. София. През 2014 година завършва Националната художествена академия и специализира в Академията на Порто, Португалия. Участвала е в много групови изложби.

▪ Самостоятелни изложби:
2015 ''Вътрешни дворове и междублокови пространства'', галерия „Юзина“
2016 Миглена Йончева-Николова, Национален есенен салон за изкуства, Пловдив.

▪ През 2014 година получава първа награда на фондация „Йордан Парушев“, а през 2015 година - наградата Essl art award.

http://migglena.blogspot.com/

Ute Licht
12/01/2021

Ute Licht

🇩🇪/🇧🇬

◾Dr.Ute Licht (1942,Potsdam) absolvierte neben ihrer Tätigkeit als Ärztin eine Ausbildung in künstlerischer Textilgestaltung. Seit den 90-iger Jahren beschäftigt sie sich hauptsächlich mit Acrylmalerei und Collagen, experimentiert aber auch gerne mit anderen Techniken und Materialien.

◾In Skulpturen und Raumobjekten finden zusätzlich auch Fundstücke aus der Natur und dem Umfeld ihren Platz und erhalten so eine neue Bestimmung.

◾Sie ist seit 2011 IAPMA - Mitglied (The International Association of Hand Papermakers and Paper Artists)
Ihre Arbeiten wurden in Deutschland, Brasilien, Tennessee, Polen und Ungarn ausgestellt. Sie beteiligt sich regelmäßig an den Ausstellungen der NKI.
------
◾Д-р Уте Лихт (родена през 1942 в Потсдам) завършва обучението си по художествен текстилен дизайн в допълнение към работата си като лекар. От 90-те години се занимава главно с акрилна живопис и колажи, но обича да експериментира и с други техники и материали.

◾Намерени предмети от природата и околната среда също намират своето място в нейните скулптури и пространствени обекти като по този начин получават едно ново предназначение.

◾От 2011 г. тя е член на IAPMA (Международната асоциация на авторите работещи с хартия). Нейните творби са представяни в Германия, Бразилия, Тенеси, Полша, и Унгария. Редовно участва в изложбите на NKI (Нова художествена инициатива Marzan-Hellersdorf).

Deyan Yanev
11/01/2021

Deyan Yanev

🇩🇪/🇧🇬

#DeyanYanev wurde 1984 in Sofia geboren. Er schloss sein Studium an der Nationalen Akademie der Künste in Sofia mit einem Master in Malerei ab. Er hat eine Erasmus Spezialisierung an der Wiener Akademie der bildenden Künste. Deyan Denev hat 19 Einzelausstellungen in Bulgarien, Deutschland und Frankreich realisiert.

Er hat an Gruppenausstellungen und internationalen Projekten teilgenommen, darunter:
• 2017 "Fragmented Stories" in der Galerie der Berliner Künstler VKB, Berlin;
• 2016 "European Cuteness Art " - Palast des rumänischen Parlaments - Bukarest und Museum für zeitgenössische Kunst - Sofia;
• 2015 "Achtung frische Farbe" - SGHG;
• 2014 " Optical Confusions " - Galerie " Basement " - Wien;
• 2011 "Kunst in der Botschaft" in der US-Botschaft in Sofia;
• 2008 Nominiert für den Gaudenz Ruf Award und viele andere. Gewinner mehrerer Malpreise. Wohnt und arbeitet in Sofia.

www.deyanyanev.eu
----------
#ДеянЯнев е роден в град София през 1984 г., завършва магистър по живопис в Национална художествена академия в София. Има Еразъм специализация във Виенската художествена академия за изящни изкуства. Деян Денев реализира 19 самостоятелни изложби излагани в България, Германия и Франция.

Участва в групови изложби и международни проекти, като :
• 2017г.„Фрагментирани истории“ в галерия на берлинските художници VKB, Берлин;
• 2016г. „European Cuteness Art“ – Палат на парламента на Румъния- Букурещ и в музей за съвременно изкуство- София;
• 2015г. „Внимание прясна боя“ – СГХГ;
• 2014г. “Optical Confusions” – галерия “Basement” – Виена ;
• 2011г. „Изкуство в посолството“ в посолство на САЩ в София;
• 2008 г. Номинация за наградата на ,,Гауденц Руф”и много други. Носител на няколко награди за живопис. Живее и работи в София.

www.deyanyanev.eu

Heute präsentiere wir den Fotografen all dieser wunderbaren Fotos. #wolfgangstrack
09/01/2021

Heute präsentiere wir den Fotografen all dieser wunderbaren Fotos. #wolfgangstrack

🇩🇪/🇧🇬

Wir präsentieren Ihnen den Fotografen all dieser wunderbaren Fotos der Bilder aus der Ausstellung.

▪#WolfgangStrack, geboren 1958, lebt seit 1986 in Berlin. Er ist pensionierter Kriminalbeamter des LKA Berlin. Vor seiner Ausbildung und dem Studium zum Kriminalisten befuhr er 10 Jahre lang die Weltmeere und lernte dabei über 50 Länder der Erde kennen.

▪Seine Begeisterung für die Fotografie begann sehr früh. In den letzten Jahren baute er diese Leidenschaft kontinuierlich aus. Er fotografierte für verschiedene Institutionen, Künstler, Vereine und Privatpersonen.

▪Seit 2016 beteiligt er sich regelmäßig an Kunst- und Fotografieausstellungen. Im Jahr 2018 schloss er sich der NKI (Neue Kunst Initiative Marzahn-Hellersdorf) an, für die er auch fotografiert.
---------
Представяме ви фотографа на всички тези прекрасни снимки на картините от изложбата.

▪Волфганг Щрак, роден през 1958 г., от 1986 г. живее в Берлин. Той е пенсиониран детектив от държавната криминална полиция. Преди да учи за криминалист, пътува плавайки в продължение на 10 години и опознава над 50 страни по света.

▪Интересът му към фотографията се проявява много рано. През последните няколко години той непрекъснато развива тази страст. Снимал е за различни институции, художници, сдружения както и за частни лица.

▪От 2016 г. редовно участва в художествени и фото изложби. През 2018 г. се присъединява към NKI (Neue Kunst Initiative Marzahn-Hellersdorf), за която също прави снимки.

Bulgarisches Kulturinstitut - BKI in Deutschland/ БКИ в Германия
08/01/2021

Bulgarisches Kulturinstitut - BKI in Deutschland/ БКИ в Германия

🇩🇪/🇧🇬

Heute stellen wir Ihnen Elena Kaludova und Marc Pospiech beide Kuratoren der Ausstellung "Kontinuum Moderne" vor.

Elena Kaludova (1982, Burgas) absolvierte 2010 die Nationale Akademie der Künste in Sofia mit Schwerpunkt Malerei bei Prof. Andrey Daniel. 2015 absolvierte sie die Weißensee Kunsthochschule in Berlin. Sie lebt und arbeitet derzeit in Berlin.

🔸Seit 2013 ist sie Mitglied des Quarantäne Artist Collective.
Seit 2018 leitet und kuratiert sie zusammen mit Marc Pospiech die Neue Kunst Initiative Marzan-Hellersdorf und der Projektraum Galerie M, Berlin.

🔸Sie ist der Gewinnerin des ESSL CEE 2011 Award und des DEUTSCHLANDSTIPENDIUM / MART STAM STIFTUNG 2013/2014. Ihre Arbeiten wurden in Deutschland, Italien, Österreich, Russland und Bulgarien gezeigt.

https://elenakaludova.wordpress.com
🔸🔹🔸
Marc Pospiech wurde 1976 in Berlin geboren. Er hat einen Master und Diplom -Abschluss der Muthesius Kunsthochschule in Kiel und studierte Bildhauerei, Malerei und Kommunikationsdesign bei Prof. E. Wagner, Prof. L. Gerdes, Prof. J. Partenheimer und Prof. P. Nagel.
Seit 2013 ist er Mitglied des Quarantine Artist Collective und hat mit ihnen mehr als 13 internationale Ausstellungen organisiert.

🔹Seit 2018 leitet er zusammen mit Elena Kaludova die Neue Künst Initiative in Marzan-Hellersdorf (NKI), die mehr als 50 Künstler aus der Region vereint und Projektraum Galerie M in Berlin, wo er mehr als zehn Ausstellungen konzipiert, organisiert und realisiert, hat.

🔹Er ist ein multidisziplinärer bildender Künstler, der Malerei, Skulptur, Installation und Bühnenbild kombiniert. In seinen Arbeiten entwickelt Marc Pospiech nichtsprachliche Zeichensysteme, die das Studium von Zeichen und Zeichenprozessen, Indikation, Bedeutung, Ähnlichkeit, Analogie, Allegorie, Metonymie, Metapher und Symbolik als Teil der Kommunikation untersuchen.
----------
Днес ви представяме Елена Калудова и Марк Поспих кураторите на изложбата ''Непрекъснат модернизъм''.

#ЕленаКалудова (1982, Бургас) завършва Националната Художествена Академия в София през 2010 г., специалност живопис при проф. Андрей Даниел.
2015 г. завършва Weißensee Kunsthochschule, Берлин.

🔸В момента тя живее и работи в Берлин, Германия.
От 2013 г. е член на Quarantäne Artist Collective.
От 2018 г. ръководи и курира заедно с Марк Поспих инициативата на художниците в Марцан-Хелерсдорф и Projektraum Galerie M, Берлин.

🔸Носител е на наградата ESSL CEE 2011 и DEUTSCHLANDSTIPENDIUM/MART STAM STIFTUNG 2013/2014. Нейни работи са показвани Германия, Италия, Австрия, Русия и България.

https://elenakaludova.wordpress.com
🔸🔹🔸
#МаркПоспих е роден през 1976 г. в Берлин. Той има магистърска степен от Muthesius Kunsthochschule, Kiel и е изучавал скулптура, живопис и комуникационен дизайн от проф. Е. Вагнер, проф. Л. Гердес, проф. Й. Партенхаймер, проф. П. Нагел.

🔹От 2013 г. той е член на Карантина Артист Колектив и е организирал с тях повече от 13 международни изложби.
От 2018 г. заедно с Елена Калудова той ръководи инициативата на художниците в Марцан- Хелерсдорф (NKI), която обединява повече от 50 художници от региона. От 2018 г. той е координатор на проекти и куратор в Projektraum Galerie M, Берлин и е конципирал, организирал и реализирал повече от десет изложби в галерията.

🔹Той е мултидисциплинарен визуален художник, който съчетава живопис, скулптура, инсталация и сценичен дизайн. В своите произведения Марк Поспих развива нелингвистични знакови системи, като изследва изучаването на знаци и знакови процеси, индикация, обозначаване, подобие, аналогия, алегория, метонимия, метафора, и символика като част от комуникацията.

Liebe Projektraum Galerie M Fans, leider bleibt die Ausstellung "Kontinuum Moderne" auch im Januar geschlossen.Trotzdem ...
07/01/2021
Bulgarisches Kulturinstitut - BKI in Deutschland/ БКИ в Германия

Liebe Projektraum Galerie M Fans, leider bleibt die Ausstellung "Kontinuum Moderne" auch im Januar geschlossen.
Trotzdem werden wir gemeinsam mit dem Bulgarischen Kulturinstitut, Berlin einige der teilnehmenden Künstler und ihre Werke online vorstellen.
Wir hoffen, Ihre Neugier zu wecken und Sie live in der Ausstellung zu sehen, sobald beide Galerien eröffnet werden! Bis bald!

Liebe Freunde, leider bleibt das Bulgarische Kulturinstitut auch im Januar geschlossen!

Trotzdem präsentieren wir diesen Monat die Autoren und ihre Werke in der Ausstellung "Kontinuum Moderne", die hinter den verschlossenen Türen der Galerie blieb.

Erwarten Sie ⬇️
https://youtu.be/UstiD5YWCIk
-----
Скъпи приятели, за съжаление Българският културен институт остава затворен и през януари!

Въпреки това, през този месец ще ви представим авторите и техните произведения участващи в изложбата ''Непрекъснат модернизъм'', която остана зад заключените врати на галерията.

Очаквайте⬇️
https://youtu.be/UstiD5YWCIk

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR!!!BLEIBT GESUND!!!
23/12/2020

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR!!!
BLEIBT GESUND!!!

Tagesspiegel
06/12/2020
Tagesspiegel Leute

Tagesspiegel

Kennen Sie Projektraum Galerie M / Neue Kunst Initiative?
➡ Unser Kulturtipp im Tagesspiegel: 32 Werke von Künstler*innen aus Marzahn-Hellersdorf und Bulgarien sind dank einer Kooperation mit dem Bulgarischen Kulturinstitut in der Galerie M versammelt.
➡ Im Tagesspiegel-Newsletter für Marzahn-Hellersdorf sprechen die Kulturleute über Kunst in der Coronakrise und Pläne fürs Frühjahr 2021

Text: https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/kuenstler/2020/12/01/149756/das-kontinuum-der-pandemie/

Foto: https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/kiezkamera/2020/12/01/149756/

Streetart auf der Marzahner Promenade!
06/12/2020

Streetart auf der Marzahner Promenade!

Kulturakademie Tarabya | Open Call 2021/22
04/12/2020
Kulturakademie Tarabya | Open Call 2021/22

Kulturakademie Tarabya | Open Call 2021/22

Ab sofort können sich Künstler*innen unterschiedlicher Disziplinen mit Wohn- und Schaffensmittelpunkt in Deutschland für einen vier- bis achtmonatigen Aufenthalt an der Kulturakademie Tarabya in Istanbul bewerben. Neu sind die türkisch-deutschen Koproduktionsstipendien, die in Kooperation mit de...

Kontinuum Moderneein Projekt von NKI und BKI-BerlinMit Arbeiten von Kaliya Kalacheva, Dimitar Genchev, Juliana Tekova, K...
30/11/2020

Kontinuum Moderne
ein Projekt von NKI und BKI-Berlin

Mit Arbeiten von Kaliya Kalacheva, Dimitar Genchev, Juliana Tekova, Konstantin Kostov, Miglena Yoncheva- Nikolova, Deyan Yanev und Künstlerinnen und Künstlern der Neue Kunst Initiative, Marzahn- Hellersdorf.

Konzept:
Seit dem Mauerfall und bis heute gelten die Kunst und die Künstler der Block- und Trabanten- Städte als kulturell abgehängt. Man ist der Meinung, dass die konservative und traditionelle Ausbildung dieser Künstler der Aneignung eines freien modernen Kunstverständnis im Wege steht. Wir möchten in unserer Ausstellung diese Vorurteile wiederlegen und aufzeigen, dass das Kunstverständnis an diesen Orten einen anderen Weg genommen hat, da hier die vermeintlichen Schwächen zu Stärken aufgebaut wurden. Denn der klare Bruch den westliche Gesellschaften nach der Klassische Moderne für eine Weiterentwicklung der Kunst forderten, hat hier bewusst nicht stattgefunden.
In unserer theoretischen Fragestellung erscheint die Moderne als noch nicht abgeschlossen, sie hat den Umbruch gegenüber dem klassischen Kunstverständnis noch nicht vollendet.
Um diese Theorie zu beleuchten laden wir Künstler aus Bulgarien und Berlin, Marzahn Hellersdorf ein, die durch ihre "klassischen" künstlerischen Ausbildungen und gleichartige soziale Lebenswirklichkeiten Kunstwerke erschaffen, die eine diffizile Weiterentwicklung der Moderne darstellen. Der Arbeitstitel dieser Ausstellung lautet "Kontinuum Moderne".
Die NKI und das Bulgarische Kulturinstitut in Berlin werden gemeinsam und gleichzeitig diese Ausstellung, in der Artgalerie des Kulturinstitutes und dem Projektraum Galerie M realisieren.

Organisiert von der Neue Kunst Initiative Marzahn- Hellersdorf und dem Bulgarischen Kulturinstitut in Berlin. Kooperationsprojekt mit dem Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf, gefördert aus Mitteln des Bezirkskulturfonds.

VERNISSAGE: 30.10.2020, ganztägich von 11.00 bis 20.00 Uhr
Zeitgleich an zwei Orten:
Bulgarisches Kulturinstitut
Leipziger Str. 114-115, 10117 Berlin
Ausstellungsdauer: 30.10.2020 – 05.12.2020
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 14-18 Uhr
Anmeldung erforderlich: [email protected]
Eintritt frei
und
Projektraum Galerie M
Marzahner Promenade 46, 12679 Berlin
Ausstellungsdauer: 30.10.20 – 09.01.2021
Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 11-16 Uhr
Eintritt frei

Kontinuum Moderne
ein Projekt von NKI und BKI-Berlin

Mit Arbeiten von Kaliya Kalacheva, Dimitar Genchev, Juliana Tekova, Konstantin Kostov, Miglena Yoncheva- Nikolova, Deyan Yanev und Künstlerinnen und Künstlern der Neue Kunst Initiative, Marzahn- Hellersdorf.

Konzept:
Seit dem Mauerfall und bis heute gelten die Kunst und die Künstler der Block- und Trabanten- Städte als kulturell abgehängt. Man ist der Meinung, dass die konservative und traditionelle Ausbildung dieser Künstler der Aneignung eines freien modernen Kunstverständnis im Wege steht. Wir möchten in unserer Ausstellung diese Vorurteile wiederlegen und aufzeigen, dass das Kunstverständnis an diesen Orten einen anderen Weg genommen hat, da hier die vermeintlichen Schwächen zu Stärken aufgebaut wurden. Denn der klare Bruch den westliche Gesellschaften nach der Klassische Moderne für eine Weiterentwicklung der Kunst forderten, hat hier bewusst nicht stattgefunden.
In unserer theoretischen Fragestellung erscheint die Moderne als noch nicht abgeschlossen, sie hat den Umbruch gegenüber dem klassischen Kunstverständnis noch nicht vollendet.
Um diese Theorie zu beleuchten laden wir Künstler aus Bulgarien und Berlin, Marzahn Hellersdorf ein, die durch ihre "klassischen" künstlerischen Ausbildungen und gleichartige soziale Lebenswirklichkeiten Kunstwerke erschaffen, die eine diffizile Weiterentwicklung der Moderne darstellen. Der Arbeitstitel dieser Ausstellung lautet "Kontinuum Moderne".
Die NKI und das Bulgarische Kulturinstitut in Berlin werden gemeinsam und gleichzeitig diese Ausstellung, in der Artgalerie des Kulturinstitutes und dem Projektraum Galerie M realisieren.

Organisiert von der Neue Kunst Initiative Marzahn- Hellersdorf und dem Bulgarischen Kulturinstitut in Berlin. Kooperationsprojekt mit dem Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf, gefördert aus Mitteln des Bezirkskulturfonds.

VERNISSAGE: 30.10.2020, ganztägich von 11.00 bis 20.00 Uhr
Zeitgleich an zwei Orten:
Bulgarisches Kulturinstitut
Leipziger Str. 114-115, 10117 Berlin
Ausstellungsdauer: 30.10.2020 – 05.12.2020
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 14-18 Uhr
Anmeldung erforderlich: [email protected]
Eintritt frei
und
Projektraum Galerie M
Marzahner Promenade 46, 12679 Berlin
Ausstellungsdauer: 30.10.20 – 09.01.2021
Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 11-16 Uhr
Eintritt frei

Adresse

Projektraum Galerie M, Marzahner Promenade 46
Berlin
12679

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von Projektraum Galerie M / Neue Kunst Initiative erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Videos

Kategorie

Kunst & Unterhaltung in der Nähe


Bemerkungen

Zur Info: unsere für den 07.November 2020 vorgesehene Lesung "Familiengeheimnisse" wird aus aktuellem Anlaß in den Januar verschoben :-(
LESUNGEN der NKI-Autorengruppe ...berlin liest - berlin liest - berlin liest... 06. September 2020 / 14.00 - 18.30 Uhr Projektraum Galerie M Die NKI-Autorengruppe liest Prosatexte und Gedichte Zum 20. März 2006 wurde von der Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik e.V. (Berlin) anlässlich des 3. Jahrestages des Kriegsbeginns im Irak der „Jahrestag der Politischen Lüge“und die Weltweiten Lesungen (Worldwide Reading) initiiert. Kulturinstitutionen, Theater und interessierte Personen in verschiedenen Städten weltweit wurden zu Lesungen u.a. von Eliot Weinbergers „Was ich hörte vom Irak“ aufgerufen. Die Lesungen finden seitdem in unregelmäßigen Abständen, z.T. mehrfach im Jahr, statt und haben weltweit relevante politische Themen, aber auch das Schicksal politisch engagierter Persönlichkeiten wie Edward Snowden oder der Friedensnobelspreisträger Liu Xiaobo zum Anlass. Ziel der Veranstaltungen und Aktionen soll es sein, das Bewusstsein über Inhalte und Formen politischer Kommunikation zu erhellen. Weil auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Lüge zum Instrumentarium bestimmter politischer Formationen gehört, muss deutlich gemacht werden, dass die Kräfte nicht erlahmen, die sich gegen sie verwahren. (Peter Weiss Stiftung) Die NKI-Autorengruppe möchte sich dem anschliessen und liest nicht nur zu diesem Thema aus dem eigenen Schaffen und lädt zu Diskussionen ein. Programm 14.00 - 14.45 Uhr: rbb, Gedanken - Gedichte... 14.45 - 15.30 Uhr: K. P. M. Wulff, Überraschungen - freies Thema... 15.30 - 16.15 Uhr: Dr. Ute Licht, Momentaufnahmen - Lyrik... 16.15 - 17.00 Uhr: Hans Werner, Mein Leben mit Trendy - XXL-Satire... 17.00 - 17.45 Uhr: Leonne Marti, Aufbruch - Literamix... 17.45 - 18.30 Uhr: Heidrun Sommer, Aus der Luft gegriffen - Beobachtungen... Je nach Wetterlage kann die Veranstaltung auch im Aussenraum stattfinden. Getränke stehen bereit... Der Eintritt ist frei. Bitte die Berliner Corona-Verordnung einhalten; eigene Maske, etc. Mehr Infos: www.literaturfestival.com / www.nki-berlin.de
Nachdem am 25.01.2020 die Ausstellung „COPY CAT“ im Projektraum Galerie M mit einer gut besuchten Vernissage eröffnet wurde, werden nun die Autoren der NKI Marzahn-Hellerdorf ihre Interpretation des Themas vorstellen. Am 16.02.2020 ab 16 Uhr findet in der Marzahner Promenade 46 die Lesung der Autorengruppe statt. So wie sich die bildenden Künstler mit den Kunstwerken anderer Künstler auseinandergesetzt haben, wird sich während der Lesung „WECHSELWEISE“ auf die Werke anderer Schriftsteller bezogen. Ob inspiriert, kopiert, interpretiert, oder parodiert entscheidet jeder der Vortragenden selbst und jeder findet seinen eigenen Bezug zu Texten bekannter oder nicht so bekannter Literaten. Das verspricht einen spannenden, vielfältigen und unterhaltsamen Nachmittag, weil sicher für jeden Geschmack etwas geboten wird. Der Eintritt ist kostenfrei. Diesmal agieren für Sie: Hans Werner Stegemann, Dr. Ute Licht, Susanne Danowski, Leonne und KPM Wulff Auch das leibliche Wohl wird nicht vernachlässigt. In der Pause werden kleine Snacks und diverse Getränke angeboten.
ARTvent in der Ausstellung beim "Feurigen Advent"
Samstag 23.06.2018
Die nächste Staffel startet! Vernissage am Samstag, den 16.Juni um 18 Uhr.